K252: Hur kollapsretorik används för att överskugga verkliga kollapser

Subtraktion är ofta en klargörande metod. Min vän Palle Torsson byggde en gång en uppmärksammad konstutställning, Minus Porn, på den enkla principen att ta pornografiska bilder men blurra bort själva porren. På liknande sätt går det att jobba med text.

Är det den slutliga samhällskollapsen vi nu bevittnar?” – så löd rubriken på en krönika som i dag publicerades på en välbekant rasistblogg. Vad händer om vi klipper bort rasismen, antifeminismen och fixeringen vid migration? Då kan får man en betydligt mer kompakt kollapskrönika, som kan tjäna som ett rätt intressant diskussionsunderlag:

Många av oss har länge varnat för att Sverige förr eller senare kommer att mer eller mindre kollapsa. De senaste dagarna har allt fler indikationer framkommit som förstärker bilden att Sverige just nu genomgår en samhällskollaps av aldrig tidigare skådat slag i västvärlden i modern tid.

Som vi väl vet har svenska skolor helt förfallit.
Även vården går på knäna numera.
Inte heller polisen klarar längre av sitt uppdrag.
Socialtjänster i kommuner runt om i landet brakar ihop.
Svensk media är en ren katastrof.
Det finns naturligtvis fler exempel där olika delar av det svenska samhället är under kollaps.

Vi ser alltså en tågkrasch i slow motion mitt framför våra ögon. Trots det finns det inga indikationer på att något kommer att förändras till det bättre. Tvärtom. Indikationerna visar att läget bara blir allt sämre.

Meningsmotståndare påpekar självsäkert men naivt att Sverige naturligtvis inte kan kollapsa men ger samtidigt inga rationella och rimliga lösningar på de allt mer massiva samhällsproblemen landet genomgår. Istället sanktioneras och relativiseras utvecklingen vi ser. Hybris fällde slutligen Oedipus och Rom kollapsade i slutändan.

Subtraktionen ger oss en kristeori som är mindre borgerlig, mer renodlat tragisk.

Originalkrönikan räknar upp en rad institutioner som just nu påstås kollapsa – och allting är givetvis invandrarnas fel. Men i vår subtraherade krönika finns inga syndabockar, över huvud taget inga förklaringar, utan bara problemdiagnoser. Hur ska den bedömas politiskt?

Många skulle nog spontant reagera genom att tillbakavisa vad som sägs, fördöma “alarmism” och “undergångsretorik“, slänga in någon hänvisning till att BNP trots allt växer, à la pastor Rosling. Impulsen att tona ner kriser är ännu den dominerande bland vänsterns opinionsbildare, över hela spektrat från vänsterliberaler till vänsterradikaler.

Frågan är ändå om inte den motsatta metoden är mer avslöjande. Om vi i stället bejakar “alarmismen” kan vi fråga oss vad som saknas i rasistbloggens allmänna kollapsdiagnos. Framför allt saknas ju klimatkrisen, liksom för den delen alla andra andra varianter av ekologisk kris. Det är knappast förvånande. Klimatet känner ju inga nationsgränser – alltså är det taktiskt viktigt för all världens nationalister att förneka klimatkrisens betydelse. Det underlättas av att man skruvar upp tonläget i fråga om “nationella kriser”. Men för oss andra räcker det inte att skruva ner. Vi måste bredda, bredda, bredda.

Och kanske fundera mer på hur kristeorier används för att överskugga andra kristeorier.

42 kommentarer ↓

#1 Alaoglu on 26 January 2016 at 12:14 am

På vilket sätt är klimatkrisen ett hot mot Sverige? Det observerades väl redan i Svante Arrhenius arbete från 1896 att Sverige i ett varmare klimat kunde se fram emot en längre odlingssäsong och högre produktion i jordbruket; en vinst således.

Något rasisttomtarna visar ett totalt ointresse för är däremot Sveriges uppseglande energikris, där vi inom 5 år kan ha tappat 8GW kärnkraftsel och därmed vara totalt oförmögna att täcka effektbehovet i händelse av sådan väderlek som rått under delar av januari i år. Kanske var det svårt att hitta en vinkel på detta som visar att det är muslimska invandrares fel…

#2 rasmus on 26 January 2016 at 1:23 am

Alaoglu: Att tala om “hot mot Sverige” är i sig lite lurigt, i hur den nationella (eller nationalstatliga) ramen förutsätts. I vilket fall är ju Sverige ingen politiskt eller ekonomiskt avskuren enhet så det är självklart att klimatkrisen slår mot hela planeten, om än ojämnt.
Dessutom handlar ju inte klimatkrisen bara om att det blir varmare, utan bl.a. om en ökad frekvens av extrema väderhändelser och höjd havsnivå. Lägg till detta sådant som ökad kolsyrehalt i haven och förändrade mönster för spridning av smittor och skadedjur.

Men du har absolut rätt i att även energikrisen, i dess olika möjliga dimensioner, förnekas av dem som talar om en plötslig “samhällskollaps”.

#3 Alaoglu on 26 January 2016 at 2:46 am

Ett ojämnt slag mot planeten kan ju träffa så att en viss region gör en nettovinst: Sverige har (längs ostkusten) en landhöjning på mellan 5 till 10mm per år, vilket är mer än IPCCs (värsta) prognoser för havsytans höjning, så i det fallet hjälper uppvärmningen oss att bevara Sverige så likt de gyllene Erlanderåren som möjligt. Mildare vintrar borde rimligtvis också vara en fördel i ett Sverige som plötsligt har tappat 8GW i elproduktion…

Det är sammanfattningsvis inte helt enkelt att se varför en temperaturökning skulle orsaka (eller ens bidra till) en svensk samhällskollaps.

#4 rasmus on 26 January 2016 at 8:54 am

Det är väl en fråga om direkt kontra indirekt påverkan.
Vad som nu sker i Syrien påverkar Sverige, samtidigt som klimatförändringarna i grunden har haft stor del i att skapa det explosiva läget. Det är ett exempel på indirekt påverkan, även om nationalister såklart alltid kan argumentera för att enskilda länder kan och bör lägga all kraft på att bygga skydd mot sådan påverkan i stället för att gå till roten med de globala problemen.

Sen har vi det där med Golfströmmen, dess försvagning och möjliga kollaps. Jag kan inte avgöra hur sannolikt det är, men då skulle klimatförändringarna plötsligt inte längre betyda en uppvärmning för Sveriges del, utan en drastisk nedkylning.

Klimatet är ett av de fall där uttrycket “komplext system” faktiskt är befogat.

#5 Alaoglu on 26 January 2016 at 10:48 am

Att Syrienkriget är orsakat av den globala uppvärmingen känns väl ändå som en rätt bisarr efterhandskonstruktion? Och skall detta i så fall förstås som att det vore en rimlig prioritering att bekämpa koldioxidutsläpp, men att glatt acceptera samhällen som urartar i inbördeskrig, fullt folkmord och blodtörstiga dödskulter efter en säsong av missväxt? [Det påstås ibland också att Syrien inte hade starka sekteristiska motsättningar före kriget, man undrar i det fallet hur god grannsämjan egentligen kan ha varit när det tre år senare var folkmord och förslavande som gäller.]

Att de nu imploderande staterna alla är i mellanöstern visar väl med viss emfas att det inte är globala problem som är orsaken, utan problem specifika för den regionen?

#6 RekoEko on 26 January 2016 at 11:12 am

Alaoglu: Att 5 år av torka och att 1.5 miljoner tvingats flytta till städerna (slumområden) inte alls skulle påverka ett lands stabilitet verkar orimligt.
Många globala temperaturskattningsmodeller visar ju att norden är ett område som märker ut sig genom att temperaturen i många scenarios förutspås minska (pga. ändringar i golfströmmen). Ett sådant utfall är något som definitivt kommer att kosta på Sverige i form av energiåtgång, omställning mm.
Lägg därtill ett extremare klimat med potentiellt Gudrun-stormar varje år istället för nuvarande förhållandevis glesa intervall. Detta är dessutom bara några få aspekter som knappt inbegriper jordbruk, fiske och skogsbruk med nya invandrade arter av skadegörare eller konkurrenter som kraftigt kan påverka vår egen produktionskapacitet.

#7 Flute on 26 January 2016 at 11:31 am

Visst är det förenklat att säga att Syrienkriget skulle bero enbart på klimatförändringar – det finns fler faktorer, t.ex. landets oerhört snabba befolkningstillväxt samt den hårdhänta Assad-regimen.

Vad gäller Sverige kontra världen kan man konstatera att eventuellt kan ett varmare klimat gynna oss odlingsmässigt (förutsatt att Golfströmmen inte stannar av), men vi är starkt beroende av import från (och export till) omvärlden för i princip allt som produceras i vår ekonomi. Därför kommer instabilitet i andra delar av världen att påverka oss mycket.

#8 Alaoglu on 26 January 2016 at 12:00 pm

Hos the Guardian hittar man en artikel som ganska effektivt punkterar historien om syrienkriget och klimatförändringar: både RekoEkos 5 år av torka samt de 1½ miljonerna migranterna finnes vara felaktiga (i första fallet tycks källan vara en intervju med prins Charles, i det senare hämtat från en enda IRIN-notis och helt i strid med de siffror på 250000 som rapporterats från andra källor).

Syrien är ju hur som helst inte direkt unikt i att ha sett en migration från landsbygden till städer, så frågan är varför det inte lett till inbördeskrig i andra länder?

Snabb befolkningstillväxt i kombination med knapp vattentillgång är ett bättre försök att hitta en ekologisk förklaring, men Syrien hade inte tillnärmelsevis lika stora problem med det som Jemen har. Vidare hade Jordanien redan innan kriget en högre befolkningstillväxt än Syrien.

#9 RekoEko on 26 January 2016 at 12:46 pm

Alaoglu: Tycker inte att en opinion-text om klimatförändringar motsäger att torka spelat in i Syriens sammanbrott (och nej, det är så klart inte hela orsaken men troligtvis EN påverkande faktor, tillsammans med användandet av vatten som vapen i konflikten). Finns det osäkerheter kring att Syrien 2011 just kommit ut en fem år lång torka? Här finns länkar till flera vetenskapliga artiklar som beskriver situationen runt 2011. Antalet migranter må vara fel då jag bara tog en siffra rapporterad från SR.
Det är givet att Syrienspecifika effekter påverkade läget, som att samhället misslyckades bistå med grundläggande behov etc.
Hur som helst handlade ju Rasmus text om att tex. klimatkrisen inte alls tas upp när nationellt motiverade kollapsteorier utformas. Ovanstående diskussion ryms inte alls om begränsningar dras vid nationsgränserna (och skylls på invandrarna).

#10 Alaoglu on 26 January 2016 at 1:44 pm

RekoEko: Har inte tid att gräva i syriens klimat nu, men det är väl klart att det var torka 2006-2009. Betydligt mer oklart hur detta bidrog till ökad migration till städerna (en forkare i guardians artikel anger istället avskaffade subventioner på diesel som orsak) och hur denna migration kan sägas ha orsakat revolten mot Assad (som ju initialt drevs av en urban medelklass, liksom i övriga länder under den tidiga arabiska våren).

Min poäng var emellertid att ett land som urartar i blodbad och dödskulter efter några års torka (eller för den delen avskaffade subventioner på diesel) inte är ett fungerande samhälle och lösningen inte gärna kan vara att detaljreglera atmosfärens koldioxhalt för att hålla sådana dysfunktionella samhällen flytande.

En nationellt utformad kristeori kan väl mycket väl byggas runt klimatkrisen, som i till exempel Maldiverna eller Vanuatu, men Sverige har trots allt (undantaget golfströmmens eventuella upphörande) inte särskilt mycket att förlora på ett något varmare klimat. Avpixlatmännen, som hur som helst inte är intresserade av att ta emot några utsocknes (klimat)flyktingar, har alltså ganska goda skäl att strunta i den frågan.

#11 rasmus on 26 January 2016 at 2:27 pm

Själv tror jag förvisso att instabiliteten i Mellanöstern, från “arabiska våren”, har ännu mer att göra med efterverkningarna av finanskrisen 2008 och dess respons i form av stimulanspolitik i USA och Europa, som i förlängningen drev upp priserna på mat och bränsle, 2010–11. För att sammanfatta väldigt bryskt.

#12 rasmus on 26 January 2016 at 2:32 pm

Se även tidigare inlägget K171: Växande flyktingströmmar som uttryck för världskris, baserat på en artikel av Tomasz Konicz.

#13 Christopher Kullenberg on 26 January 2016 at 2:35 pm

Jag är säker på att instabiliteten i Mellanöstern har sin grund i Europeisk kolonialism.

#14 Mikael T on 28 January 2016 at 10:33 am

#4 “”Dessutom handlar ju inte klimatkrisen bara om att det blir varmare, utan bl.a. om en ökad frekvens av extrema väderhändelser och höjd havsnivå. Lägg till detta sådant som ökad kolsyrehalt i haven””
Vad i IPCC´s senaste rapport pekar mot nått av det ovanstående?

#2 Du länkar till Supermiljöbloggen. Tragiskt värre.
“”Tragisk kalla vi en händelse el. situation (i livet el. i konsten), i vilken människan genom en olöslig strid mellan krafter inom el. utom henne själv oemotståndligt föres sin undergång till mötes. Konflikten, som t.ex. kan bottna i en ursprunglig skuld el. i ett ofrånkomligt öde, måste vara av vissa dimensioner för att kunna verka tragisk, och människan måste i sina lidanden och sin kamp visa en upphöjd idealitet för att kunna väcka vår beundran och vårt medlidande; hon måste framstå som ett offer för inre el. yttre makter, vilka också kunde bli ödesdigra för oss själva och genom sin obönhörlighet ingjuta skräck hos oss.””

#15 RekoEko on 28 January 2016 at 10:59 am

Mikael T: Har du läst IPCCs senaste rapport? Det är i princip huvuddelen av vad den säger om framtida förändringar. Klippt från del 2.2:
“Surface temperature is projected to rise over the 21st century under all assessed emission scenarios. It is very likely that heat waves will occur more often and last longer, and that extreme precipitation events will become more intense and frequent in many regions. The ocean will continue to warm and acidify, and global mean sea level to rise.”

#16 Mikael T on 28 January 2016 at 11:57 am

http://jo.nova.s3.amazonaws.com/graph/ocean/sst/ocean-temperatures-vanuatu.gif

http://jo.nova.s3.amazonaws.com/graph/ocean/sea-level/pacific/vanuatu-sea-levels.gif

http://policlimate.com/tropical/global_running_ace.png

osv osv.
Jag hittar ingen kris iaf.

#17 RekoEko on 28 January 2016 at 12:34 pm

Stoppa pressarna! Mikael T har hittat 3 figurer på internet som verkar visa att det inte finns någon kris! IPCC står handfallna och uppger lättat att de nu kan lägga ner sitt arbete.
Skämt åsido (och förutsatt att detta inte bara är ett troll) så tycker jag inte att Mikael Ts uppfattning om att det inte ser ut att vara kris när man tittar på 3 variabler utan sammanhang väger tyngre än IPCCs samlade utlåtande.

#18 Mikael T on 29 January 2016 at 2:49 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Laframboise#IPCC_Fifth_Assessment_Report

Reko Eko? Jag hittar inget rekorderligt i medvetna lögner!

#19 COPYRIOT | K255: “Samhällskontraktet är brutet” on 3 February 2016 at 8:21 pm

[…] K252: Hur kollapsretorik används för att överskugga verkliga kollapser […]

#20 COPYRIOT | K256: Konspirationsteorier och krisförnekelse; hur ekonomin förvandlas till politik, politiken till geopolitik on 4 February 2016 at 4:06 pm

[…] K252: Hur kollapsretorik används för att överskugga verkliga kollapser […]

#21 COPYRIOT | K258: Utmaning, kris, kollaps on 6 February 2016 at 3:37 pm

[…] K252: Hur kollapsretorik används för att överskugga verkliga kollapser […]

Kommentera