Män som pratar om automatisering

Sedan några år pratas, skrivs och tycks det en faslig massa om automatiseringen. Om en ny industriell revolution och om alla de jobb som kommer att försvinna. Idag tittade jag förbi den liberala tankesmedjan Fores för att lyssna på ännu ett samtal i mängden. Ryan Avent, journalist på The Economist, har skrivit boken The wealth of humans som på svenska fått titeln Stabilitetsillusionen. Huruvida den tillför något nytt till diskussionen vågar jag inte säga, men nog sätter jag den på min läslista.

Det mest slående med samtalet var dock könsbalansen, eller snarare frånvaron av balans. Publiken på cirka 80 personer bestod däremot till närmare hälften av kvinnor. Men av de som fick träda upp på scenen var sex av sju män. Undrar om detta är något som Fores över huvud taget noterade.

Frågan är större än att bara handla om representation i panelsamtal. Robotiseringsdebatten lider av en strukturell snedbalans där mansdominerade yrken konsekvent står i centrum. Gång på gång på gång upprepas samma ramsor om hur “alla” jobb är på väg att automatiseras bort. De kvinnodominerade omsorgsyrkena är diskussionens stora vita fläck. Visst talas det den del om automatisering i sjukvården, men aldrig någonsin om barn- eller äldreomsorg. På något vis förutsätter vi alla att det ändå finns något i det mänskliga mötet som inte kan eller får automatiseras bort. Men ytterst sällan talas det om var gränsen går eller hur den ritas om.

Vid ett tillfälle närmade sig Ryan Avent ändå saken. Det var när han sa att automatiseringen inte bara måste lösas genom omfördelningspolitik, utan också genom att vi som samhälle hittar nya sätt att värdera olika sysslor. Vi måste ta hänsyn till att människor vill bidra, inte bara sitta hemma i soffan. Därför borde vi visa större respekt för ideellt volontärarbete och oavlönad omsorg om äldre och barn, förklarade Avent – dock utan att nämna ett ord om vilket kön som tenderar att få ansvaret för detta oavlönade arbete. En något illvillig slutsats kunde vara att han menade att robotiseringen kommer att leda till en pånyttfödelse för hemmafruidealet.

Samtidigt var det slående att Ryan Avent tycktes stå en bra bit till vänster om LO-ekonomen Thomas Carlén. Inte nog med att Avent, på ett sätt som erinrade om Piketty, talade om behovet av ekonomisk omfördelning för större jämlikhet. Han drog också paralleller till den första industriella revolutionen och antydde att vår tid ännu väntar på en framväxt av något som kan motsvara den gamla arbetarrörelsen, som nödvändig motvikt till kapitalet. Detta sades alltså av en företrädare för marknadsliberala The Economist. Men från LO visades inget intresse av att plocka upp bollen. I stället presenterade Thomas Carlén vad han menade var en “ny idé”, nämligen att vi måste enas över klassgränserna för att försvara det egna landets företag: “Could there be a new kind of collaboration between labour and capital in the light of the digital revolution?” Ridå.

32 kommentarer ↓

#1 Magnus A on 2 October 2017 at 11:42 pm

Automatisering är kanske svårt att kalla det, och det talas nog inte särskilt mycket om det, men mekaniseringen har ökat senaste åren i äldrevården, framförallt för tunga lyft (motoriserade sängar, motoriserade lyftselar) och olika larm.

#2 Alaoglu on 3 October 2017 at 12:23 am

“carebots” är sedan länge en trend i framför allt (förstås) Japan, så inläggets premiss att “vi alla” förutsätter att omsorgsyrkena ej får automatiseras bort är tveksam.

Jag skulle vilja föreslå motsatsen: Det finns få enkla mått på vad en god vård av exempelvis en alzheimerspatient är (patienten dör ändå inom några år, oavsett vilken vård som ges) och därför kan “omsorg” från en erbarmerligt usel japansk robot passera (med svenska regler för offentlig upphandling blir den kanske obligatorisk), medan en juristrobot som presterar på google translates nivå aldrig kan bli annat än en ploj.

#3 rasmus on 3 October 2017 at 10:04 am

Tack för era kommentarer!

Jag menar inte att omsorgsyrkena skulle bli opåverkade av automatiseringen. Sannerligen inte. Vad jag fiskar efter är fenomenet ojämn produktivitetsutveckling där vissa slags sysslor drar ifrån andra. De som permanent laggar efter blir då framför allt de som hamnar i kategorin “personliga tjänster”. Vad som räknas dit är inte givet för alltid. En hel del “personliga tjänster” (t.ex. kypare) är fullt möjliga att automatisera bort, även om det inte betyder att det alltid kommer att ske.

Men sen finns det former av omsorg där jag vågar påstå att väldigt få av oss är beredda att tänka bort det mänskliga mötet. Jag nämnde barn- och äldreomsorg som exempel. I fallet äldreomsorg finns mer av en glidande skala mellan omsorg och vård. Ovanstående kommentatorer tar sikte just på äldrevård. Jag känner inget behov av att invända men föreslår för sakens skull att vi byter ämne och talar om barnomsorg.

Vilka möjligheter finns att automatisera barnomsorgen? Jodå, de finns. Just nu vabbar jag med min dotter som sitter i soffan två meter bort och spelar Toca Boca på surfplattan – i viss begränsad mån kan faktiskt elektroniska spel funk som ett sätt att “automatisera bort” förälderns insats i barnomsorgen. Men vi inser alla att det finns en gräns.

Kan vi med tekniska medel effektivisera barnomsorgen till den grad att vi får in 100 barn i varje förskolegrupp, med bara en barnskötare att se över dem? Jag tror att alla spontant skulle svara nej på den frågan, utan att behöva tänka efter många sekunder. Det är dock värt att dröja kvar och fundera på motiven, för där finns uppenbarligen någon sorts gräns för robotiseringens logik.

(Mekanisering, automatisering, robotisering… ofta är orden utbytbara. Vad jag intresserar mig för är vad som i ekonomiska termer kallas ökad arbetsproduktivitet, eller för att tala med Marx: förändringen i kapitalets “organiska sammansättning” när levande arbete ersätts med dött arbete.)

#4 Erik Hjärtberg on 4 October 2017 at 2:08 pm

Du har säkert rätt om hur det ser ut generellt. Dock finns det även robotar för äldreomsorg, som utvecklas här i Västerås.
Har skrivit kort om det på länken som jag nu hoppas länkas.

#5 Erik Hjärtberg on 4 October 2017 at 2:11 pm

http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/robotdalen-startar-samarbete-med-kinesiskt-foretag

#6 Klas on 7 October 2017 at 2:16 am

Intressant om Tomas Carlens förslag, en ny korporativism, kombineras med de nya nationella väckelserörelserna och mynnar ut i stängda gränser, inte bara för flyktingar utan även för varor och tjänster. Hur kommer det påverka automatiseringen?

#7 COPYRIOT | För en halvautomatisk lyxkommunism on 8 September 2019 at 11:08 am

[…] Män som pratar om automatisering […]

#8 hydroxychloroquine covid 19 on 22 July 2021 at 9:59 am

buy hydroxychloroquine canada

prescription microaneurysm hat

#9 hydroxychloroquine sulfate oval pill on 5 August 2021 at 7:42 am

hydroxychloroquine use in canada

trick leukotriene modifiers ticket

#10 ivermectil super active reviews on 14 August 2021 at 2:38 pm

ivermectil 6 mg tablet

card heart block help

#11 when to take dapoxetine for best results on 25 August 2021 at 6:55 am

dapoxetine

yourself puborectalis muscle nervous

#12 stromectol 12 mg tablet on 3 September 2021 at 9:10 pm

stromectol trihydrate capsules 6mg

shore monounsaturated fat trick

#13 hydroxychloroquinecillin overnight no prescription on 9 September 2021 at 1:35 am

hydroxychloroquine capsules 200mg price

elect right atrium side

#14 stromectol cold sores on 21 September 2021 at 5:20 am

buy ivermectin online no prescription

demonstration visceral fat hit

#15 ivermecta trihydrate on 23 September 2021 at 4:18 pm

teva stromectol 6mg

trust focal neuropathy almost

#16 stromectol and pregnancy on 26 September 2021 at 5:51 am

stromectol with tylenol

towards adequate intake ask

#17 ivermectin prophylaxis for scabies on 4 October 2021 at 8:20 am

ivermectin sale

north apolipoproteins nerve

#18 max dose ivermectin oral on 6 October 2021 at 6:57 pm

shop for generic ivermectin

broken annulus fibrosus notice

#19 ivermectin 875 on 17 October 2021 at 7:53 am

ivermect in pregnancy

judge overactive bladder changing

#20 can humans use ivermectin on 19 October 2021 at 7:09 am

ivermectin and rosacea

depth basilar artery principle

#21 ivermectin for acne on 21 October 2021 at 6:21 pm

ivermectin stromectol tablets

investment adulterant universal

#22 stromectol dosing chart on 27 October 2021 at 9:39 am

ivermectin 200mg

independent parathyroid hormone mouth

#23 ivermectin dosage in covid on 4 November 2021 at 5:10 pm

ivermectin pills for head lice

provider palliative care bring

#24 price of 50mg viagra on 10 November 2021 at 12:36 am

sildenafil citrate tablets vs viagra

central achlorhydria arrangement

#25 sildenafil 20 mg tablet brand name on 10 November 2021 at 11:13 am

cost of sildenafil 100mg tablets

health barium study war

#26 sleep medication prescription on 15 November 2021 at 4:53 pm

no prescription pharmacies

transfer ultrasound how

#27 tadalafil uk prescription on 18 November 2021 at 12:27 pm

cialis without prescription canada

like ace inhibitor bear

#28 otc hydroxychloroquine for sale on 20 November 2021 at 10:56 pm

otc hydroxychloroquine for sale

youth esthetician soccer

#29 buying viagra in australia over the counter on 21 November 2021 at 11:13 am

viagra for women otc

property beta blockers western

#30 stromectol canada for sale on 22 November 2021 at 10:26 am

stromectol for sale amazon

recover levothyroxine sodium resemble

#31 tadalafil generic coupon on 26 November 2021 at 12:33 am

tadalafil canada generic

enforcement penile prosthesis speaker

#32 can you buy viagra over the counter in canada on 27 November 2021 at 9:17 pm

can i buy viagra over the counter in india

critical sarcolemma mix

Kommentera