K288: Trumpologiska anteckningar

Kolla gärna in de tio preliminära teser om Trump som lagts upp av konstnären Ian Alan Paul. Jag försöker sammanfatta: Högerns handlingsutrymme vidgas åt alla håll. Vänstern retirerar in i försvaret av en liberal demokrati som aldrig existerat annat än som en fantasi. För att den vardagliga verkligheten ska förbli levbar krävs ständigt högre nivåer av förmedling, accelererade flöden av memer. Alla kommer att retweeta Trump, Trump kommer att retweeta alla. Det finns ingen återvändo. Efter att Trump släppt loss krisen på högsta politiska nivå finns ingen annan utväg än att skapa en egen kris av annat slag.

(Jag nära att skriva “en alternativ kris”. Men själva ordet “alternativ” har på kort tid blivit mycket svårt att använda. Alt-right, alt-facts, alt-crisis?)

Trumps makt är “virtuell”, skriver Paul. Med detta menas att den inte kommer ur enskilda handlingar, utan “ur mångfaldigandet av möjliga handlingar” som underminerar alla förutsägelser. Därför är det ett strategiskt självmål att att försvara sanningen gentemot Trump, som inte ödslar tid på att uppehålla sig vad som är och därför alltid kommer att kunna röra sig snabbare i sitt nät av “tänk om”.

Vad denna virtualitet bland annat innebär blir tydligt i en artikel som delats flitigt senaste veckan, skriven av de grävande journalisterna Hannes Grassegger och Mikael Krogerus, ursprungligen i schweiziska Das Magazin, sen i en piratöversättning av Antidote, därefter i officiell översättning på Vice: “The data that turned the world upside down“.

Trump’s striking inconsistencies, his much-criticized fickleness, and the resulting array of contradictory messages, suddenly turned out to be his great asset: a different message for every voter.

Artikeln kretsar kring företaget Cambridge Analytica som sysslar med psykologisk dataanalys. Företaget uppger själv att man spelade en nyckelroll i kampanjen som gjorde Trump till president. De var även aktiva på den vinnande sidan i den brittiska Brexit-omröstningen. Företagets huvudägare tycks vara den högerradikale miljardären Robert Mercer, som även investerat stora summor i Breitbart, vars tidigare redaktör Steve Bannon inte bara blivit Trumps chefsstrateg – han sitter även i styrelsen för Cambridge Analytica. Nu sägs det att Rebekah Mercer, dotter till Robert, ska leda en utomparlamentarisk stödtrupp underställd Trump, med uppgiften att understödja presidentens agenda i olika frågor, allt med utgångspunkt i psykologisk dataanalys. Och om du undrar var all data kommer från, så är det bland annat från de de där gratis personlighetstesterna du gjorde för skojs skull på Facebook, där du samtidigt gav någon åtkomst till alla dina likes…

Så där kan man hålla på och spinna vidaremyten om Cambridge Analytica – som nu uppges ha siktet inställt på att intervenera i valrörelser i Europa, särskilt kanske i årets tyska val. Oavsett vilken betydelse just detta företag har haft eller kommer att få, är det talande att begrepp som “election management” har blivit helt självklara.

Förra helgen såg jag (tillsammans med vänner i en studiecirkel) om Adam Curtis dokumentärserie The century of the self (2002). Det fjärde och sista avsnittet handlar till stor del om hur Bill Clinton och Tony Blair kom till makten på 1990-talet – inte genom att presentera en samlad vision adresserad till en bred majoritet av befolkningen, utan med stöd av marknadsundersökningar. Deras spinndoktorer kom fram till att partiernas trogna väljare var relativt ointressanta och valde i stället att koncentrera sig på de mindre grupperna av “swing voters“. Via fokusgrupper och opinionsundersökningar identifierades deras känslor och rädslor. Genom att göra väl valda utspel lyckades politikerna vinna dessa gruppers röster och därmed även en majoritet i valet. Men det skedde till priset av en nedmontering av utrymmet för en genuint framåtblickande politik. (Det finns en hel del att invända mot den förvisso fascinerande historia som Adam Curtis berättar, som också har 15 år på nacken. Jag har ännu inte sett Curtis senaste dokumentär HyperNormalisation som tydligen kretsar mycket kring Trump, men jag har hört en del kritik mot den.)

Ur dagens perspektiv sysslade Bill Clintons och Blairs kampanjmakare med en väldigt primitiv form av “election management”. Barack Obamas kampanj var betydligt mer sofistikerad, liksom Hillary Clintons. Men mycket tyder faktiskt på att Trumpkampanjen, i sitt arbete med Cambridge Analytica, tog ännu ett stort steg i den långa marschen bort från masskommunikationen. Jämfört med motståndarsidan satsade de mindre på tv-reklam och mer på riktad kommunikation eller microtargeting via Facebook. Det ska ha skett med stöd av en databas med psykologiska profiler för varje vuxen invånare i USA – 220 miljoner individer – som Cambridge Analytica har byggt upp, enligt vad dess vd Alexander Nix förklarat i en presentation.

Politik handlar inte längre om att rikta budskapen till segment som unga kvinnor, högutbildade afroamerikaner, högbelånade bostadsrättsinnehavare eller kattägare. Sådana sociologiska katgorier framstår som grovhuggna när digital övervakning möjliggör psykologiska profiler på enskilda individer.

From July 2016, Trump’s canvassers were provided with an app with which they could identify the political views and personality types of the inhabitants of a house. It was the same app provider used by Brexit campaigners. Trump’s people only rang at the doors of houses that the app rated as receptive to his messages. The canvassers came prepared with guidelines for conversations tailored to the personality type of the resident. In turn, the canvassers fed the reactions into the app, and the new data flowed back to the dashboards of the Trump campaign.

Again, this is nothing new. The Democrats did similar things, but there is no evidence that they relied on psychometric profiling. Cambridge Analytica, /…/ discovered that a preference for cars made in the US was a great indication of a potential Trump voter. Among other things, these findings now showed Trump which messages worked best and where. The decision to focus on Michigan and Wisconsin in the final weeks of the campaign was made on the basis of data analysis.

På kortare sikt är dessa metoder ett sätt att vinna val. På längre sikt kan väl ingen förneka att de underminerar själva legitimiteten för representativ demokrati.

Sen är det klart att metoderna inte går att överföra direkt på förhållandena i t.ex. Sverige. Dels finns här något större begränsningar för att bygga personregister, men sånt går att kringgå och blir på sin höjd en gradskillnad. Dels är valdeltagandet högre i Sverige, eftersom det här är betydligt lättare att rösta. Kampanjen i USA handlade inte så mycket om att få någon att byta sympatier från den egna kandidaten till den andra, utan om att få de med svaga sympatier för endera kandidaten att endera stanna hemma eller gå och rösta. Men det råder inget tvivel om att metoderna kommer att importeras till Sverige innan 2018.

Bland entusiasterna finns kommunikationsbyrån Miltton Labs som står nära Moderaterna och de borgerliga ungdomsförbunden. (Det var för övrigt Miltton Labs som orkestrerade kampanjen #backaspotify förra våren, vilket Christopher Kullenberg och jag skriver om i en kommande artikel). En av dess företrädare skrev nyligen en intressant bloggpost om hur han menar att kommande val ska vinnas: inte via masskommunikation, utan genom att skicka olika budskap till olika mottagare, allra helst på individnivå. Förebilden är de kampanjer som arbetat med Cambridge Analytica. Slutklämmen är skamlöst nihilistisk, för att komma från en person som anser sig politiskt engagerad: “Man kan ha åsikter om denna form av kampanjande är bra för samhället i stort, och om detta är bra politisk utveckling, men det spelar egentligen ingen roll.”

53 kommentarer ↓

#1 Kristoffer Nolgren on 29 January 2017 at 1:37 pm

Det mer aggressiva kampanjandet med fokus på swing-voters och att aktivera soffligare skapar en ny demokratisk logik. Tidigare har socialdemokratiska väljare haft mycket inflytande.

De röstar på samma parti i flera generationer och går alltid och röstar. När man kan nå specifikare mot vissa grupper blir denna förutsägbara grupp ignorerad. Varför ska man bry sig om de som kommer rösta på dig oavsätt vad du gör? Bättre är då att aktivera soffliggare och folk som inte kan bestämma sig. Antagligen görs det bäst med den här veckans profilfrågor.

Ljus finns dock i tunneln. En paralell kan göras till Everett Rogers diffusion of innovations. Tex groupon blev succé över en natt då de lyckades nå ut till early adopters och innovators som hoppade på tåget med billiga erbjudanden. Ett år senare hade hela bolaget krashat då dessa early adopters nu hoppat på ett nytt tåg. Frågan är om Trump, Brexit mfl kan ta steget från politikens early adopters till en bredare publik och om det ens behövs.

#2 JohnJohn on 29 January 2017 at 9:26 pm

Dessvärre är det nog ingen hjälp att det är lite svårare att göra avskräckande kampanjer i ett flerparti där partiernas positioner är oklara. Här kan ju väljaren göra ett tredje val och rösta på något helt annat i större utsträckning än USA. Vilket en del politiska journalister men inga statsvetare jag läst har uttalat sig om.

#3 Sven-Erik Klinkmann on 30 January 2017 at 12:14 pm

Intressant. Jag vill inte på något vis ifrågasätta det virtuellas betydelse vad gäller Trump. Tvärtom. Men en aspekt som finns med bland Ian Alan Pauls tio preliminära teser om Trump (se nr 8 och 9) är ändå värd att betona. Frågan om bildens, ikonens betydelse. Trump är kanske ännu tydligare än exempelvis en Ronald Reagan en avatar för ett samhälle baserat på kraften i bilder, ikoner, stereotyper, klichéer, förenklingar som hela tiden vädjar till skikt i vår personlighet som vi kan ha svårt att artikulera och förstå, men som inte desto mindre finns där.

I en bloggkommentarer på tidningen London Review of Books blogg – på ett blogginlägg av Adam Shatz (The Nightmare Begins) skriver den amerikanske historikern Joan Scott att sexuella excesser och förolämpningar av immigranter, svarta och latin-amerikaner bidrog till att understryka Donald Trumps manliga potens, hans falliska kraft som Scott kallar det. Hans olika transgressioner (en historia av bankrutter, skattefiffel, otrohet, girighet kom på ett ironiskt sätt endast att understryka han förmåga att värna och utöva lagen). Han var den allsmäktige Fadern som Freud teoretiserat om i Totem och Tabu, den som kan stifta lagen utan att själv behöva följa den. Enligt Scott låg Trumps förmåga att appellera till väljarna i det faktum att att lovade återupprätta en hotad ordning vad gäller ras- och könsmässiga hieararkier i det amerikanska samhället. Denna vädjan gjordes inte på ett rationellt eller programmatiskt plan, skriver Scott, utan libidinalt, undermedvetet, det var en form av erotisk call and response som gick segrande ur valkampen.

#4 Trumpeten on 30 January 2017 at 12:52 pm

“På längre sikt kan väl ingen förneka att de underminerar själva legitimiteten för representativ demokrati.”

Jag kan. Detta är demokrati. Du kan kalla det vad du vill, “psykologisk dataanalys” “kattägarröster”, men demokrati är det lika mycket som när Clinton vann och förlorade, folk valde Trump och Brexit för att han/de var bäst på att förmedla sitt budskap – budskapet som majoriteten älskade att höra och vill se hända.

Typiskt vänster – demokrati bara när det passar dig. Folk vill ha SD och Jimmie, de vill inte ha massinvandring, så svårt är det inte att förstå.

#5 rasmus on 30 January 2017 at 2:00 pm

Trumpeten: Jag sa inte att detta inte skulle vara demokrati. Läs om, läs rätt.

#6 Gunnar on 30 January 2017 at 4:05 pm

Martin Robbins i Little Atoms varnar för att överdriva CA:s betydelse: http://littleatoms.com/news-science/donald-trump-didnt-win-election-through-facebook?utm_content=bufferbb22e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

#7 Trumpeten on 30 January 2017 at 5:22 pm

rasmus: OK. På längre sikt undermineras inte legitimiteten för representativ demokrati.

Tvärtom, dessa metoder stärker och legitimerar en representativ demokrati. Folkmakt.

#8 Albert on 31 January 2017 at 3:19 pm

Det här med psykologisk dataanalys verkar intressant. Hur funkar det och hur effektivt är det i nuläget?

#9 Trump l'œil on 31 January 2017 at 9:20 pm

Trumpeten lär väl fortsätta tuta falskt men fakta är fakta:
1 Trump har inte en majoritet av folket bakom sig
2 Trump vann inte en majoritet av rösterna (Clinton vann 2,9 miljoner fler röster än Trump)
3 USA har lågt valdeltagande
4 USA:s valsystem och politiska system har röstningshämmande mekanismer som slår oproportionerligt mot fattigare väljargrupper
5 Artikeln om Cambridge Analytica beskriver precisionsannonser som var inriktade på att avskräcka vissa grupper från att rösta
6 majoriteten av svenska folket ogillar SD

#10 Trumpeten on 2 February 2017 at 2:59 pm

Spelreglerna i USA var kända innan valet, kanske i mer än 150 år. Det har inte förändrats.

Vann alla andra presidenter sina val demokratiskt så vann Trump också demokratiskt.

Majoriteten av svenska folket tycker inte om KD, L, MP, V, C heller.

Majoritets-styre brukar inte vara kännetecken på en demokrati, tvärtom. Inkluderande samtal, även med SD, är ett måste. Kan man inte ta det samtalet, och vara övertygande med sina argument, då ska man inte gråta när SD vinner fler röster. Bara värdelösa ursäkter “de anspelar på primitiva känslor”, “de är inte demokratiska, fascister, rasister, kvinno-hatare osv”, är inte jätte-starka argument. Bara ursäkter för att undvika svåra frågor som de flesta vänster-politiker inte har bra svar till, speciellt identitets-politik.

Föresten, Brexit var majoritets-val. Det border respekteras. Demokrati vinner. Det var inte fel typ av befolkning som röstade, unga eller fattiga eller bara rika. Bara enkel vanlig demokrati.

Du låter som en SDare från 90-talet som tycker illa om folk bara för att de “röstade fel” “vet de inte bättre”.

#11 Trump l'œil on 2 February 2017 at 8:42 pm

Trumpeten, du skrev flera saker som var enkelt verifierbart falska. Jag påpekade det. Den som bryr sig om argument låter sig bekommas av det.

#12 Trumpeten on 3 February 2017 at 1:02 am

“Verifierbart falskt” var ett bra uttryck.

Påminner om skolgårdens “Nähej, det är DU som har fel”.

#13 Magnus A on 3 February 2017 at 1:37 am

Kristoffer: Ett företag som Groupon kan ju inte samla in tillräckligt mycket pengar vid ett enstaka tillfälle för att överleva i 2-4 år, men däremot kan den som kandiderar till kongressen och presidentposten i USA göra sådana punktinsatser.

Det är nog ganska många som har röstat på Trump som inte egentligen är så jätteintresserade av honom, eller kanske till och med ogillar honom, men inte tillräckligt politiskt apatiska för att låta bli att rösta (eller inte kan rösta). Att folk röstar på personer/partier som de ogillar (men ogillar minst) är väl knappast någon ny företeelse.

Vad gäller till exempel installationsceremonin så kom ju inte så många dit, vilket förstås kan bero på att nästan alla som röstade på Trump är så prekariserade att de inte kunde delta, men det ligger ju närmare till hands att de flesta inte brydde sig.

#14 Knyttet on 3 February 2017 at 3:48 pm

Trumpeten och Trump l’œil munhuggande angående “fakta” får mig att tänka på den mediala offensiven mot “lögner” vi sett efter Berxit och Trump.
Det verkar dock som att folk har glömt bort det mest grundläggande:
Sanning är en konsekvens av maktförhållanden, och när maktförhållanden ändras ändras också sanningen.

#15 Alaoglu on 3 February 2017 at 5:06 pm

Magnus: Både Trumps och Obamas framgångar har handlat om att få människor som tidigare inte röstat att ta sig till vallokalerna, medan Hillarys misslyckande delvis består i att människor som tidigare röstat inte kunde förmås släpa sig till en vallokal för att rösta på en så medioker kandidat.

Vad gäller installationsceremonin så var det väl Obamas som var en ovanlighet och inte Trump som lockade ovanligt få? (Jag har inte sett några jämförelser med Bushs och Clintons installationer.)

#16 Trump l’œil on 4 February 2017 at 12:27 pm

Knyttet: de sex faktapunkterna (givetvis implicit tidsförankrade) kan inte förändras av nya maktförhållanden.

“Sanning är en konsekvens av maktförhållanden, och när maktförhållanden ändras ändras också sanningen.”

Det är i bästa fall ett förvirrat sätt att säga att makthavare framhäver vissa fakta, förtränger andra samt ljuger ibland. Är det vad du menar så säg det.

Enkla faktafrågor är även ett snabbtest för att se om någon bryr sig om argument eller inte (Trumpeten).

#17 Trumpeten on 4 February 2017 at 2:03 pm

Fakta.

1. Trump vann valet, enligt alla tidigare val-mekanismer och regler. Precis som alla andra presidenter.

2. Hillary förlorade valet och hade inte ens en majoritet av egna partiets röster för kandidat-posten.

3. USA har varit en demokrati sedan förenade staterna grundades, representativ parlamentarisk demokrati osv du kan ju detaljerna.

4. Fattiga människor får också rösta.

5. Majoriteten av svenska folket ogillar de flesta svenska politiska partier.

Tänk vad fakta kan berätta.

#18 Knyttet on 4 February 2017 at 4:29 pm

Haha, både Trumpeten och Trump l’œil förefaller vara övervintrade logiska positivster? :D

“It’s the narrative, stupid!” – James Carville ;)

#19 Trump l’œil on 4 February 2017 at 7:06 pm

Trumpeten: snabbtestet är alltså att se om du, när saker du skriver visats innehålla faktafel, låter dig bekommas.

Av dina nya punkter så är 2 och 4 sanna. Ingen har här sagt annat. Så vad vill du berätta? Att du säger en annan sak som är sann gör ju inte det du sa innan mindre falskt.

Punkt 5: menar du att över 50% av befolkningen ogillar över 50% av rikspartierna så har jag faktiskt inte sett någon sådan studie, kan du visa länken till den?

“3. USA har varit en demokrati sedan förenade staterna grundades, representativ parlamentarisk demokrati osv du kan ju detaljerna.”

Det beror på vad du lägger i termen. För att komma till nutid är det enklast att du förklarar vilket statsvetenskapligt demokratiindex du finner lämpligast så kan vi granska förändringar i USA:s valregler, och därmed punkt 1, utifrån det.

För att start med något konkret så vad anser du om USA:s system med “voter id” och förändringarna i det i flera delstater på senare år? Har det hämmande effekt på valdeltagandet? Slår effekten hårdare mot vissa grupper?

Knyttet, jag synar: förklara logisk positivism.

#20 Trumpeten on 5 February 2017 at 12:58 am

Har du sett en studie hur många som ogillar SD? Antog att antalet röster avgjorde gillande.

Hur som helst, jag röstade V förra valet, men rätt ska vara rätt, och fakta fakta, demokrati för alla.

Orkar man inte tänka själv, förklara ens maktförlust utifrån den egna förda politiken och göra bättre, utan fokusera på motsåndaren och peka med finger fascist så blir det ju så här, val efter val.

#21 Trump l’œil on 5 February 2017 at 2:10 pm

Trumpeten, så när du skrev “Majoriteten av svenska folket ogillar de flesta svenska politiska partier” menade du bara “inget parti fick en majoritet av rösterna”?

Det är väl ett ovanligt sätt att använda ordet ogillar. Någon som röstar C behöver inte ogilla L utan kanske bara tycker lite bättre om C.

Det görs statistiska undersökningar på ogillande. Ett snabbt exempel är Sannerstedt, SOM-instituted 2014: “I 2014 års SOM-undersökning fick de svarande placera de politiska partierna på en elvagradig skala, där extremalternativen var ”ogillar starkt” och ”gillar starkt”. Av alla som angett något parti som de tycker bäst om är det hela 52 procent som väljer extremalternativet ”ogillar starkt” (-5) när det gäller Sverigedemokraterna.”

Du vet väl också att Trump nu har sämst siffror någonsin för sitt agerande som ny president sedan mätningarna startade.
http://nordic.businessinsider.com/trump-approval-rating-poll-president-low-2017-2

Du efterfrågade inkluderande samtal och argument. Du har här redan fått flera chanser att försöka argumentera för de påståenden du gjort eller erkänna faktafel. Så vad väntar du på?

För att start med något konkret så vad anser du om USA:s system med “voter id” och förändringarna i det i flera delstater på senare år? Har det hämmande effekt på valdeltagandet? Slår effekten hårdare mot vissa grupper?

#22 Trumpeten on 5 February 2017 at 11:37 pm

Jaha, så din fakta-punkt baseras på “mätundersökningar”, sånna som inte förutsåg att SD faktiskt skulle komma in i riksdagen, och som inte ens anade att Trump skulle vinna valet med stor marginal? Mätningarna är bortom värdelösa.

Mina fakta-punkter baseras på det som ändrar maktförhållanden i världen, röster. Inte telefon-undersökningar.

Men hur som helst, om du inte har någon berättelse eller poäng med att räkna upp fakta, varför ens nämna fakta?

Om du vill ha en epistemologisk diskussion så visst, men då blir det inte mycket politik där.

Vilket är ju problemet med vänstern världen över idag, denna slags navelskådning, filosofiering som för vanliga människor känns långt borta.

Voter id: bara bra, har man inte rösträtt så har man inte. Det slår definitivt hårdare mot den gruppen som inte är medborgare.

#23 Trump l’œil on 6 February 2017 at 11:45 am

“röster”
SD fick 12,86% av rösterna senast. Med det måttet är ditt “folk vill ha SD” förstås falskt. Andra siffror pekar på ökning sedan dess, men då från mätundersökningar.

“varför ens nämna fakta”
För att du skrev saker som var falska och för att samtala är att hålla sig till fakta. Du kan välja “attackläge” istället, där metoden är spam och erkännande av fel tabu. Men om du känner behag när du är i det läget så är det ett varningstecken för din psykologiska hälsa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914000324 .

“Voter id: bara bra, har man inte rösträtt så har man inte. Det slår definitivt hårdare mot den gruppen som inte är medborgare.”

Den enda effekten av reglerna är att det hämmar låginkomsttagare från att rösta. Läs http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/10/31/13478134/voter-fraud-id-2016-trump . Effekten är inte enorm, men kan vara utslagsgivande i jämna val. Regler som på det viset hämmar en viss grupp av röstberättigade är dåliga om man tycker att ett kvalitetsmått på demokrati är att valresultatet återspeglar folks åsikter.

#24 Trumpeten on 7 February 2017 at 2:59 am

Jo folk vill ha SD. ca 12%. Det är fakta.

Vad är det som jag skrev innan du kom med dina fakta som var fel?

Det var ändå inte min avsikt att gå i “attackläge” mot dig.

Verkligen, “den enda effekten”? Kanske är en annan effekt att icke-medborgare slutar rösta, men dessa två grupper är kanska samma – låginkomsttagare för man brukar ju nästan få medborgarskap gratis vart man än går om man har en stor nog pengapåse.

Amerikanska president-valet 2016 var inte ett “jämnt val”, crooked Hillary var inte ens nära någon vinst.

Varför ska vi ändå bry oss om vad som sker i USA?

#25 Fragment om en fragmentarisk tid – material on 11 February 2018 at 1:18 pm

[…] Trumpologiska anteckningar […]

Kommentera