Kontantlös framtid och “ett Google för pengaskapande”

“Uppsidan med att bli ett Google för pengaskapande eller betalningar är mycket attraktiv”, säger vice Riksbankschefen Cecilia Skingsley enligt DI och VA, som citerar Reuters.

Minsann, en attraktiv “uppsida“! Som om ordet ens fanns på svenska. Eller kunde beteckna någonting som inte är attraktivt. På finansengelska syftar upside helt enkelt på den potentiella vinst som kan uppstå i framtiden, förutsatt att ett visst scenario blir verklighet. Vilket myndigheten Sveriges riksbank alltså vill förhindra. Det ligger väl i linje med dess uppdrag, “att upprätthålla ett fast penningvärde”, även om Riksbankslagens singularis säkert skulle kunna tolkas som att uppdraget enbart gäller kronans värde. Nåja.

“Ett Google för pengaskapande.” Vad i hela friden betyder det ens? Jag tänker att liknelsen kanske är etablerad sedan tidigare, så jag googlar originalfrasen, “the Google of money”. I stort sett inga träffar! Undantaget är grundaren till ett företag som utvecklar blockkedjebaserade betalningssystem, men inte heller detta klargör liknelsens innebörd. Kanske syftar Skingsley helt enkelt på risken för att ett stort företag, stort som Google, får monopol på pengaskapandet. “Om vi inte gör något kan vi se fram mot en framtid där pengar kommer att privatiseras spontant”, sa hon på bankkonferensen i London.

Alltsammans syftar i praktiken på Riksbankens planer på att ge ut en e-krona.

Att införa en e-krona vore ett nytt steg för Riksbanken, vilket ska analyseras noggrant. Men att acceptera en situation där allmänheten inte har tillgång till kontanter överhuvudtaget vore också att ta ett steg in i det okända. Utgivning av digitala pengar, en e-krona vore ett sätt att bevara ett statligt alternativ på betalningsmarknaden, fortsatte Skingsley.
Alternativet till en e-krona är att staten allt mer detaljerat reglerar betalningsmarknaden, till exempel vad gäller betaltjänsters tillgänglighet för alla grupper i samhället, motståndskraft vid störningar, beredskap och likabehandlande oavsett geografisk hemvist. Att säkerställa att den privata marknaden levererar på alla dessa punkter skulle dock, enligt Skingsley, kräva stora resurser.

Först här börjar det klarna lite vad saken kan handla om. Det det stämmer som Skingsley menar, att “Sverige kommer att vara kontantlöst inom 3–5 år”, bäcks alltså frågor om tillgänglighet och beredskap. Kontanter är ju tillgängliga i bemärkelsen att vem som helst kan hantera dem, även t.ex. barn och papperslösa, som inte får tillgång till betalkort eller Swish. Kontanter har även fördelar ur beredskapssynpunkt (åtminstone om man förutsätter att det mänskliga samhället saknar beredskap för att organisera sitt fortbestånd utan pengar). Omvänt så är det ytterst oklart om man kan lita på att Swish och Bank-ID (som båda kontrolleras av samma svenska bankkonsortium) går att lita på i en krissituation. Å andra sidan skulle även en “e-krona” uppenbarligen kräva allmän tillgång till internet, så det gäller fortfarande “att den privata marknaden levererar”.

Bara ett till frågetecken. Vad innebär förutsägelsen att “Sverige kommer att vara kontantlöst inom 3–5 år”? Med tanke på kontanternas roll i den svarta och gråa ekonomin är det omöjligt att ta utsagan bokstavligt. Det gäller knappast förekomsten av kontanter i Sverige, utan huruvida kontanterna i Sverige kommer att vara svenska kronor, eller någon annan valuta, typ euro.

Därtill kommer frågan om olika former av informella pengar: plastkort laddade med krediter, förhandsbetalda abonnemang och liknande, som i praktiken kan användas som en sorts kontanter och under vissa omständigheter kan bli attraktiva värdebärare. Exempelvis om Sveriges ekonomi sjunker ner i en kris där Riksbanken ser sig tvingad att sänka räntorna längre ner i minuszonen än vad som någonsin tidigare har skett. Ett inte helt otänkbart scenario, som ekonomijournalisterna borde ställa frågor om i stället för att bara återge fluffiga liknelser om “Google för pengar”.

16 kommentarer ↓

#1 Viktualiebrodern on 21 January 2019 at 2:12 pm

Nu är kontantfrågan för mig ett avslutat kapitel. Men jag tillåter mig ändå att länka till de nu sex år gamla posterna jag skrev om betalningsmedel i skatteuppbörden.

Skingsleys tyckanden om konkurrens till “Google money” (I Sverige skuldsedlar i SE-banken närmare bestämt, dit Skatteverkets bg-nummer går) är förstås intet värda om inte Skatteverket godtar Riksbankens betalningsmedel, kontanter eller e-kronor, för att betala skatt…

Skatteuppbörden är nyckeln för att bryta det privata oligopolet.

#2 Thomas C. Berrian on 2 April 2019 at 9:11 pm

“Snart kommer vi införa det kontantlösa samhället, en utveckling där Sverige återigen står i fronten. Det kontantlösa samhället kommer vara liktydigt med det totalitära samhället. Alla älskar det. Tjuvar och banditer kommer få det svårare, illegala pengatransaktioner och skattefusk kan stävjas, ett faktum som skapar konsensus i frågan över den chimära höger-vänsterskalan. Men då pengar är något vi alla behöver varje dag i vårt liv och då alla våra transaktioner kommer vara övervakade stryps också det sista utrymmet för friheten.
De personer eller organisationer som staten, eller vilken entitet som än kommer styra oss, anser oönskvärda kan uteslutas från det monetära systemet med en handrörelse. Att vare utestängd från att hantera pengar innebär att man omöjligen kan leva alls. Redan idag ser vi vart det barkar. När Wikileaks avslöjade USA:s folkrättsbrott knäppte Obama med fingrarna och vips så försvann möjligheten att finansiera organisationen via Visa, Mastercard och Pay Pal. I Sverige lyckas antirasister skapa drev gentemot banker som hanterar nazistorganisationers bankkonton, drev som också lyckats med sina mål.
Det är alltid så det börjar. Med de mest förhatliga och föraktade. En antisemitisk, förintelseförnekande terrorsekt bestående av våldsverkande fanatiker är det svårt att känna sympati för. Men nu är det etablerat, det var det aldrig innan, ingen hade egentligen tänkt tanken på att en organisation, hur ogillad den än var, faktiskt borde exkluderas från att hantera sina pengar via banken, förutsatt det inte rörde sig om direkt brottslig verksamhet där polisen i så fall redan hade kunnat beslagta kontot från första början. Vilka personers eller organisationers bankkonton kan stå på spel här näst?
I det kontantlösa samhället blir vi alla totalt beroende av banken, varför hotet om indragna konton för personer eller organisationer, antingen direkt genom lagar eller indirekt genom moraliserande drev, kommer vara extremt effektiva. Att det kontantlösa samhället innebär ytterligare en maktförskjutning till bankernas favör tycks många dessutom ha missat. Det kan ses som kulmen på den utveckling mot finansialisering som skett sedan 70-talet då finanskapitalet kommit att dominera industrikapitalet och där denna flyktiga, rörliga och anonyma makt tagit över större delen av den reala ekonomin, en utveckling som skett i samband med att skuldsättningen i världen exploderat, vilket gjort både stater och hus- och bostadsrättsägare till de facto skuldslavar. I det kontantlösa samhället blir alla vi andra slavar också, liksom kontrollen blir i det närmaste total.”

– Thomas C. Berrian. Sällskapet för Ordningens Upphörande och Värdenas Omvändelse

Kommentera