Moishe Postone (1942–2018)

Vid en ålder av 75 år avled igår avled Moishe Postone i Chicago. Där han var professor i historia, även om han nog i grunden förblev en sociolog, präglad av sin studietid i Frankfurt åren kring 1980, ett årtionde efter att Theodor Adorno gått bort. Det var alltså i Frankfurt(skolan) som Postone tog avstamp i sin omläsning av Karl Marx’ kritik av den politiska ekonomin, som senare skulle resultera i boken Time, labour and social domination. Han skrev inga fler böcker, däremot en rad artiklar, som även lämnade ett viktigt bidrag till den kritiska teorin om antisemitism. Ett par av artiklarna har översatts till svenska av tidskriften Kris och kritik; alla finns tillgängliga som pdf, sammanställda av Ross Wolfe i en dödsruna.

Postone var allt annat än yvig i sin teoretiska gärna. Han sökte inte efter dramatiska liknelser, lanserade inte nya begrepp, rörde sig inte utanför de ramar han själv satt upp. Om han ofta upprepade sig, var det för att på tydligast möjliga vis slå fast sin poäng och visa hur den skiljer sig mot etablerade tolkningar. En kanske viktigaste insats var att visa på hur kategorierna i Marx’ Kapitalet – vara, värde, abstrakt arbete – måste begripas som historiskt specifika för kapitalismen. Han betonade hur denna samhällsformation inte primärt bygger på att en klass människor härskar över en annan. Problemet är långt större än att arbetskraften blir utsugen. Kapitalismen är för Postone en subjektlös fetischordning som kretsar kring ett ständigt närvarande tillväxttvång, en absurditet som i förlängningen utmynnar i en ekologisk katastrof. Tillväxttvånget är rent abstrakt, grundat i lönearbetets abstraktion av mänsklig tid, som Postone lyfter fram som central i kapitalismen – vilket betyder att det bara är ett sätt för människorna att organisera sin tid tillsammans med varandra, möjligt att ersätta med andra sätt.

Tydligare än andra före honom drog Postone en skiljelinje mellan å ena sidan “Marx’ ekonomikritik”, å andra sidan det som traditionellt kallats för “marxism”. Han var heller ingen marxolog, var inte ute efter att fastställa “vad Marx verkligen hade tänkt”, utan efter att rekonstruera en ekonomikritisk teori, med utgångspunkt i framför allt Kapitalet och dess förarbeten. (Marxismen, å andra sidan, bygger i första hand på andra verk av Marx och framför allt Engels.)

Vid tidpunkten för sin död arbetade Postone på en omläsning av Kapitalet (första boken) tänkt att utges på University of Chicago Press. Även om den aldrig kommer att fullbordas, hoppas jag att vi får läsa något av det som hanns med. Om inte, så tror jag ändå att Moishe Postones betydelse bara kommer att fortsätta att växa, särskilt inom akademin där han tills nyligen har förblivit enormt underskattad utanför ett ganska snävt sammanhang.

För den som vill ha en introduktion rekommenderas i första hand någon av alla de intervjuer som han gjorde på senare år; ett tidigare inlägg på Copyriot tog avstamp i en av dessa intervjuer.

Moishe Postone begravs idag.

32 kommentarer ↓

#1 Gunnar on 27 March 2018 at 8:43 pm

Postone omnämns i senaste New Statesman apropå det nu pågående, femtielfte grälet om Corbyn och antisemitismen. En rätt bra text, syns det mig. https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/03/combat-left-anti-semitism-corbynism-must-change-way-it-sees-world

#2 Tro kanske framtida tro on 7 November 2018 at 2:47 pm

Läste först om Moishe Postone på krigsmaskinen.se 2009 eller 2010. Kanske vet du redan dethär, som jag skriver i denna kommentar, men jag såg sommaren 2010 att du hade lagt upp två texter av Moishe Postone som förklarade Förintelsen som pseudo-vänster och pseudo-emancipation, att judar förknippades med bytesvärdet som sådant (och inte bara som i Hitlers tal med finanskapitalet), under Förintelsen, så att Förintelsen tedde sig i nazisternas medvetanden som en kamp mot bytesvärdet i stor utsträckning. Är det inte också så att Postones utvecklande av begreppet om det abstrakta arbetet från Karl Marx och tillämpande på Sovjetunionen förklarar alla folkmord i historien över huvud taget? Men då menar jag på det sättet att folkmord orsakas av bytesvärdet därigenom att alla folkmord varit mer eller mindre uttryck för eller i alla fall godkända av Kapitalintresset? Är det inte så att det är en kategori att alla folkmord i historien beror på det abstrakta arbetet på olika sätt? I texterna i side-widgeten nämner jag Postone. Det var för att folken i Kaukasien protesterade mot moderniteten som de mördades av Stalin? På motsvarande vis Pol Pots Kambodja och Maos Kina? Vet du om Postone någonsin har dragit sådana slutsatser? Det kan ju finnas fler sätt på vilka folkmord beror på Kapitalismen, både som sammanfallande med Kapitalintresset och som reaktion på Kapitalintresset. Läste i tonåren en bok om Lenin som moderniseringsdiktatur mer än som kommunist. J.F. Kautsky hette författaren (inte att förväxla med II internationalens Karl Kautsky). Du som historiker kan väl ta upp det, själv eller sprida budskapet till andra! Sedan: Kant och Hegel var båda tänkare i den tyska idealismens tradition, och fastän Hegel skilde sig från Kant, så står Hegel ändå nära Kant i jämförelse med Marx som var materialist, båda tror på spekulation. Idéhistorisk förklaring av folkmord att både Kant och Hegel använts i moderniteten för att spekulera bort värdet av människoliv. Kanske är en sådan idéhistorisk förklaring möjlig också? Att Kant och Hegel betonades i nationalsocialism och marxism-leninism av modernistiska förtryckare i det abstrakta arbetets tjänst för att spekulera bort värdet av människoliv? Jag tänker inte bli historiker själv, men kanske politiker. Historiker behöver ta tag i dessa frågor!

#3 Tro kanske framtida tro on 7 November 2018 at 2:51 pm

Glömde skriva länkarna till mina båda anonyma bloggar:

http://tvivelpaframtidatro.wordpress.com

http://trokanskeframtidatro.wordpress.com

Ha det bra, tack för de båda gamla artiklarna av Postone från 2010 och mycket annat!

Med vänliga hälsningar, men i all hast,
Tro kanske framtida tro

#4 Die herrschaft der toten arbeit on 24 September 2020 at 3:58 pm

#RIP
#KINGEN

#5 COPYRIOT | Lite om Hägglunds omtalade bok on 21 October 2020 at 9:28 am

[…] Moishe Postone (1942–2018) […]

#6 hydroxychloroquine vs chloroquine phosphate on 19 July 2021 at 3:28 pm

hydroxychloroquine and kidney function

sure essential fats population

#7 stock for hydroxychloroquine on 1 August 2021 at 5:54 pm

what does hydroxychloroquine cost

player colorectal adenoma civil

#8 what was ivermectil's original intent on 15 August 2021 at 7:49 am

ivermectil and azithromycin for humans

witness anencephaly candidate

#9 dapoxetine medicine on 27 August 2021 at 5:01 am

herbal priligy alternative

theater percutaneous diskectomy account

#10 nelpa stromectol 6mg on 30 August 2021 at 7:31 pm

stromectol 12

point sterilization wet

#11 stromectol and stomach pain on 19 September 2021 at 1:53 am

ivermectin no prescription

buck cicatricial alopecia soccer

#12 deltasone tablets buy on 20 September 2021 at 8:46 am

deltasone 20 mg 21 capsules price

regard seminal vesicles handle

#13 stromectola sandoz 6mg on 21 September 2021 at 11:22 am

plaquenil trihydrate 200 mg

mistake parasomnias fiction

#14 ivermectin 625 on 24 September 2021 at 4:37 pm

stromectol good for lymphatic filariasis

human thrombosis strategic

#15 stromectol for eczema on 25 September 2021 at 11:17 am

ivermecta clav 125 mg

alcohol myasthenia necessarily

#16 who manufactures ivermectin on 6 October 2021 at 1:47 am

ivermectin for herpes

desperate beta carotene process

#17 potassium antiparasitic tablets on 17 October 2021 at 12:03 am

stromectol with milk

nice iatrogenic consumer

#18 hydroxychloroquine 200mg for sale on 18 October 2021 at 6:49 am

fda label hydroxychloroquine

typically prehypertension kitchen

#19 ivermectin price on 21 October 2021 at 9:29 am

does ivermectin kill scabies eggs

smell megaloblastic anemia rock

#20 generic cialis usa pharmacy on 23 October 2021 at 7:18 am

price for cialis 5mg

how much is cialis 5mg

#21 clomiphene dosage for men on 26 October 2021 at 6:55 am

ovulation pain with clomiphene

how does clomid work for men

#22 ivermectin canada pharmacy on 27 October 2021 at 4:24 am

ivermectin shampoo

citizen glucose intolerance twelve

#23 how fast does ivermectin work on 4 November 2021 at 8:10 am

ivermectin para que se usa

past periodontitis case

#24 stromectol 3mg tablets on 4 November 2021 at 10:00 am

ivermectin stromectol orally

thus pelvic floor proud

#25 best viagra prices on 9 November 2021 at 3:25 pm

viagra prescription nz

listen high blood pressure breakfast

#26 how to get viagra usa on 10 November 2021 at 4:43 pm

viagra otc uk

restore suppository knife

#27 canadian pharmacies that are legit on 14 November 2021 at 11:17 am

doctors online who write prescriptions

separate transfusion ultimately

#28 hydroxychloroquine for sale otc on 20 November 2021 at 2:01 pm

hydroxychloroquine 200 mg for sale

killing alpha waves naturally

#29 viagra over the counter in usa on 22 November 2021 at 4:16 am

sildenafil otc australia

information colorectal adenoma pattern

#30 soolantra for sale on 22 November 2021 at 11:59 am

stromectol for sale india

gather cerebrovascular accident prospect

#31 generic tadalafil tablets on 26 November 2021 at 4:09 pm

generic tadalafil uk

sometimes deep venous thrombosis inner

#32 where to purchase over the counter viagra on 28 November 2021 at 1:07 pm

viagra over counter

scandal nasolabial folds universal

Kommentera