K260: “En perfekt storm” – ett urfånigt uttryck för att tala om den annalkande finanskrisen

Här kommer min topplista över de tre fånigaste uttrycken som används alldeles för mycket i skriverierna om hotande finanskriser:

  1. en perfekt storm
  2. en svart svan
  3. en tågkrasch i slow motion

Tågkraschliknelsen har jag redan skrivit om. Den är inte fånig, mest slapp och ofta missledande.
Listans etta och tvåa har desto större implikationer för kristeorin. Både “svanen” och “stormen” är liknelser som används för att vifta bort möjligheten att det skulle kunna finnas en mer djupgående krisprocess i historien, en gemensam grund till mångfalden av framträdande krisfenomen. Båda representerar den raka motsatsen till tanken på en totalitet, fast ändå på olika sätt.

Säger man att det var en “svart svan” som orsakade en finanskris, betyder det att den var stört omöjlig att förutse. Alltså är ingen ansvarig. Shit happens.

Om man däremot skildrar finanskrisen som en “perfekt storm” hänvisar man till en mångfald av “faktorer” som råkat samverka på ett synnerligen olyckligt sätt. Det som hände gick att förutse, även om det kanske inte gick att förhindra.
Hur de olika “faktorerna” hänger samman lämnas hängande i luften. Uttrycket “en perfekt storm” kan betraktas som en journalistisk version av fenomenet “teoretiker som gör listor“.

Som aktuellt exempel kan vi ta en artikel i The Telegraph:

a confluence of factors – led by oil, but encompassing China, the emerging world, and financial markets – are all brewing to create a perfect storm in a global economy that has barely come to terms with the Great Recession.

Talet om “sammanflödande faktorer” ger intryck av att dessa från början skulle ha haft separata upprinnelser, för att sedan börja samverka. Det är trams. Man kan inte betrakta de sjunkande råvarupriserna och den stigande dollarkursen som två “faktorer” – de är uppenbarligen två sidor av samma mynt, särskilt som råvarupriserna mäts i dollar! Ingetdera kan heller betraktas som separat från nedgången i Kina, som ju yttrar sig i minskad efterfrågan på råvaror. Och alla världens prisrörelser knyts sedan länge samman i ett finanssystem, vilket betyder att finansiell oro aldrig kan begripas som en yttre kraft som utövar påverkan på världsekonomin.

Lika tramsigt är talet om hur stormen nu olyckligtvis råkar hota den världsekonomi som just var på väg att hämta sig från den förra krisen. Ur ett globalt perspektiv handlar det inte om två separata kriser, utan om en enda utdragen krisprocess som under det senaste årtiondet har fått olika slags uttryck och rört sig i ett distinkt mönster över jorden. Nu verkar krisen ha gått varvet runt och blir åter märkbar i USA. För dem som inte vill kännas vid detta historiska sammanhang ter det praktiskt att ta till vädermetaforerna och i stället tala om “en perfekt storm”.

En ny rapport från Citibank talar i stället om en hotande “dödsspiral”. Även här radar man upp fyra faktorer eller “sammanlänkade fenomen”. Men vari består själva länken? Den frågan lämnas som vanligt obesvarad.

“It appears that four inter-linked phenomena are driving a negative feedback loop in the global economy and across financial markets,” the analysts write, citing the resilient U.S. dollar, lower commodities prices, weaker trade and capital flows, and declining emerging market growth.

Notera även hur Citybanks analytiker fullständigt har missförstått de cybernetiska begrepp som de slänger sig med. “Negativ feedback” syftar ju på hur ett system korrigerar sig själv i riktning mot ökad stabilitet. Vad de egentligen talar om är ju positiv feedback. Vilket den ovan nämnda Telegraph-artikeln ger några exempel på.

Under 2016 väntas en våg av konkurser inom olje- och gasindustrin, både i USA och i övriga världen. Dessa företag har lånat enorma mängder pengar för att investera i nya, destruktiva tekniker för att utvinna olja ur skiffer. När dessa lån inte kan betalas tillbaka kommer oljepriskraschen att transformeras till en bank- och finanskris. Samtidigt tycks det allt mer ofrånkomligt att Kina kommer att devalvera sin valuta rejält under året, vilket kommer att frisätta en ännu starkare deflationsvåg över världen. Bara en slappskalle skulle beskriva detta som “en perfekt storm”.

33 kommentarer ↓

#1 Alaoglu on 10 February 2016 at 10:11 am

Säger man att det var en “svart svan” som orsakade en finanskris, betyder det att den var stört omöjlig att förutse. Alltså är ingen ansvarig.

Detta var ju aldrig Talebs sätt att se på saken (även om vi ju nu inte har att göra med några svarta svanar: en genuin sådan dyker inte upp med förvarning); någon är fortfarande ansvarig för systemet som är hyperkänsligt för plötsliga och oväntade störningar. Stört omöjligt att förutse är också bara sant om med detta menas “förutse exakt när och hur”, svarta svanar är individuellt osannolika, men (givet en tjock svans och lite tid) tillsammans högst sannolika.

#2 Sven-Erik Klinkmann on 10 February 2016 at 11:21 am

Börjar också tänka på fjärilseffekten, den kanske du skrivit om tidigare …

#3 Björn Nilsson on 10 February 2016 at 1:19 pm

Det finns ett begrepp “kapitalismens allmänna kris” som verkar täcka allt som är dåligt under den kapitalistiska epoken. Se artikel i “Marxistisk uppslagsbok” som Gidlunds gav ut 1972. Sedan kan man ju alltid ställa frågan “kris för vem?”. Delar av mänskligheten lever i permanent kris, den berömda 0,1-procentgruppen har permanent högkonjunktur, och så finns det mellangrupper som åker ut och in ur kriserna. Sociologen Eric Olin Wright har försökt stoppa in de här människorna i en modern klassanalys. Det är väl när det börjar blåsa kallt om mellangrupperna (och särskilt deras mediafolk) som det ropas om kris och elände?

#4 Flute on 10 February 2016 at 2:11 pm

Taleb talar ju förutom “svarta svanar” även om “grå svanar”. De flesta händelser som av media m.fl. läggs i kategorin “svart svan” torde istället höra hemma i kategorin “grå svanar”. Exempelvis var Finanskrisen hösten 2008 av den “grå” kategorin, då varningarna för vad som höll på att hända stod som spön i backen under minst två år innan Lehman gick under och AIG stod vid stupet men räddades innan de drog med sig fler i fallet. Att många av finansmarknadernas aktörer under lång tid gick med skygglappar gjorde inte svanen svart!
En “svart” svan är oförutsedd. Ett exempel på en “riktig” svart svan skulle kunna vara jordbävningen och tsunamin i Japan 2011 och alla de följdeffekter den fick.
Den “perfekta stormen” är ett uttryck som jag också är trött på. De som använder uttrycket urvattnar betydelsen av ordet “perfekt”. En “perfekt” storm skulle vara betydligt värre än de till stor del sammanlänkade skeenden som du påpekar. Tänk dig stor jordbävning i Kalifornien och ett krig mellan Iran och Saudiarabien veckan efter en global finanskrasch. Och kanske missväxt i USA och lite fler allvarliga konflikter när vi ändå ska göra stormen “perfekt”.

#5 Björn Persson on 10 February 2016 at 8:28 pm

En ny rapport från Citibank talar i stället om en hotande “dödsspiral”. Även här radar man upp fyra faktorer eller “sammanlänkade fenomen”. Men vari består själva länken? Den frågan lämnas som vanligt obesvarad.

Du förklarade ju själv hur fenomenen hänger samman. Menar du att rapporten borde ha innehållit en liknande förklaring? Nu har jag inte läst rapporten utöver meningen du citerade, men de tänkte kanske att sambanden du beskrev är så välkända att de inte behöver förklaras?

När de kallar fenomenen sammanlänkade och talar om återkoppling är det ju åtminstone inte ett exempel på “perfekt storm”-tanken med flera oberoende faktorer.

#6 Alex Rowe on 11 February 2016 at 6:43 pm

Ar ar 2016 aret da krisserien blir en bok? Det kanns som om inlaggen borjar narma sig en kritisk massa nu (for att anvanda ett annat slitet uttryck).

#7 Patrik on 11 February 2016 at 7:49 pm

http://www.dn.se/ekonomi/nya-ras-pa-borserna/

#8 Sven-Erik Klinkmann on 12 February 2016 at 11:09 am

Uttrycket a perfect storm används nu också för att beskriva Donald Trumps presidentvalskampanj. Se The New Yorker: http://www.newyorker.com/news/daily-comment/donald-trump-and-citizens-united-a-modest-proposal

#9 COPYRIOT | K262: Pseudonatur och “strukturella krafter” on 19 February 2016 at 11:09 am

[…] K260: “En perfekt storm” – ett urfånigt uttryck för att tala om den annalkande finan… […]

#10 COPYRIOT | K278: Första halvåret 2016 on 12 July 2016 at 10:44 am

[…] K260: “En perfekt storm” – ett urfånigt uttryck för att tala om den annalkande finan… […]

Kommentera