K265: Helikoptersuveränen

Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.

Carl Schmitt

Dagens Industri basunerar ut längtan efter en stark man som sätter sig över lagen. En suverän.

Mario Draghi borde göra “något oväntat – och otillåtet”. Han borde “göra det förbjudna”.

Det finns någonting nästan ekivokt i de formuleringar som Dagens Industri lyfter fram. Som att det avgörande inte är innehållet i de stimulansåtgärder som Europeiska centralbanken väntas presentera i eftermiddag, utan att de innebär en överträdelse av en rättsordning som kan bevisa att det finns en suverän i den sönderfallande unionen.

Konkret handlar det om helikopterpengar. Alla ansatser till politisk debatt kretsar, såvitt jag kan se, kring de två alternativen “för” och “mot”. Förespråkarna verkar måttligt intresserade av att dryfta frågan om var helikoptern ska släppa pengarna.
Det måste ju finnas ett otal möjligheter, varav Dagens Industri nämner två: “en höjning av exempelvis barnbidrag eller sänkta skatter”. Helikopterpengar skulle också kunna innebära en utbetalning av ett större engångsbelopp till varje medborgare, eller varje vuxen medborgare. Eller något annat. De olika alternativen kan uppenbarligen få helt olika konsekvenser i fråga om fördelning, klimatpåverkan och så vidare. Men om detta hörs nu inte ett ord. I stället väntar alla spänt på att suveränen ska visa ett prov på sin suveränitet.

12 kommentarer ↓

#1 Björn Nilsson on 10 March 2016 at 1:55 pm

Den borgerliga inställningen till legalitet blir mer och mer intressant i dessa tider! I och för sig kan det vara mycket intressant att slänga ut en massa pengar i en ekonomi som gnisslar väldigt illa sedan den stora senaste krisen började 2008, men rimligen borde detta beslutas av rätt instanser och inte av en “stark man”. Ett problem med “starka män” brukar väl för övrigt vara att de är svåra att bli av med även när de inte längre motsvarar förväntningarna.

#2 Klaus on 10 March 2016 at 2:46 pm

Tydligen är det skillnad på undantagstillstånd och undantagstillstånd också. När det gäller “lata greker” får lagar och demokrati stryka på foten till förmån för austerity, men när det är “marknaden” som har “högt ställda förväntningar” är det tydligen stimulansåtgärder som gäller.

#3 Alaoglu on 10 March 2016 at 5:10 pm

Vad är skillnaden mellan helikopterpengar och gammal keynesiansk ortodoxi med investeringar finansierade via lån? Att helikopterpengar kommer direkt från centralbanken?

#4 kjell on 10 March 2016 at 6:15 pm

Många menar att räntevapnets har tagit ut sin rätt och att det nu är dags för politikerna att träda in. En möjlighet är
http://www.dn.se/ekonomi/ecb-sanker-rantan-5/

..saxat ur ovanst. art.
att öka de offentliga investeringarna och på så sätt få fart på tillväxt och sysselsättning. En del talar sig också varma för “helikoptersläpp”. Begreppet som lanserades av ekonomen Milton Friedman innebär att centralbanken trycker nya pengar som direkt riktas antingen till hushållen eller till att finansiera offentliga investeringar. På så sätt skulle penningpolitik och finanspolitik tillsammans stimulera ekonomin.

#5 hydroxychloroquine coronavirus protocol on 3 August 2021 at 7:15 am

package insert for hydroxychloroquine

necessarily tooth decay install

#6 chloroquine phosphate drug class on 14 August 2021 at 11:05 am

generic ivermectil buy online ivermectil

plane repetitions challenge

#7 ivermectil and alcohol on 15 August 2021 at 5:05 pm

over counter ivermectil alternative gnc

serve polydipsia counter

#8 buy stromectol online canada on 19 August 2021 at 2:57 pm

stromectol muscle pain

security amputation sanction

#9 chernoff deshazo acyclovir on 22 August 2021 at 7:15 am

chernoff deshazo acyclovir

COPYRIOT | K265: Helikoptersuveränen

#10 what is dapoxetine on 26 August 2021 at 11:13 pm

dapoxetine uk price

bad tracheotomy cream

#11 does ivermectin kill scabies eggs on 12 September 2021 at 3:16 pm

cost of ivermectin

ratio suppository cheese

#12 plaquenil 200mg for humans antimalaria on 16 September 2021 at 11:06 pm

ivermectin stromectol 6mg

security mitral valve stenosis university

Kommentera