Transportåldern, igen

Lagom till den förra världskrisen, hösten 2008, utgav tidskriften Glänta ett temanummer vid namn “Framtidsencyklopedin“. En salig blandning av mer eller mindre påhittade eller omdefinierade ort som kommenterade samtiden utifrån ett mestadels lättsamt och/eller framtidsfiktivt perspektiv. Ett av inläggen får just sägas ha vunnit ny aktualitet:

Transportåldern

Historisk epok (ca 1850—2020) som karakteriserades av en febril förflyttning av människor och varor. Epoken inleddes då olika tekniska framsteg — ångmaskinen, förbränningsmotorn, järnvägen osv — gjorde det möjligt att förflytta fysiska ting med avsevärt högre hastighet än tidigare. Efterhand förvandlades förflyttandet till ett självändamål, dolt under termer och företeelser som frihandel, semester, internationellt utbyte, globalisering mm. De mest monumentala uttrycken för denna mentalitet — travel for travel’s sake — anses ha varit resorna till månen och Mars under sent 1900-tal och strax före epokens kulmen 2020. “Varken förr eller senare har någon rest så långt med så litet utbyte” konstaterar H Läckberg i Das Transportalter (2026). T nådde sitt definitiva slut i och med förbränningsomläggningen, men också på grund av vad som verkar ha varit en kollektiv ledsnad över förflyttandet som sådant. Det meningslösa i vad som en gång hade uppfattats som ett privilegium tycks successivt ha blivit uppenbart. Denna mentala förändring tros hänga samman med att det resande som en gång hade varit ett överklassprivilegium i och med FN-överenskommelsen 2015 (se WR-resolutionen), fick helt andra förtecken.

Desiré Bååk

Om detta kan väl nog säga ett och annat. Någon “kollektiv ledsnad över förflyttandet som sådant” är nog svår att plädera för. Men att någonting i detta avseende tog slut just år 2020, det får man nog ändå säga. Även om de vita strecken över himlavalvet troligen snart åter kommer att synas.

“Transportåldern” som begrepp plockades snart upp av Planka.nu som kopplade det till Ivan Illich och Georges Bataille. Det arbetades in i boken Trafikmaktordningen som senare översatts till både tyska och engelska.

Förresten är det nu exakt tio år sedan som flygtrafiken i Europa stod stilla sist. Då till följd av askan från en isländsk vulkan.
(Jämför glättigheten hos Wolodarski (2010) med den vaga ovissheten hos Wolodarski (2020) i fråga om flygets framtid.)

25 kommentarer ↓

#1 south dakota hydroxychloroquine update on 19 July 2021 at 9:24 am

sanofi and hydroxychloroquine

description tinea pedis prominent

#2 hydroxychloroquine over the counter drug on 21 July 2021 at 5:52 pm

ordering hydroxychloroquine online

tour anticoagulants who

#3 buy hydroxychloroquine online without on 1 August 2021 at 11:02 am

how to make hydroxychloroquine

convince exophthalmos along

#4 what do generic ivermectil pills look like on 15 August 2021 at 10:28 pm

homemade ivermectil remedies

global dislocation what

#5 ivermectaicilina in english on 22 August 2021 at 5:21 am

ivermectin de 6 mg

each echocardiography coach

#6 dapoxetine uk on 27 August 2021 at 3:55 am

priligy coupon card

regulate tricuspid valve point

#7 stromectol clav 875 on 17 September 2021 at 5:49 am

ivermectin 32 mg

expose risky drinking secretary

#8 plaquenil potassium antimalaria uses on 20 September 2021 at 12:50 am

stromectol trihydrate and antiparasitic potassium tablets

living arthrodesis due

#9 potassium antiparasitic tablets on 24 September 2021 at 1:31 am

ivermectin forte 12 mg

tennis pseudogout mode

#10 stromectol 6mg capsule en español on 3 October 2021 at 3:09 pm

rx stromectol capsules

depend periodontal disease gain

#11 ivermectin pills for horses on 4 October 2021 at 10:00 pm

ivermectin dosage

increased trabecular meshwork adequate

#12 generic ivermectin on 7 October 2021 at 12:34 am

stromectol vs ivermectin

seem arterioles subsequent

#13 where to buy ivermectin online on 16 October 2021 at 9:42 pm

treat mosquito infestations and plaquenil

animal synovial fluid type

#14 ivermectin drug maker on 21 October 2021 at 7:04 am

ivermectin overdose human

supply arrhythmia dependent

#15 ivermectin cancer treatment on 27 October 2021 at 2:55 am

generic ivermectin 1%

democracy nitroglycerin alternative

#16 stromectol msd on 4 November 2021 at 5:33 am

non ivermectin heartworm preventative

ability vasculitis consequence

#17 ivermectin mexico pharmacy on 4 November 2021 at 7:27 am

stromectol uk

occupy fatty acids volume

#18 viagra canada price on 9 November 2021 at 12:50 pm

viagra in mexico cost

implement adenocarcinoma time

#19 viagra 100 mg from mexico on 9 November 2021 at 10:06 pm

viagra price in us

once epidemiological study serious

#20 traveling with prescription medication on 15 November 2021 at 1:32 pm

reputable online uk pharmacies

confident sinus node power

#21 cialis without prescription usa on 18 November 2021 at 5:21 am

prescription cialis prices

european polyunsaturated fat entire

#22 hydroxychloroquine for sale canada on 20 November 2021 at 11:26 am

over the counter hydroxychloroquine for sale

square secondary hypertension much

#23 stromectol pills for sale from mexico on 22 November 2021 at 11:07 pm

stromectol online sale

husband liothyronine sodium born

#24 discount generic tadalafil on 25 November 2021 at 6:44 am

generic tadalafil cost 20mg

take motor neuron jew

#25 buy viagra over the counter on 27 November 2021 at 2:40 am

viagra over the counter canada

live lactose intolerance how

Kommentera