Den immunologiska folkbildningens månad

Den 31 mars noterades här hur epidemiologin hade tagit över den politiska dagordningen. Vilket inte betydde att politiken hade underordnats vetenskapen. Snarare tvärtom: att olika epidemiologers preliminära modeller (byggda på ofullständig data) plockades ur sina sammanhang för att användas som politiska slagträn. Som vi alla vet, fortsatte det att vara så i april och även nu i maj.

Men under maj månad har en förändring skett, i linje med en förutsägelse som jag vågade mig på i samma bloggpost. Nämligen att immunologin allt mer kommer att hamna i centrum på motsvarande sätt. Inte som att immunologin tränger undan de epidemiologiska resonemangen, mer som att den vidgar buffén av ofullständiga forskningsresultat som kan användas för att understödja den ena eller andra politiska ståndpunkten. Så här skrev jag den 31 mars:

En gissning är därför att det immunologiska vetandet – i väntan på slutgiltiga svar – kommer att bli allt mer omstritt under sommaren och hösten 2020. Preliminära hypoteser kommer att plockas ur sitt sammanhang och ställas mot varandra som politiska argument.

Jag uppfattar det som att vi redan nu är där. Runt om i flödena har jag under maj sett allt fler hänvisningar till olika immunologiska studier – utvalda för att backa upp olika synsätt i fråga om att öppna eller stänga olika samhällsfunktioner.

Men det handlar inte bara om vetenskapsmissbruk. Det ökade intresset för immunologi – bland oss som inte har den minsta utbildning ens inom angränsade fält – har sammantagit bidragit till en populärvetenskaplig folkbildning. Samtidigt kommer varje vecka nya forskningsstudier som ger ny (men likväl ofullständig) kunskap om människans immunrespons på just detta virus. Sammantaget har detta bidragit till att elimimnera vissa av de värsta feltolkningarna.

Till exempel har vi under den senaste månaden märkt en rejäl tillnyktring i diskussionen om s.k. immunitetspass.

I början av april noterades här på Copyriot:

Oerhörda förhoppningar har senaste veckan börjat knytas till möjligheten att dela in befolkningen i två grupper: de immuna och de icke-immuna. /…/ Allt fler styrande tänker nu att ekonomins hopp står till att de immuna kan släppas ut i förtid, som arbetskraft, men också som konsumenter. Förutsättningen är att det går att testa immunstatus hos varje individ.

I april utgick de flesta fortfarande från en förenklad idé om att immunitet skulle vara en binär och enkelt påvisbar sak. Men under maj har insikten gradvis spridit sig om att immuniteten dels kan vara mer av en glidande skala, dels inte nödvändigtvis är så lätt att påvisa i tester.

Den 24 april uttalade sig också WHO mot de politiska planerna på immunitetspass:

At this point in the pandemic, there is not enough evidence about the effectiveness of antibody-mediated immunity to guarantee the accuracy of an ‘immunity passport'”.

Uttalanden som dessa har i vissa fall tolkats som tvivel på att en genomgången infektion alls skulle ge en effektiv immunitet. Men om man läser noga, handlar den citerade meningen inte om immunitet i allmänhet, utan om “antibody-mediated immunity”. Antikroppar är det som kan mätas genom relativt enkla tester. Men dessa utgör bara en del av kroppens immunsystem, som är ofantligt komplext. Det är fullt möjligt att vara immun mot den här virussjukdomen även utan att ha antikroppar. Hur vanligt det är, det är en annan fråga. Dessutom tar det flera veckor för antikroppar att utvecklas.

Fortfarande sätts ofta – felaktigt – likhetstecken mellan antikroppar och immunitet. Som när det nu visade sig bara 7,3 procent som testades i Stockholm bar på antikroppar för tre veckor sedan. En professor i matematik(!) uttalar att detta är “tråkiga nyheter” eftersom Folkhälsomyndigheten hade räknat med att fler än så hade fått smittan vid den aktuella tidpunkten. Min gissning är att sådana tolkningar inte kommer att kunna passera lika lätt om en månad. Vi har trots allt kunniga personer i Sverige som brinner för att försöka förklara immunsystemets komplexitet på ett sätt som vi andra kan förstå. Återkommer strax till detta!

24 kommentarer ↓

#1 Magnus A on 20 May 2020 at 11:29 pm

Har det här också något att göra med myten om naturvetenskapens exakthet och därmed överlägsenhet i förhållande till humaniora och samhällsvetenskap?

#2 COPYRIOT | Antikroppar är inte lika med immunitet! Om grundläggande immunologi on 28 May 2020 at 12:13 am

[…] Den immunologiska folkbildningens månad […]

Kommentera