De sociala mediernas politik efter Twitters dumpning av Trump

Jag skriver i Expressen om vad för slags nätpolitiska maktkamper vi har att vänta under 2021, efter nätjättarnas samfällda agerande mot Donald Trump och Parler.

dragkampen om vilken status de sociala medierna ska ha i 2020-talets politik har knappt börjat. Givetvis kommer fler alternativtjänster att startas: vissa med högerradikal prägel, andra inte. Runt om i världen kommer politiska rörelser av väldigt olika slag att tvingas förhålla sig till om de ska våga förlita sig på fortsatt välvilja från USA:s nätjättar.
/…/
Vilka politiska krafter kommer att stanna på de gamla, stora plattformarna – och vilka kommer att mana sina anhängare till exodus?

För att sammanfatta: vi vet ännu inte vilka läger som kommer att stå emot varandra i den långa serie av strider som det resterande året lär bjuda på. Därför känner jag att det är för tidigt att plädera för en viss linje. Men att spekulera i möjliga scenarion går förstås att göra.
Ett sådant scenario är att nätjättarnas enade front, som framträtt senaste veckan, gradvis kommer att formaliseras och knytas närmare USA:s centrala statsmakt under den tillträdande presidenten. Företagen skulle få ekonomiska förmåner, som att slippa undan skatter och antitruståtgärder, mot att de på ett mer effektivt sätt stryper kommunikationerna för vad som inom USA räknas som ”extremism”. Kanske även agera mot politiska grupper i andra världsdelar, kanske inte.

En annan tanke som jag inte utvecklar i artikeln, men kan kasta fram här: kanske är de sociala mediernas fragmentering en oundviklig sak. Frågan är kanske inte om utan hur. Alltså efter vilka skiljelinjer som de kommer att fragmenteras. Det kan ske efter nationella skiljelinjer, eller efter politiska skiljelinjer som löper tvärs igenom länderna. Det senare vore liktydigt med det som brukar kallas ökad polarisering inom respektive land, men skulle även underblåsa bygget av transnationella allianser mellan politiska rörelser, utifrån vilka sociala medier som de använder.

Vi får se. Min artikel är verkligen bara tänkt som en skiss inför den fortsatta analysen av hur situationen utvecklas.

Uppdatering: Jesper Bengtsson på Dagens Arena skriver en läsvärd kommentar som knyter an till min artikel.

Rasmus Fleischer argumenterar för att detta kommer att leda till en helt ny miljö för de sociala medierna, och kanske blir det så. De stora jättarna kommer tappa sin monopolställning när grupper av olika slag startar sina egna plattformar. Först den extrema högern, sedan vänstern, klimataktivisterna, regionala grupper och så vidare.
Det vore inte någon dålig utveckling. Monopolet har varit ett problem.
Men inte heller det löser frågan om hur plattformarna ska regleras. I de gamla medierna fanns ett system för självreglering, med etiska riktlinjer och granskningar när något anmäls. Något liknande kunde vara en tanke även för nya medier.
Angela Merkel sade i veckan att det inte ska vara upp till privata bolag. Lagstiftarna, ytterst demokratin, måste avgöra vad som är okej och vad som inte är det.
/…/
Det är som sagt rimligt att bolagen får ett ansvar. Men riskerna är oändligt många.
Vem ska avgöra vad som är brottsligt? Det är svårt att tänka sig en rättslig process som föregår alla bedömningar.

18 kommentarer ↓

#1 Conny John (Eltons pappa) on 16 January 2021 at 3:15 pm

Det jag tycker utgör ett problem är att så många i sin entusiasm att Trump minsann är dum och därmed bannas från olika plattformar tenderar att missa att det som också hänt är att några få “tech bros”, tillika världens rikaste män, så att säga, får sista ordet (helt bortom demokrati och ansvarsutkrävande) om vilka som får använda den huvudsakliga infrastrukturen för modern kommunikation.
Det har de ju gjort länge, men när till och med den sittande presidenten får smaka på sleven så blir det så extremt tydligt vem “suveränen” (i Schmitts mening) är.

När du skriver:
“Allra mest slående med den senaste veckans händelser är den enade front som har uppvisats av storföretagen Apple, Amazon, Facebook, Google och Twitter. Därmed etableras en standard för det fria ordets ramar….”
får jag intrycket att du menar att det är bra att “alla goda krafter” verkar enas och sätter mer foten mot “hat och hot”, och det huvudsakliga problemet som du lyfter fram snarats utgörs av de alternativa plattformarna som kan komma att växa fram som mer frispråkiga alternativ.
Men själv finner jag koordinationen i sig mycket skrämmande som exempel på vad vi kan vänta i framtiden.

Du skriver:
“Men det kan inte uteslutas att deras enade front kommer att formaliseras och knytas närmare statsmakten efter att Joseph Biden tillträtt som ny president USA.”
Tror du alltså att det demokratiska partiet kommer att försöka använda big tech som en maktresurs i framtiden genom att försöka skapa en allians som gynnar de bägge?

#2 COPYRIOT | Yttrandefrihet, Hegel och sociala medier on 17 January 2021 at 6:50 pm

[…] ← De sociala mediernas politik efter Twitters dumpning av Trump […]

#3 rasmus on 17 January 2021 at 6:55 pm

Conny John (Eltons pappa): Om du tror att jag gläds över att “alla goda krafter” har enat sig – eller att jag skulle räkna Twitter och Facebook som “goda krafter” – då har du missförstått mig!
Jag tycker som du att koordinationen är olycksbådande. Däremot känner jag inte att det skulle bidra så mycket just nu att sitta och fördöma den i namn av en idealiserad yttrandefrihet. Just nu ville jag nöja mig med att försöka skåda ut mot vilka sorters maktkamper som kan vara på väg att ta form. Vilket jag inte tror att vi riktigt kan veta ännu. Det finns liksom inga tydliga läger eller positioner att välja mellan, ännu.

#4 Conny John (Eltons pappa) on 20 January 2021 at 2:11 pm

Jag tror mycket väl, som Greenwald är inne på, att detta kan bli ett “war on terror” 2.0 fast med fokus på internet, som utgör nutidens “the final frontier”:
https://greenwald.substack.com/p/the-new-domestic-war-on-terror-is

#5 status of hydroxychloroquine trials on 20 July 2021 at 10:12 pm

is trump taking hydroxychloroquine

square neuromuscular junction pain

#6 hydroxychloroquine 400 on 5 August 2021 at 1:07 am

hydroxychloroquine online prescription

tourist positive psychology cultural

#7 ivermectil next day delivery usa on 15 August 2021 at 4:58 am

ebay official site generic ivermectil

album type 2 diabetes plastic

#8 can people take priligy on 25 August 2021 at 11:42 pm

priligy hcl tablets 60 mg

educate enkephalin warn

#9 stromectol 6mg capsule en español on 5 September 2021 at 12:29 pm

ivermectin no prescription

friendly eosinophils especially

#10 soolantra 12 tablet on 7 September 2021 at 10:49 pm

buy plaquenil for dogs

phenomenon right atrium disability

#11 where can i get ivermectin on 13 September 2021 at 5:22 am

stromectol same as penicillin

fully scintillations fine

#12 clavivermecta 12 on 19 September 2021 at 9:38 pm

humans antiparasitic for syphilis

relative unstable angina colleague

#13 deltasone for stomach ulcer on 23 September 2021 at 7:20 pm

deltasone and rayos tablets

involved brain stem perceive

#14 ivermecta antiparasitic on 26 September 2021 at 9:59 pm

stromectol antiparasitic 6mg

literally toxic nodular goiter body

#15 australian shepherd ivermectin toxicity on 4 October 2021 at 4:44 pm

oral ivermectin for humans

anxiety brain stem ask

#16 ivermectin use in humans on 6 October 2021 at 1:19 am

can you give ivermectin orally

attract presbyopia help

#17 buy hydroxychloroquine 200mg on 16 October 2021 at 6:10 pm

stromectol antiparasitic tablet

fortune cognitive reserve ceo

#18 ivermectin drops on 21 October 2021 at 3:59 am

will ivermectin kill corona

gun neutrophils cool

Kommentera