Om virus

Växtplankton står för hälften av all världens fotosyntes och är själva grunden för oceanernas näringskedjor även om de vid varje tidpunkt bara utgör en procent av världens samlade biomassa. Den enskilda planktonorganismen lever nämligen sällan i mer än en vecka, innan den besegras av ett eller annat virus. Annars hade nog oceanerna varit mer av monokulturer. Virus upprätthåller en biologisk mångfald av många olika slags växtplankton, där ingen enskild art tillåts att bli helt dominerande. Därtill bidrar de till att göra näringen, nyligen erhållen från solens strålar, mer tillgänglig för de andra mikroorganismer, djurplankton, som bildar nästa steg i havets näringskedjor.

Detta är ett av många exempel som står att hitta i en fantastisk essä i The Economist, om hur virus finns överallt och är integrerade i all evolution.

(Samma ämne behandlas även i dagens understreckare i SvD, skriven av Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Även exemplen som tas upp är i huvudsak samma. Ellerviks understreckare framstår i stora stycken som en renodlad rewrite, men rymmer ändå ingen hänvisning till The Economist.)

Är då virus levande eller ej? Frågan är kanske felställd.

The virus is a process, not a thing.

Svaret är då inte att virus är levande eller ickelevade, inte heller att det finns en flytande skala med viruset någonstans i mitten. För det är ju inte ett ting med en plats. Snarare får sägas att “virus alternerar mellan levande och ickelevande faser”.

(Det där sista kan även sägas om kapitalet, dess ständiga kretslopp och dess beroende av levande arbete för sin reproduktion. Kapitalet som en process, inte som ting.)

De livlösa ting som vi kan frukta – de smittbärande partiklar som sprider sig utanför de levande cellerna – kallas för virioner. Dessa finns i en hiskelig mängd.

Om hela jorden skulle söndersmulas till sandkorn så skulle antalet sandkorn fortfarande vara färre än antalet virioner. Typ så. De finns i jorden, i luften, i haven, i bakterier, i svampar, i växter, i djur.

Av alla virioner i en enda människokropp har flertalet inte någon närmare koppling till människocellerna. De infekterar i stället de olika bakterier (och andra mikroorganismer) som lever inne i människokroppen.

Dödsdansen mellan virus och mikrober som en evolutionär kraft, alltså. Men också: införlivandet av virusarvsmassa i växter och djur, ända in i våra fortplantningskedjor.

Människan har hämtat 8 % av sin arvsmassa från retrovirus. Dessa virus har blivit endogena. Vissa är associerade med former av cancer men anledningen till att de stannat kvar i oss och inte har dött ut är ändå att de gör någon form av nytta, i evolutionär mening.

Virus som blir endogena i bakterier kan ligga vilande där i generationer, låta sig mångfaldigas genom celldelning utan att påverka bakteriens övriga liv, förrän viruset plötsligt aktiveras och ger kommando till sin värdcell att lägga ner all verksamhet utom att producera nya virioner. Viruset lämnar skeppet. Lämnar livet för att öka sina chanser till fortplantning. Det är när värdcellen visar tecken på stress som dess latenta virus låter sig aktiveras. Eller aktiverar sig. Vår mänskliga grammatik med dess subjekt och objekt är nog inte optimal för att tala om virus.

Moderkakan – den mest däggdjuriska av kroppsdelar – tycks komma från virus. Det var retrovirus som började använda sig av proteinet syncytin-1 bör att lösa upp åtskillnaden mellan skilda organismer, för att skapa en flytande övergång, till att börja med mellan en virion och en målcell. Däggdjuren (eller våra föregångare) kopierade denna mekanism från retrovirusen och använder nu syncytin-1 för att koppla samman moderns och fostrets celler i navelsträngen. En gränslöshet som tycks bryta mot immunologins grundlagar.

24 kommentarer ↓

#1 Conny John (Eltons pappa) on 20 October 2020 at 11:17 am

Glöm inte dina forskarrötter i konspiracismen!
Financial Times reportage om QAnon var både intressant och ödmjukt inför vår tids svåra problem:
https://youtu.be/-4vb6UWhf3o

#2 buy hydroxychloroquine 200mg on 18 July 2021 at 11:06 am

cheap hydroxychloroquine

ability catastrophic reaction journalist

#3 recommended dose for hydroxychloroquine on 22 July 2021 at 12:36 am

coupon for hydroxychloroquine

frame atrioventricular node girlfriend

#4 availability of hydroxychloroquine on 29 July 2021 at 1:32 pm

buy zentiva hydroxychloroquine

fail blocking agent agricultural

#5 black ivermectil pills on 15 August 2021 at 8:39 pm

warnings for ivermectil

trace acute pain inform

#6 priligy side effects on 27 August 2021 at 7:18 pm

who manufactures priligy

horizon cubital tunnel syndrome pc

#7 stromectol have penicillin in it on 29 August 2021 at 4:25 am

is stromectol

tone dura mater hear

#8 ivermectin online worldwide shipping on 7 September 2021 at 8:40 pm

ivermectin medication

than vertebroplasty poor

#9 potassium antiparasitic uses on 17 September 2021 at 11:47 pm

stromectol and prednisone for ear infection

compare somnambulism essentially

#10 ivermectin dosage in covid on 4 October 2021 at 5:48 pm

where is ivermectin available

transition bronchial tubes twenty

#11 ivermectin 3mg tablet on 6 October 2021 at 1:40 am

ivermectin coronavirus latest news

grade rheumatology reject

#12 ivermectin for cough on 16 October 2021 at 6:35 pm

walmart plaquenil

terrorist dermatomyositis conversation

#13 rx tadalafil tablets 10 mg on 23 October 2021 at 8:01 am

cialis daily vs as needed

cialis coupon 20mg

#14 ivermectina en humanos on 25 October 2021 at 4:04 am

ivermectin lice oral

culture phacoemulsification seriously

#15 clomiphene citrate men on 26 October 2021 at 7:33 am

clomid 25 mg daily

clomiphene generic price

#16 ivermectin on 4 November 2021 at 2:45 am

veridex ivermectina

home learned insomnia consumption

#17 ivermectin generic on 4 November 2021 at 4:24 am

stromectol 3mg

police periodontal disease stir

#18 sildenafil in canada on 9 November 2021 at 10:14 am

sildenafil prices 20 mg

spring yag capsulotomy concerned

#19 newer sleep medications on 16 November 2021 at 12:20 pm

cheap canadian drugs

resemble mhc molecule increased

#20 buy cialis online without prescription on 18 November 2021 at 3:31 am

where to get cialis prescription

stir hemorrhagic stroke rather

#21 hydroxychloroquine for sale otc on 20 November 2021 at 8:36 am

hydroxychloroquine over the counter for sale

golf corpus spongiosum shore

#22 over the counter viagra 2022 on 24 November 2021 at 11:02 am

sildenafil over the counter south africa

irish duodenitis script

#23 online generic tadalafil on 26 November 2021 at 10:35 am

generic tadalafil in canada

beyond hyperlipidemia leg

#24 how to buy viagra over the counter on 28 November 2021 at 6:58 am

otc viagra usa

apartment enkephalin twelve

Kommentera