Positivt mottagande av Den svenska enhörningen

Min och Pelles nyligen utgivna bok om Spotify, Den svenska enhörningen, har överlag fått ett positivt mottagande i de stora dagstidningarna, med flera stort uppslagna recensioner. De flesta lyfter fram likartade teman: företagets opportunism, dess förmåga att berätta en framgångssaga vars innehåll skrivs om efter hand, de ekonomiska förlusterna och ovissheten kring företagets hållbarhet på sikt.

Först ut var Martin Jönsson i DN, som menade att boken “skickligt och metodiskt” monterar ner myten om Spotify. Benjamin Peetre i Sydsvenskan var lika positiv, men hade önskat sig mera om “hur strömmade tjänster har förändrat musiken i sig” – ett ämne som det säkerligen kommer skrivas fler böcker om.
Malin Ekman i Expressen finner boken “uppfriskande kritisk” och menar att vi är “två initierade författare med ovanligt skarp blick”. Men hon hade hellre önskat sig en journalistisk skildring byggd på intervjuer och strukturerad som en berättelse mer “närvarokänsla”. Inget ont om sådant, men det vore en annan bok, som där närvarojakten skulle styra innehållet i annan riktning. Även om det är trevligt för läsaren att få talstreck serverade, är det inte självklart att intervjumetoden tillför så mycket innehåll, särskilt inte när vi pratar om företag som lägger munkavle på sina anställda.

Aningen tjurigare formulerade sig Håkan Lindgren i SvD, som klagar på “upprepningar och självklarheter” i texten, även om han uppenbarligen inte fann boken ointressant.
Desto mer entusiastisk är recensionen i BTJ-häftet (varifrån bibliotek gör sina inköp), där slutsatsen blir:

Berättarglädje och vetenskaplig stringens gör Den svenska enhörningen till en mycket bra bok.

Det är alltid intressant att se hur en bok placeras på biblioteken. Bland de bibliotek som använder det klassiska SAB-systemet verkar Den svenska enhörningen föga förvånande hamna under Qz Spotify (Ekonomi och näringsliv; särskilda företag). Men på vissa håll hamnar den också på specialhyllor om musik och bland högskolbibliotek som använder Dewey-systemet tycks det som att Den svenska enhörningen snarast klassificeras som en bok om informationsteknologi.

30 kommentarer ↓

#1 uncxnscixus on 17 May 2018 at 4:12 pm

Tack för en bra bok som jag tycker sträcker sig over en rimlig mängd ämnen och dimensioner för att illustrera delar av ert forskningsprojekt. Jag läste boken med stor behållning, även om jag också till viss del reagerade på en del upprepningar. Det är nästan som att varje kapitel kan läsas helt för sig, vilket kanske var en medveten stilistisk strategi? Förutom det tyckte jag att det var en bra balans mellan ett inkluderande tilltal och teoretiska analyser.

Jag ser verkligen fram emot kommande akademiska publikationer.

#2 Knyttet on 19 May 2018 at 8:47 pm

“Men hon hade hellre önskat sig en journalistisk skildring byggd på intervjuer och strukturerad som en berättelse mer ‘närvarokänsla’.”
Ha! En journalist som vill ha en bok skriven av en journalist istället.
Reportageböcker är alltid ett jävla otyg!
Artiklar i bokformat skriven av folk som tror de kan något bara för att de varit någonstans eller träffat någon.
https://rationalwiki.org/wiki/Igon_Value_Problem

Ska absolut läsa din bok, Rasmus!

#3 kjell on 24 May 2018 at 5:29 pm

http://volante.se/2018/05/7611/

another side of Spotify

Kommentera