Glänta: tema pengar

Bara ett halvår efter att Historisk Tidskrift gav ut ett temanummer om pengar, gör nu kulturtidskriften Glänta detsamma. Det är en ganska spretig samling texter om bl.a. högfrekvenshandel och alternativa valutor, samt dokumentation av konstnärliga försök att ta sig an monetära frågor.

Själv medverkar jag i numret med en essä som har fått rubriken “Kan pengar fördelas?” Så här lyder redaktionens ingress:

I tio paragrafer om pengar som medium avfärdas allehanda anakronismer, cirkeldefinitioner och myter på vägen mot förmedlingens politiska uttryck: fördelningen. Visionen om socialismen bygger på att kapitalismen fungerar som den ska, skriver ekonomihistorikern Rasmus Fleischer, och prövar tesen om att pengar måste vara ojämlikt fördelade för att fungera som pengar.

Essän är kort men, om jag får säga det själv, ganska tät. Den tar avstamp i frågan om hur pengar kan begripas medieteoretiskt, för att senare landa i den högst konkreta frågan om pengar som medel för fördelning av resurser (mellan människor, över tid). Däremellan görs en hastig djupdykning bland historiska och antropologiska perspektiv på pengarna. Finns ännu inte tillgänglig online.

31 kommentarer ↓

#1 PN on 14 March 2016 at 5:20 pm

Ord&Bilds kommande nummer verkar ha ett liknande tema: “Guldmynt och sedelpressar”. Hett ämne.

#2 COPYRIOT | Pengar måste vara ojämlikt fördelade för att fungera som pengar on 5 November 2016 at 4:48 pm

[…] Glänta: tema pengar […]

Kommentera