Entries from September 2016 ↓

Riot.Strike.Riot V: Recension publicerad i Arena

Arbetarrörelsens historia är intimt förbunden med strejken som kampform. Att föra klasskampen in i själva varuproduktionen, kapitalismens hjärta. Denna väg har emellertid aldrig varit öppen för alla. Endast den som har en arbetsplats kan ta kampen där. Strejkvapnet har också varit som mest effektivt under de tider då arbetslösheten varit låg och tillväxten hög, alltså när det funnits en växande kaka att omfördela. Denna kapitalets guldålder tycks nu vara förbi.

Sedan ungefär fyrtio år har västvärldens kapitalism i stället präglats av en allt skakigare tillväxt, avindustrialisering, finanskriser, arbetslöshet och osäkrare anställningar. Följaktligen har också de stora strejkerna blivit alltmer sällsynta.

Vår tids konflikter tenderar att ta sig andra former; de utspelar sig på gator och torg snarare än på arbetsplatserna. Såtillvida påminner ”den nya upprorsepoken” mer om brödkravallernas tid i kapitalismens ungdom, före det industriella genombrottet.

Vad som skett i spåren av den senaste finanskrisen – från Tahrir till Ferguson – är uttryck för en historisk situation där allt fler människor blir ekonomiskt överflödiga. Så går det att sammanfatta den tes som Joshua Clover, kalifornisk poet och aktivist, för fram i Riot.Strike.Riot.

Inte bara lagstiftare utan även forskare och journalister har överlag tenderat att definiera upploppet som ett plötsligt utbrott av våld, ett avbrott i en vardag som antas vara fredlig. Mot detta vänder sig Clover: upploppet förtjänar att teoretiseras i sin egen rätt. Med dialektisk snits tar han spjärn mot de analyser som vill reducera gatuprotester till antingen ren politik eller ren ekonomi.

Människor går inte ut på gatan för att de förenas av någon storslagen ”idé” om en bättre värld, vilket somliga politiska filosofer gärna föreställer sig. Men det är heller inte rimligt att, som i vissa nationalekonomers modeller, tolka kravaller som en ren spasm, vanligen som resultatet av stigande matpriser. Båda synsätten rymmer visserligen ett korn av sanning, enligt Clover, men för att förstå
den globala upprorsvågen gäller det att anlägga ett långt historiskt perspektiv, influerat av 2000-talets nya läsningar av Karl Marx.

Kapitalismens utvecklingsbana kan på enklaste vis tänkas i tre faser, lite som formeln för ett klassiskt drama: början, mitt och slut. Tyngdpunkten har förskjutits först från handels- till industrikapital, därefter från industri- till finanskapital. Strejken var som viktigast när industrikapitalismen var som mest dynamisk, alltså från det tidiga 1800-talet fram till den ”långa kris” vars inträde ofta förknippas med årtalet 1973. Sedan dess tenderar kapitalet att fly bort från varuproduktionen och in i det som Marx kallade för cirkulationssfären. Allt fler människor blir överflödiga, ur kapitalets perspektiv. De hänvisas till att leva ”lönlösa liv”, för att låna ett uttryck från det Malmöbaserade kollektivet Motarbetaren. Clover avvisar de gammelmarxistiska idéerna om ”den arbetande klassen” som historiens subjekt. I stället talar han om proletariatet som en klass ”utan reserver” – inklusive de som fallit ner i den informella ekonomins misär, en population som tenderar att bli rasifierad och betraktas som ett polisiärt problem. Till skillnad från 1700-talets brödkravaller, tenderar vår tids upplopp att utbryta ”inte vid kornboden utan vid polisstationen”.

Riot.Strike.Riot är både elegant och provokativt skriven. Det är uppfriskande hur författaren undviker slitna begrepp som ”motstånd” och ”aktivism”. Resonemanget rymmer samtidigt stora luckor. Framför allt saknar jag en ansats att tänka upploppens mörka sida: alla de fall där gatuprotester kanaliserats in i rasistiska och sexistiska lynchmobbar. Årtalet 1992 är förvisso kravallhistoriskt signifikant, men inte bara för Los Angeles utan även för Rostock där folkmassor attackerade flyktingboenden med brandbomber. Det är störande att Clover ingenstans nämner ordet ”pogrom”, liksom att genusperspektivet i stort sett saknas. Samtidsanalysen är fast fixerad vid USA – vad skulle hända om man förde in frågan om fotbollshuliganernas politiska betydelse i länder som Ryssland eller Egypten? De historiska resonemangen i Riot.Strike.Riot förtjänar att användas som språngbräda till en ännu bredare analys av samtidens gatukonflikter.

Bokrecensionen publicerades i tidskriften Arena 4/2016

Avbrott

Insåg just att jag inte postat något här på sex-sju veckor. Det är nog längsta avbrottet någonsin under denna bloggs tolvåriga historia och detta efter ett halvår av insaktad aktivitet. Inte för att särskilt många verkar bry sig, men jag vill ändå göra klart – åtminstone för mig själv- att det inte kommer att bli fråga om något långsamt utdöende, som annars är brukligt bland bloggar. Jag tänker mig att Copyriot ska puttra på, även om det ibland kan gå några veckor mellan inläggen.

Avbrottet har nog att göra med att jag skriver och läser på ett delvis annat sätt, i delvis andra sammanhang. Dels har jag rätt mycket att göra rent akademiskt, dels händer saker i mer kollektiv form i anslutning till olika läsecirklar. Och så får jag ur mig någon sporadisk tidskriftsartikel, typ i nya Brand (som jag får återkomma till).

En fråga är hur jag ska göra med K-serien som snart har rullat i fem år. Den utgör ju redan förarbetet till en bok, även om det inte kan bli fråga om att lyfta över text direkt från bloggen. Men jag har ännu inte lyckats sätta punkt. Hemma ligger också åtskilliga kilo papper – jag överdriver inte – och väntar på att bli föremål för läsanteckningar. Grejen är bara att jag aldrig kommer lyckas göra det i form av tematiskt sammanhållna bloggposter. I stället överväger jag en slutspurt där anteckningarna kastas fram utan att ens få någon titel utöver K281, K282, K283… bara fylla varje inlägg med en handfull noteringar kring saker jag läst som jag på något sätt hoppas kunna länka samman. Jo, så får det nog bli. Jag ska göra ett försök och om det ger någon respons i kommentarsfältet så kör jag på. Kanske lyckas jag då hitta fram till den där punkten som låter mig ta ett nästa steg.