Fiktion, intention, konspiration

På tal om Sions vises protokoll så håller jag med Hannah Arendt om att “förfalskningens faktum är en sekundär omständighet”:

Na?r en sa? uppenbar fo?rfalskning /…/ blir trodd av sa? ma?nga att den blir till en massro?relses bibel, sa? blir uppgiften att fo?rklara hur detta kan vara mo?jligt, inte att fo?r hundrade ga?ngen bevisa vad hela va?rlden a?nda? vet, na?mligen att man har att go?ra med en fo?rfalskning.

Faktum är att många antisemiter säger någonting som kan låta liknande. De kan mycket väl gå med på att Sions vises protokoll inte alls är ett autentiskt dokument som har läckt från den hemliga judiska va?rldsregeringen. Vad de menar är kort sagt att det skulle vara en skönlitterär, men för den skull inte falsk, skildring av världshistorien. Låt mig citera ur ett par rader från en kommentar som jag just inte släppte igenom:

Men det intressanta är inte om boken är ett hoax eller inte.. eller VEM saken gäller… eller vem som egentligen har skrivit boken och i vilket syfte… utan att i princip ALLTING som står i den har inträffat efteråt eller håller på att införas av dagens politiker/världsledare. /…/
Det intressanta med den är med andra ord att.. N-Å-N.. oavsett vem eller vilka det är.. tycks driva världen, människor och samhällen i e-x-a-k-t den riktning som är beskriven i boken.

Anta att det faktiskt skulle vara så, att vi i denna superkonspirationsteori faktiskt finner en adekvat beskrivning av den riktning som världen utvecklas i. Då skulle det fortfarande inte belägga att denna utveckling styrs av en konspiration. Det går också att tänka sig – om än med större möda – hur det moderna samhället i sista instans styrs av opersonliga maktförhållanden, som strikt talat opererar utan behov av hemliga planer. Världshistorien kryllar av konspirationer, men den är inte en konspiration.

Sions vises protokoll är i stora drag en skildring av moderniteten, ur ett genuint reaktionärt perspektiv. Särskilt i de passager som inte är rena plagiat, blir syftet tydligt: att försvara den jordägande aristokratins privilegier.

Att denna gamla häxbrygd till text finns tillgänglig på nätet, även svenska. – om så bara på riktigt obskyra antisemitsajter – är ingen dålig sak. Det går knappast att förstå konspiracismens apokalyptiska logik utan att ha läst Sions vises protokoll. Men för att läsa texten det också nödvändigt med en viss kännedom om den politiska miljö där texten tillkom, som en blandning av collage och remix, med gott om befängda påståenden som i grunden kommer ur felöversättningar. För att få denna kontext rekommenderar jag A lie and a libel av Benjamin W. Segel.

Allt detta skrev jag mest för att tipsa om ett panelsamtal där jag själv kommer att medverka: “Konspirations-teorier och filterbubblor – är demokratin hotad?” – i Kulturhuset i Stockholm, nu på onsdag.

Tills dess ska jag fundera lite på vilken roll den “litterära” läsningen spelar i spridningen av samtida konspirationsteorier. Kanske gör vi det för lätt för oss om vi utgår från att den som sprider vidare ett budskap nödvändigtvis gör det i tron att budskapet är rakt igenom “sant”?

30 kommentarer ↓

#1 Knyttet on 8 February 2016 at 2:47 am

En sak som jag undrar lite över är hur du förhåller dig till sanningsbegreppet. Främst i förhållande till forskning och teori inomvetenskapligt. Jag har egentligen undrat över det sedan jag läste en artikel (tror det var den i Aftonbladet, om de två extremhögrarna) där du skrev något i stil med att de riktiga “postmodernisterna” återfinns idag i vissa delar av extremhögern. Med detta i bakhuvudet så har jag ibland kunnat se vissa slitningar mellan din uppfattning och vissa inom vänstern av det mer “södertörninga” slaget. Tyckte mig ana en viss sådan underton i din recension av den nyutkomna antologin “Samtida politisk teori”.

Detta blir än mer intressant just när det handlar om konspirationer. Då det kan anses handla om hur man använder makt för att degradera åsikter och kunskaps-anspråk. Inte ofta genom att konspirationsteorier ofta sammankopplas, implicit eller explicit, antingen med en ond dold agenda (Ryssland hetsar WT-bönder att hata invandrare), eller kanske rentav psykisk sjukdom.

Konspirationer kan ses som makthavares sätt att söndra och härska (typ Putin), eller som maktlösa människors desperata vilja att finna mening (och kanske makt) i en situation de inte har kontroll över. Berättelser och motberättelser osv.

Är det ett hot mot demokratin att konspirationstänket breder ut sig, eller är det ett tecken på att gamla maktstrukturer börjar förlora greppet?

Ska vi, t.ex. ta en sån här artikel på allvar, eller ska det ses för att det är en regimnära tankesmedja (Expo) som agerar ideologiproducent i Sveriges största dagstidning, då de anser att det är oroande att undersåtarna alltmer ifrågasätter makthavares intentioner?
http://unvis.it/www.dn.se/debatt/allt-for-manga-bar-pa-djup-misstro-mot-statsmakten/

Kort sagt, var går gränserna, och hur ska konspirationer ses i förhållande till maktförhållanden, sanningsanspråk (old school-marxism vs. pomo-vänster) osv.

Kanske är att begära för mycket av dig, men det skulle vara väldigt klargörande om du kanske kunde ägna en bloggpost eller två åt att beröra det här.

#2 Albert on 8 February 2016 at 11:00 am

Den version som jag sett på svenska heter “Förlåten faller”. Finns att beställa från massor av ställen. Förlåten faller tror jag är en referens till en historia i bibeln. Minns inte exakt hur historien var eller var i bibeln det stod (svagt minne av att det var andra Mosebok), men det var något med ett tält där det fanns något heligt. Moses som talade med Gud, eller om det var förbundsarken som var där inne. Sedan kom någon och ryckte undan draperierna (förlåten) till tältet och det visade sig att tältet var tomt och det blev ett himla rabalder.

#3 rasmus on 8 February 2016 at 12:15 pm

Albert: ja, texten är bitvis väldigt präglad av rysk-ortodox apokalyptik

#4 rasmus on 8 February 2016 at 12:27 pm

Knyttet: Tack för en mycket intressant kommentar! Som du förstår kanske min respons får dröja till ett uppföljande inlägg. Här bara några lösa tankar utifrån vad du skrev.

Är det ett hot mot demokratin att konspirationstänket breder ut sig, eller är det ett tecken på att gamla maktstrukturer börjar förlora greppet?

Finns det någon motsättning? Kanske är det så att det vi kallar “demokratin” är en integrerad del av de “gamla maktstrukturer”, eller det politisk-ekonomiska system, som befinner sig i en utdragen kris eller ett begynnande sönderfall.

Konspirationer kan ses som makthavares sätt att söndra och härska (typ Putin), eller som maktlösa människors desperata vilja att finna mening (och kanske makt) i en situation de inte har kontroll över.

Precis! Inte heller här behöver man nödvändigtvis se någon motsättning. Människors desperata vilja att finna mening (i kombination med det djupt rotade arvet av kristen apokalyptik i västerlandet) skapar en grogrund för teorier som skildrar världshistorien som ett resultat av en enda superkonspiration. Så långt handlar det om en motstridig soppa av idéer, som kan vävas ihop på olika sätt. Läget utnyttjas av vissa säkerhetstjänster – självklart inte bara den ryska – för olika former av informationskrigföring.

Här kan jag inte gå in på frågan om sanningsbegreppet. Men jag vill skilja mellan postmodernitet (som beteckning på vår historiska (kris)epok) och postmodernism (som beteckning på olika ideologier som bejakar några av de centrala dragen i denna epok). Postmodernismen finns både till höger och till vänster.

Vad gäller “södertörnighet”: Forskare vid Södertörns högskola har ingen gemensam linje. De är överlag inte mer vänster än forskarna vid Stockholms universitet, inte heller mer “postmodernistiska”. Sådant skiljer sig från institution till institution. Förutom tre filosofer tror jag f.ö. inte det fanns så många från Södertörn som medverkade i antologin Samtida politisk teori.

#5 cess11 on 9 February 2016 at 10:36 am

Jag tror inte att det är en vilja till mening som driver det konspiracistiska meningssökandet, utan de nya habitat som moderniteten skapat tillsammans med ideologiproduktion och kultur.

Det vi i vardagsspråket kallar för ‘demokratin’ är förstås inte någon egentlig demokratisering, redan i och med det att vi säger ‘demokratin’ i bestämd form säger att det är ett statiskt maktfördelningsförhållande, något som undantar statsskicket och maktfördelningsmekanismer från demokratisk revision. Det vi tänker genom ordet ‘demokratin’ i vardagslag är borgerlig, kapitalistisk parlamentarism, det vill säga, demokratiseringens primära hinder. Utrop i stil med ‘vi måste skydda demokratin’ är alltså borgerligt försvar av en borgerlig samhällsordning, i de flesta fall.

För övrigt bör ‘postmodernism’ återtas från de som menar att det är en etikett på vansinne, judebolsjevism och sanningshat. Postmoderniteten uppstår i reflektionen över och utifrån moderniteten och dess resultat, och har således inget specifikt politiskt, socialt eller vetenskapligt innehåll vi redan känner till utan är ett tillstånd där vi får syn på vad som nyss hänt, som nyss var osynligt för att det pågick genom mänskligheten.

Den som är uppväxt inom och genom den moderna vetenskapens paradigm får det svårt att inte bli postmodern om hen reflekterar över sin uppväxt och tar till vara eventuella insikter.

#6 laxsill on 10 February 2016 at 11:09 am

Lex “Jag skiter i att det är fejk jag är förbannad ändå” http://elak-javel.farbrortorsten.com/wp-content/uploads/2015/10/lite-som-religion.jpg

#7 Alex Rowe on 16 March 2016 at 10:56 pm

Kommer Arendt-citatet möjligtvis från den nya svenska översättningen av Totalitarismens ursprung?

Vore mycket intressant att höra din åsikt om denna, ifall du har läst den, med tanke på dina blandade intryck av Arendt som du skrivit om tidigare.

Har själv inte hunnit läsa den ännu, men blev mycket sugen efter att ha läst recensioner i DN, Expressen och Västerbottens-Kuriren.

#8 rasmus on 17 March 2016 at 11:24 am

Alex Rowe: Nej, passagen hittade jag citerad i nån bok på tyska, översättningen är min egen.
Totalitarismens ursprung har jag inte införskaffat och känns kanske inte superprioriterad för mig just nu, men någon gång tar jag mig säkert en titt.

Kommentera