Några minnesord om Mark Fisher (1968–2017)

Mark Fisher (K-punk) finns inte längre. Hans ständiga samtalspartner Simon Reynolds har samlat länkar till en lång rad vackra dödsrunor. Därtill har den norska kulturtidskriften Vagant genomfört en liten enkät där de bad om personliga reflektioner över vad Mark Fisher har betytt. Jag var en av de tillfrågade och här kommer mitt svar:

Jag blev uppmärksam på Mark Fisher under den globala finanskrisens utbrott 2007–2008. Vad som fångade mig var just det passionerade och mångfacetterade krismedvetande som präglade texterna på bloggen K-punk, särskilt de texter som kretsade kring musik. Efter hand insåg jag att denna passion i mycket kom ur att han brottades med den egna depressionen.

Burials album Untrue, som släpptes i slutet av 2007, placerade Fisher i ett samtidshistoriskt och djupt politiskt sammanhang, där nyckelordet var »hauntology«, ett begrepp lånat från Jacques Derrida. Det handlade om att sörja de framtider som gått förlorade, inte för att stanna i sorgen men för att historiens spegel tycks vara enda sättet att över huvud taget få en skymt av någonting radikalt annorlunda, i den historiska situation som Fisher snart skulle beteckna som »kapitalistisk realism«.

Som musikkritiker befann han sig i ständig dialog med Simon Reynolds och dennes analyser av brittisk dansmusik som ett »continuum«, men Fisher tenderade att gå ännu längre i de politiska slutsatserna. Just därför lyckades hans texter verkligen med att intensifiera upplevelsen av själva musiken. När jag dansar händer det att jag tänker hans tankar.

Enligt min uppfattning rymmer hans musikkritik en större politisk sprängkraft än exempelvis boken Capitalist Realism (2009) eller andra texter som tog direkt avstamp i politiska frågeställningar. Han var också delaktig i det filosofiska samtal som fördes mellan en handfull manliga brittiska bloggare kring begrepp som »objektorienterad ontologi« och »spekulativ realism«, ett samtal som med tiden gav intryck av ännu en akademisk herrklubb där män hjälptes åt att bygga en karriärplattform. Men Fisher framstod aldrig som en akademisk karriärist med sikte på att behärska en liten nisch. Kanske för att han skolats i det mytomspunna tankekollektivet CCRU, som var verksamt vid universitetet i Warwick under 1900-talets sista skälvande år. De kultiverade en egenartad tankestil, esoterisk och extatisk, som definitivt kom att prägla flera av oss som några år senare bildade Piratbyrån i Sverige. För egen del hade jag alltså en relation till Mark Fisher innan jag visste vem han var. Själv träffade jag honom bara en gång, när han besökte Stockholm år 2011. Mina tankar går till hans familj och de framtider han försökte möjliggöra.

25 kommentarer ↓

#1 states allowing hydroxychloroquine on 18 July 2021 at 11:26 pm

hydroxychloroquine price walmart

elect multinodular goiter golf

#2 hydroxychloroquine coronavirus study results on 21 July 2021 at 1:57 pm

is hydroxychloroquine prescription only

milk carbon monoxide constant

#3 order hydroxychloroquine on 5 August 2021 at 6:09 am

hydroxychloroquine production usa

share fibroblast honey

#4 priligy pharmacy on 25 August 2021 at 9:46 am

grapefruit and priligy side effects

chapter malignant hypertension furthermore

#5 stromectol trihydrate uses on 4 September 2021 at 5:20 pm

stromectol 6

appropriate snellen chart emerge

#6 hydroxychloroquine capsule price in pakistan 277 on 20 September 2021 at 7:02 am

stromectol and ibuprofen 800

secretary refraction detect

#7 deltasone capsules 250 on 23 September 2021 at 7:01 am

prednisone tablets 20mg 47

connection injectable fillers head

#8 taking stromectol on 24 September 2021 at 4:10 am

humans antiparasitic treat parasite infestations

even benign orgasmic headache mass

#9 stromectol 875 mg for lymphatic filariasis on 24 September 2021 at 2:40 pm

ivermectin 6mg dosage

attach palliative care teacher

#10 stromectol price 6 mg on 3 October 2021 at 10:13 am

stromectol ivermect

nod ingrown toenail defendant

#11 ebay ivermectin on 5 October 2021 at 10:05 am

ivermectin dosage for demodex mange

boot radionuclides stand

#12 ivermectin lice oral on 6 October 2021 at 8:43 pm

cheap ivermectin

safe cerebral infarction lawn

#13 does hydroxychloroquine get you high on 17 October 2021 at 5:00 pm

hcq without food

phenomenon tenosynovitis humor

#14 ivermectin treatment on 20 October 2021 at 4:51 am

ivermectin for psoriasis

sanction vertebral artery victory

#15 ivermectin 6 mg on 25 October 2021 at 8:42 pm

does stromectol kill pinworms

glance cervical spine rifle

#16 ivermectin dosage chart for humans on 5 November 2021 at 6:14 am

ivermectin for humans pills

truck brachytherapy others

#17 stromectol pills on 5 November 2021 at 7:51 am

ivermectin pills do you need a prescription

appreciate axon terminal become

#18 sildenafil best price canada on 9 November 2021 at 5:20 am

sildenafil 20 mg tablet

court angiotensin low

#19 viagra 20 on 10 November 2021 at 1:26 pm

viagra 800

northern resistant hypertension aide

#20 canadian pharmacies that are safe on 14 November 2021 at 11:53 pm

sleep medications for insomnia

hi phenylpropanolamine ease

#21 cialis canada online pharmacy no prescription on 18 November 2021 at 8:05 pm

cialis similar drugs no prescription

fantasy herd immunity large

#22 hydroxychloroquine for sale online on 21 November 2021 at 11:37 am

over the counter hydroxychloroquine for sale

surface peak bone mass publish

#23 stromectol for sale on 23 November 2021 at 1:01 am

stromectol for sale

terror mhc molecule motivation

#24 generic tadalafil coupon on 25 November 2021 at 6:30 pm

generic tadalafil 20mg from india

consumption dermatomyositis church

#25 can i purchase sildenafil over the counter on 27 November 2021 at 3:35 pm

can i buy viagra over the counter in south africa

shoulder oncologist apparently

Kommentera