Flera nya forskningsartiklar om Spotify

Ett temanummer om Spotify av den kulturvetenskapliga tidskriften Culture Unbound, med artiklar från vårt pågående forskningsprojekt. Anna Johansson och Maria Eriksson rapporterar om ett försök att dokumentera könade musikrekommendationer, Pelle Snickars om ett annat försök som rör looptendenser i radiofunktionen, Roger Mähler och Patrick Vonderau dokumenterar en del av reklamteknologin som övervakar alla Spotifyanvändare.

Ett mer teoretiskt bidrag är min artikel “If the Song has No Price, is it Still a Commodity? Rethinking the Commodification of Digital Music“. Där skärskådas begreppet “commodification” som i samtida forskning ofta används utan att ges någon egentlig definition. Via korta diskussioner om Marx och kulturantropologi ställs frågan om i vilken mening Spotify kan sägas kommodifiera musik, alltså göra musik till en vara. Vilken är den vara som säljs och varför spelar detta roll för förståelsen av en streamingtjänst som kulturell och ekonomisk aktör.

Temanumret rymmer även en inledning där Pelle Snickars och jag diskuterar lite mer övergripande kring att forska om Spotify, samt lägger fram en mycket kortfattad företagshistoria. Det är saker som kommer att diskuteras mer ingående i den bok som vi i projektet har skrivit gemensamt, för utgivning under 2018.

10 kommentarer ↓

Ännu har ingen kommenterat.

Kommentera