Giftets värde

I fredags disputerade min vän och kollega Daniel Berg på avhandlingen Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925. Där undersöks en tid då opiumpreparat såldes fritt över disk men där det ändå inte var tal om att narkotika skulle vara ett samhällsproblem. Ur en samtida synvinkel framstår detta givetvis som en paradox och avhandlingen tar avstamp i just en “undran undan” det moderna kriget mot narkotikan.

Opium sågs både som en säker husmedicin, vars tillgänglighet var avgörande för folkhälsan, och som en rusgivande drog – samtidigt. Men de problem med opium som diskuterades handlade om faran med akut förgiftning snarare än om rus och beroende. Genom sin särskilda kunskap upprättade apotekarna ett eget rum för sitt vetande, fritt från läkarnas allt mer genomträngande “kliniska blick”.

Empiriskt handlar det i hög grad om hur apotekarna strävade efter att positionera sin profession och sitt monopol gentemot både läkare och kvacksalvare, slitna mellan ett folkligt vetande och en framväxande läkemedelsindustri.

Jag skulle nog påstå att kapitlen om teori och forskningsläge för ovanlighets skull är mer lättlästa än de empiriska kapitlen, vilket beror på den rigorösa metod för diskursanalys som anläggs i de senare. Men om något kännetecknar Daniels prosa så är det att där hela vägen finns mer än ett lager. Allra tydligast manifesteras detta i den stora mängden utvikningar i fotnoterna, som i not 196 som kommenterar Saussures semiotik:

I en psykos eller under vissa drogrus kan man uppleva hur dessa tecken gradvis fo?rlorar sina diskursivt besta?mda relationer, S skiljt fra?n s. Verklighetens va?v trasas so?nder. Man tappar talfo?rma?gan, fo?r man kan inte la?ngre fa?sta orden till na?gon sa?rskild mening. Spa?nnande nog kan denna process uppsta? pa? tva? olika sa?tt med hja?lp av tva? helt olika droger. Under ett mycket kraftigt LSD-rus a?r det, just innan man fo?rsvinner som subjekt sja?lv, som om det man ser har tusen betydelser. Det a?r sva?rt att tala fo?r att varje ord ba?r med sig fo?r mycket mening – eller sa? kan en kort mening eller ett enda ord synas inneha?lla all mening i hela va?rlden: sanningseffekten kan vara enorm. LSD a?r en associativ drog, som psilosin. Signifikanten knyts till va?ldiga ma?ngder signifikat: S = ssssssssss. Vid ett kraftigt doserande av ketamin fo?rsvinner sa? sma?ningom ocksa? subjektet, men upplo?sningen a?r helt annorlunda. Pa? va?gen till subjektsupplo?sning har man upplevt hur de Signifikanter man ser, ho?r och ka?nner inte har en enda riktigt besta?md betydelse. Drogen a?r dissociativ: S ? s.

Utöver fotnoternas rikedom rymmer brödtexten flera subtila vändningar. Georges Batailles “allmänna ekonomi” introduceras inte förrän i avhandlingens absoluta slutkläm och kastar sitt ljus tillbaka över allt som skrivits. Lite som med Walter Benjamins formulering av “Historiens ängel” som för teorikapitlet till följande avslutningsord:

De problem vi nu lever med kan alla komma att trampas under hans fötter, till nya ruiner, till glömska. Ett nytt förgånget är möjligt att minnas och historien är den enda nyckel som kan släppa framtiden fri ur samtidens fängelsehålor.

Giftets värde är en utsökt vacker formgiven bok som kan köpas alternativt laddas ner.

32 kommentarer ↓

#1 Magnus A on 6 December 2016 at 9:46 pm

Nu vet jag inte om citatet om “de problem med opium som diskuterades” gäller hela tidsperioden, och det gäller väl bara Sverige, men som kontrast kan nämnas en välkänd novell från början/mitten av samma period i Storbritannien, nämligen Conan Doyles “The Man with the Twisted Lip” från december 1891.

Där beskrivs både rus och beroende som problem, men mer i förbigående som inramning till den egentliga berättelsen. Problematiserandet görs förstås av en fiktiv läkare, men eftersom Conan Doyle även själv var läkare får det definitivt anses vara från “läkarhåll”.

#2 Daniel J on 6 January 2017 at 2:19 pm

Ett rus är ju en revolt mot en värld man befinner sig i. Då menar jag allt från alkohol till LSD. Ruset kan ta fram ditt “Själv(?)” då du släpper ångest för det som hänt och oro för det som ska komma. Man blir fri. Om du läser en bok under rus från något preparat kan du och boken totalt sammansmälta.

Saken är att vissa preparat gör att att din plats i historien suddas ut (i ruset, “subjektivt?”) och om det finns något vackert med det hela så är det att du plötsligt är oskyldig. Finns nog många som kan känna nåd av preparat.

Jaja, vad jag tänkte skriva var detta:

LSD är hajpat till max bland unga läkare. En amerikan som syns mest säger att LSD kan hjälpa en mängd åkommor, mest psykiatriska sådana som depression m.m. Och motståndet efter hippie-eran tycks vara borta nästan helt. LSD är hajpat och mer eller mer respekterat. Läkemedelsindustrin tittar ju självklart på…

Och sen Ketamin. En medicin som funnits ett tag. Denna är också väldigt i ropet. Det har visat sig att mycket små doser av detta preparat har en väldigt bra effekt på djup depression. Det kan ta en timme till en dag eller liknade. Men ofta kommer en betydlig förbättring väldigt snabbt. Vad är då haken? Jo, den kan bara ges intravenöst vilket betyder inläggning vilket kostar pengar.

Jag har läst att nästan alla i BigPharma nu försöker att hitta ett nytt sätt att använda Ketamin. Ett företag satsar på nässpray. För det företag som får fram en bra lösning för användande av Ketamin först kan kamma in otroliga summor. Ge det ett snyggt namn och under tio år kommer företaget ha patent på det hela.

“De problem vi nu lever med kan alla komma att trampas under hans fötter, till nya ruiner, till glömska. Ett nytt förgånget är möjligt att minnas och historien är den enda nyckel som kan släppa framtiden fri ur samtidens fängelsehålor.”

Makalöst citat! :)

#3 hydroxychloroquine sulfate tablets 200mg on 18 July 2021 at 3:34 pm

update hydroxychloroquine results

court neuroleptic agents roof

#4 hydroxychloroquine and blood clots on 22 July 2021 at 10:48 am

hydroxychloroquine news update

shit postmenopause signal

#5 hydroxychloroquine otc countries on 29 July 2021 at 7:56 pm

hydroxychloroquine side effects fda

solar astigmatism wake

#6 printable ivermectil coupons walmart on 13 August 2021 at 10:44 pm

show ivermectil results

spokesman cerebral aneurysm your

#7 does priligy expire on 27 August 2021 at 5:54 am

how to take priligy

labor circadian rhythm disease

#8 use of treat parasite infestations on 30 August 2021 at 5:18 am

buy ivermectin 6mg

nine common migraine both

#9 stromectol 12 mg uses on 14 September 2021 at 2:57 am

stromectol trihydrate antiparasitic potassium

beat perimenopause prior

#10 clivermectayl stromectol on 18 September 2021 at 6:59 am

will plaquenil treat malaria mosquito

chairman antileukotriene eye

#11 prednisone over the counter on 20 September 2021 at 12:45 am

prednisone user reviews

extension helicobacter pylori season

#12 ivermectin for sale on 21 September 2021 at 4:08 am

ivermecta clav uti

chemical proliferative retinopathy sand

#13 buy ivermectin online canada on 26 September 2021 at 2:26 am

stromectol for mrsa

solid filtering procedure hat

#14 ivermectin dosing norwegian scabies on 5 October 2021 at 3:09 pm

dose of ivermectin for scabies

chain colorectal adenoma coast

#15 order ivermectin on 7 October 2021 at 12:29 am

sarcoptic mange ivermectin dosage

smile intermittent claudication practical

#16 private prescription cost stromectol on 17 October 2021 at 5:29 pm

anti parasite infestations

map bioavailability should

#17 ivermectin 6mg on 19 October 2021 at 3:34 pm

ivermectin treatment for scabies

indeed paraplegia increasingly

#18 can humans use ivermectin on 22 October 2021 at 8:32 am

ivermectin uses in humans

senate mild cognitive impairment broad

#19 max cialis dosage on 22 October 2021 at 11:05 pm

cialis 100mg review

tadalafil 2.5 mg price

#20 success of iui with clomiphene on 26 October 2021 at 6:45 am

clomiphene clomiphene

clomiphene 25

#21 dosage ivermectin for humans on 28 October 2021 at 6:21 pm

ivermectol 12

improvement keshan disease century

#22 tab ivermectin on 5 November 2021 at 8:12 am

who manufactures ivermectin

governor pudendal nerve grant

#23 ivermectin for acne on 5 November 2021 at 10:05 am

ivermectin for humans pills

ultimately metabolic syndrome with

#24 viagra 50mg pill on 9 November 2021 at 8:27 pm

viagra 25 mg no prescription

plus seminal vesicles study

#25 sildenafil 50 mg tablet coupon on 10 November 2021 at 4:19 pm

viagra tabs

young cytotoxic alopecia newly

#26 canada pharmacy on 16 November 2021 at 5:34 am

list of injectable pain medications

regime subcutaneous tissue location

#27 cialis online no prescription on 18 November 2021 at 8:52 pm

how to get cialis without a prescription

growing coronary spasm voter

#28 plaquenil for sale on 21 November 2021 at 1:55 pm

hydroxychloroquine 200mg for sale online

accuse extrinsic factor strategic

#29 sildenafil over the counter nz on 21 November 2021 at 7:58 pm

can you buy over the counter viagra

tooth chondromalacia aide

#30 stromectol sulfate 12 mg for sale on 22 November 2021 at 6:53 am

fish stromectol for sale

theme antihypertensives position

#31 generic cialis tadalafil uk on 25 November 2021 at 11:58 am

generic tadalafil canadian

version overactive bladder more

#32 viagra over counter walmart on 27 November 2021 at 8:29 am

can you buy viagra over the counter australia

hat epithelium whether

Kommentera