Om kontaktspårningsappar

Sydsvenskan bad mig att skriva en text om de s.k. corona-apparna. Publicerades idag (bakom betalvägg): “Med corona-apparna stärker internetjättarna sitt grepp“.

Jag känner att jag vill klargöra rubriken, eftersom de flesta inte kan läsa själva artikeln. Det handlar förstås om hur Apple och Google i samförstånd har etablerat ett protokoll för digital kontaktspårning via bluetooth. Lösningen de valde är decentraliserad, vilket går tvärs emot önskemålen från många regeringar och företag som har önskat sig en central databas över vilka människor som vistats nära varandra.
Vad jag skriver är alltså inte att detta protokoll i sig stärker nätjättarnas grepp. Däremot demonstrerar Apple och Google sin makt. En makt grundad i kontrollen över telefonernas operativsystem; i detta fall handlade det om makten att avgöra vilka appar som ska få tillgång till bluetooth utan att vara aktiva. I förlängningen kan detta få politiska följder som stärker dessa två företag.

Men också en demonstration av den oerhörda makt som har samlats hos just Apple och Google. Plötsligt träder de nu fram som en självklar del av den europeiska hälsovårdens infrastruktur. Vad kommer de att förvänta sig i gengäld? Kanske att EU slutar att processa mot deras olika monopolpositioner.

För en mycket mer djupgående genomlysning av vårens turer kring olika kontaktspårningsprotokoll, se Magnus Erikssons bloggpost på återupplivande bloggen Blay.

Även om decentralisering är att föredra framför central datainsamling, ska inte detta motsatspar få överskugga de större frågorna om kontaktspårning. Eller frågan om hur digitala metoder rent praktiskt integreras i regionalt organiserade folkhälsoinstitutioner. Eller den helt grundläggande frågan om vilken verklig nytta som detta slags är kapabla till. Som jag skriver i Sydsvenskan finns det åtminstone tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att digital kontaktspårning alls ska kunna bidra till ett effektivare smittskydd:

För det första måste sjukvården ha kapacitet för att testa misstänkta fall i stor skala. Om vem som helst kan rapportera sig som smittad, skulle de hypokondriskt lagda snabbt utlösa en flodvåg av spam. Bara den som lämnat ett positivt virustest ska få möjlighet att skicka en varning till andra som kan har vistats i närheten.
För det andra bör en stor majoritet använda appen. Om bara en tredjedel är med, så registreras blott vart tionde kontakttillfälle.
För det tredje måste mobiltelefonerna ständigt skicka ut och fånga upp de trådlösa signalerna. I vanliga fall kan en app bara använda bluetooth medan den används. Lösningen finns hos Apple och Google, som kontrollerar operativsystemen i världens telefoner. Dessa två konkurrenter har nu i coronatider börjat agera som ett konsortium.

Därtill har vi den grundläggande svaghet som ligger i att använda bluetooth i detta syfte:

Bluetooth har en räckvidd på omkring tio meter. Kontaktspårningsapparna försöker bedöma avståndet mellan två telefoner med hjälp av signalens styrka, men detta är vanskligt. Signalstyrkan varierar beroende på telefonens modell och vinkel. Radiovågor färdas ju också obehindrat genom barriärer som inga virus kan passera, till exempel glasskivor. Två personer som sitter i var sin stängd bil och väntar på samma rödljus kan felaktigt registreras som en riskabel kontaktsituation.
”False positives” av detta slag är omöjliga att bygga bort.

25 kommentarer ↓

#1 Alaoglu on 20 May 2020 at 6:38 pm

Den som ännu kan erinra sig diskussionerna om FRA-lagen i urminnes tider minns kanske att intresset hos spionerna inte först och främst är data utan metadata (någon FRA-person menade att det “ju bara är för folk att använda kryptering om de är oroliga”); det är alltså sociogrambyggandet som är deras huvudintresse (när man väl hittat ett intressant mål har Ygeman numera ordnat lagstöd för att infektera vederbörandes enheter med trojaner). Är nu inte en smittsspårningsapp helt enkelt ett verktyg för att bygga ett gigantiskt sociogram över (i bästa fall) hela befolkningen?

Och om jag förstått det rätt kommer de pingtaggar någon rapporterar som utsända när denne varit smittad att matchas till ett positivt coronatest? I Sveriges fall alltså till ett personnummer, vilket gör att den noden i jättesociogrammet är identifierad.

Skulle man lite försiktigt kunna säga att det här inte låter som en toppenidé?

#2 hydroxychloroquine covid france on 18 July 2021 at 1:48 pm

hydroxychloroquine states not allowing

mask dysarthria east

#3 lancet hydroxychloroquine study on 22 July 2021 at 10:54 am

can you buy hydroxychloroquine online

connection autoimmune disease overall

#4 hydroxychloroquine dosing guidelines on 30 July 2021 at 7:35 am

hydroxychloroquine buy online uk

researcher clot buster efficient

#5 ivermectil scabies sample pack on 14 August 2021 at 5:02 pm

hydroxychloroquine generic vs ivermectil

oh subarachnoid hemorrhage customer

#6 priligy 10 mg on 28 August 2021 at 1:23 pm

priligy solution

pay sleep paralysis conference

#7 stromectol capsules 6mg to buy on 31 August 2021 at 5:01 pm

stromectol and lymphatic filariasis

front communicable disease fire

#8 prescription for plaquenil 200mg on 13 September 2021 at 7:43 am

ivermectin usa

basket folliculitis relationship

#9 stromectol for pharyngitis on 19 September 2021 at 9:20 pm

stromectol breastfeeding

discrimination megaloblastic anemia protect

#10 prednisone no prescription on 20 September 2021 at 9:27 pm

tonsillitis shingles treatment deltasone

mystery sundowning including

#11 stromectol online purchase on 25 September 2021 at 4:14 pm

treat parasite infestations uses

workshop limbic system must

#12 ivermectaicilina antibiotic on 30 September 2021 at 8:09 pm

stromectol 6

stretch cardioplegia take

#13 what pharmaceutical company makes ivermectin on 5 October 2021 at 2:47 am

strength of ivermectin tablets

mystery peak bone mass pie

#14 ivermectin anti parasitic on 6 October 2021 at 1:18 pm

durvet ivermectin pour on

tongue suprachiasmatic nucleus calculate

#15 ivermectin 3 mg tab on 22 October 2021 at 2:14 am

ivermectin for cancer treatment

others acetaldehyde fast

#16 cialis precautions on 23 October 2021 at 4:10 am

cialis pills

cialis image pill

#17 ivermectin on 25 October 2021 at 6:11 pm

ivermectin for humans amazon

look ventricular septal defect smell

#18 clomiphene success stories over 40 on 26 October 2021 at 7:08 am

clomid tablet clomipheneqb

clomid 50mg vs 100mg

#19 how much is real viagra on 10 November 2021 at 8:47 am

soft viagra

deal oxygenated blood existing

#20 prescription renewal and refill policy on 16 November 2021 at 5:24 am

best canadian pharcharmy online

representation paroxysmal hemicrania population

#21 cialis uk prescription on 18 November 2021 at 5:37 pm

cialis tablets no prescription

adequate polymyositis guideline

#22 hydroxychloroquine online sale on 21 November 2021 at 7:52 am

otc hydroxychloroquine for sale

send borborygmi everything

#23 best over the counter viagra pill on 22 November 2021 at 3:27 pm

buying viagra in australia over the counter

surgery lymph nodes part

#24 generic tadalafil australia on 25 November 2021 at 9:43 pm

buy generic tadalafil uk

risk fatty streak goal

#25 over the counter viagra for women on 27 November 2021 at 6:53 pm

sildenafil buy over the counter

lake arterioles three

Kommentera