Om satsningen på digitalradio, 1995–2015; vilka som stod bakom, varför den föll

Någon gång kring 2050, tänker jag mig, kommer Sveriges mediehistoriker att samlas till ett symposium för att diskutera den misslyckade satsningen på marksänd digitalradio. Hur kunde detta kostsamma experiment få fortlöpa i tjugo års tid, 1995–2015, som om internet aldrig hände? Varför fortsatte politikerna att krampaktigt hålla fast vid idén om att släcka FM-bandet och göra landets alla existerande radiomottagare värdelösa? Vad hände år 2015 som fick regeringen att ta sitt förnuft tillfånga och stoppa digitalradion?

Kulturhistoriker kommer att tala om hur människorna i det tidiga 2000-talet förblindades av tanken på digitalisering som ett självändamål. Logiken tycktes glasklar. Först, under 1990-talet, ersattes den analoga mobiltelefonin (NMT) av en digital standard (GSM). Därefter var det televisionens tur att digitaliseras: år 2005 inleddes släckningen av det analoga tv-nätet. Självklart stod rundradion näst på tur! Att fortsätta med analog FM-radio skulle vara att förpassa radiomediet till gammelmediernas soptipp, enligt tidens enkelspåriga synsätt.

Andra historiker kommer att spåra karusellen tillbaka till det politiska beslutet om att bolagisera Televerket. År 1992 avknoppades radiomasterna till ett statsägt bolag, Teracom AB, som därmed fick en egen agenda: att till varje pris expandera sin egen verksamhet. Teracoms radiochef, med ansvar för “att radioportföljen utvecklas och är lönsam”, blev drivande i en lobbykampanj för att förmå företagets ägare – staten – att satsa miljarder på digital rundradio.

Föga förvånande stöddes kampanjen av reklamradiobranschen, som domineras av mediekoncernerna MTG och SBS. Dessa vittrade en växande marknad för nya frekvenser att lägga beslag på. Snöpligt nog tog de ut segern i förskott till den grad att de hamnade i öppen huggsexa om fördelningen av framtida sändningstillstånd. När regeringen till slut drog i bromsen, angavs oenigheten i radiobranschen som en av orsakerna. Därtill kom att Riksrevisionen ifrågasatt om digitalradio verkligen är samhällsekonomiskt lönsamt.

Normalt hade en regering lätt kunnat ignorera sådana invändningar. Men under det senaste året tillkom en ny faktor som förändrade radiofrågan: en konkret militär hotbild. Försvarsmakten påpekade att vår krisberedskap, som redan är usel, försämras ytterligare om FM-bandet släcks och alla mottagare skrotas. Totalförsvarets behov av att nå ut med krisinformation kom i slutändan att väga tyngre än mediekoncernernas behov av att nå ut med reklam. Det som beskrivits som en rent teknisk “branschfråga” förvandlades till en fråga om nationell säkerhet. Aningen tillspetsat kan sägas att Vladimir Putin räddade den svenska FM-radion.

Men de framtida mediehistorikerna bör heller inte glömma Sten-Ove Hermansson, en hittills okänd miljöpartist från Vänersborg. Det var han som skrev den motion som fick årets MP-kongress att gå emot partistyrelsens rekommendation och ta klar ställning för att behålla FM-radion.

Visst stämmer det att FM-bandet är fullt. Det finns inte plats för fler kanaler. Men är det fler kanaler som behövs? Reklamradions sändningar består ju till största del av ett rent musikflöde. Som radiomannen Göran Sommardal har frågat sig: blir vi lyckligare av att kunna välja mellan Lugna favoriter och Ännu lugnare favoriter? Är verkligen musik att betrakta som en bristvara i vår tid?

Spellistor för varje känslonyans erbjuds ju redan av Spotify. Nu vill MTG och SBS vill ta upp konkurrensen, men att skicka notan till svenska staten är magstarkt.

Allra märkligast är att Sveriges Radio – som borde sätta kvalitet framför kvantitet – har ingått en ohelig allians med reklamradiolobbyn. Radiochefen Cilla Benkö må ha rätt i att Sveriges Radio förtänar ett något större kanalutrymme, för att undvika krockar mellan konstmusik och minoritetsspråk. Men detta kan enkelt lösas även på det existerande FM-bandet. År 2018 kommer ändå alla sändningstillstånd att återkallas för att delas ut på nytt.

Det är en politisk fråga huruvida reklamradioföretagen bör erbjudas större eller mindre frekvensutrymme än i dag. Om inte dessa kan erbjuda något bättre än spellistor med reklam, är det bara att minska frekvensutrymmet för reklamradio och i stället ge det till Sveriges Radio. Så var den frågan löst.

* * *

Artikeln är ett utkast som jag skrev i våras men som av olika skäl kom att bli liggande.

87 kommentarer ↓

#1 Sven Löfgren on 16 March 2016 at 4:20 am

Denna mobiltelefon med FM/DAB/DAB+och internet heter LG Stylus 2

#2 Magnus on 16 March 2016 at 11:43 am

DAB och DAB+ är i realiteten inte kommersiellt livskraftiga så länge det gamla kända, robusta FM-bandet inte försvinner. De breda lagren av vanliga lyssnare kommer inte att frivilligt köpa DAB-apparater i någon form förrän de bleve tvingade för att kunna fortsätta lyssna på radio; därmed är projektet för att släcka FM-nätet och införa DAB-radio (som nu lyckligtvis ligger på is) i realiteten en politisk beställning. Baserad på lobbying från hemelektronik- och reklamradiobranschen.

Det är dessutom tydligt att den senaste utredningen gjorde stora skridskoåttor kring alla närmare frågor om ekonomin i projektet, och istället körde på att om det är trångt på FM i stockholmstrakten så är det säkert trångt överallt i landet. Bullshit.

Sverige är kommersiellt och befolkningsmässigt sett för litet för att DAB och analog FM-radio skulle kunna samexistera och frodas sida vid sida; samhället och radio-/elektronikbranschen har i realiteten bara råd att backa upp ett av dessa system. Detsamma gäller de flesta länder i Europa. Om inte FM-nätet nackas så blir det ingen skjuts på DAB-radion, då har den ingen verklig nisch, eftersom folk fullt riktigt kommer att uppfatta den senare som dyr och dålig. If it ain’t broken, don’t fix it.

#3 Sven Löfgren on 22 March 2016 at 4:51 am

Det är trångt i FM-etern i större delen av Sverige eftersom alla”ifyllnadssänare och grannsändare inom samma region – även för ett och samma program måste ligga på olika frekvenser,därför kan man bara ha max 6 a 7 rikstäckande programkanaler,innan räckvidd och ljudkvalitet på FM-nätet blir för dålig. I dagsläget börjar det bli för få programkanaler med det utbud,FM-bandet kan förmedla utanför våra enstaka storstäder med många”solitärsändare. Om man försöker få in tex. Stockholms eller Göteborgs FM-utbud i hela landet,skulle det dels dra mycket energi och hela FM-bandet skulle bli en helt hopplös “gröt ,där man inte kan höra något annat än idel störningar .Det där med radio via internet Jovisst radikalt större utbud med radiokanaler-ja,man kan få in hela världen,men hög kostnad per avlyssnad megabyte,och så har vi det som hände Aftonbladet och några tidningar till härom dagen-en överbelastningsattack,och det lär nog bli fler liknande händelser. Jag ser det alltså som en risk att inte ha alternativa,snabba informationsvägar,som olika programbolag och tidningar få ut information genom,vid sidan av internet. I det läget är det bra att kunna ta till marksänd radio,och DAB+ radio skulle kunna göra så att man kan få plats med 5 a 10 gånger så många radiokanaler över hela landet (drygt 10 gånger på ställen som bara har SR:s utbud,P1-P4) .Detta utan medverkan av en eventuellt havererad internetförbindelse eller en ej nåbar,kanske överlastad eller strömlös mobilbas mellan radiostudio och lyssnare,

#4 Sven Löfgren on 22 March 2016 at 5:06 am

Det finns alltså en poäng med att ha fler radioplattformar,och DAB+ är även den etablerade radiostandard,som drar minst driftskostnader.

#5 Alaoglu on 22 March 2016 at 10:19 am

I det läget är det bra att kunna ta till marksänd radio,och DAB+ radio skulle kunna göra så att man kan få plats med 5 a 10 gånger så många radiokanaler över hela landet

Så att vi kan njuta av 8 parallellreferat av Let’s dance junior med initierade experter samt dubbla helgmålsringningar, även om Putin sänkt vårt internet! Annars kan man ju tycka att om bara en kanal dög för Per Albin, så ska nog Löfven klara sig med fyra. Mitt förslag till uppdaterat beredskapstal lyder:

Det är bara käbbel det där, bara käbbel!

(För övrigt vill jag bara uttrycka min beundran för Sven Löfgrens oförtrutna bumpande av den här tråden.)

#6 Magnus on 23 March 2016 at 11:01 am

Eh, jag uppfattar att Sven Löfgren har en alldeles för troskyldig attityd till vad politikerna säger – och inte ser hur infekterat av lobbyism, skohornstaktik och spinn det politiska opererandet kan vara här i landet. Det finns ingen anledning att tro att politikerna, om man rullade ut DAB på bred front, skulle ha någon verklig ambition att sedan hålla kvar det analoga FM-nätet på samma nivå och “låta folk själva bestämma” vilket de ville lyssna på i längden. Det skulle bara ses som kapitalförstöring, efter ett tag skulle man istället göra klart att “när alla kan få DAB så börjar vi förbereda nersläckningen av det (fniss) gamla ringrostiga FM-nätet”.

Samma upplägg kunde vi se ifråga om markbaserad vs digital/mobil tv-distribution och telefoni. Telia struntar uppriktigt sagt i folk som bor ute i glesbygden eller på mindre öar och vars enda riktigt säkra tele- och internetlinjer i nuläget är den fasta linan i väggen, som normalt står emot både dåligt väder och störningar på de mobila 3/4G-nätverken. De är inte prioriterade kunder och tanken att grundläggande telekommunikation är ett samhällsintresse som ska kunna garanteras medborgarna (ALLA medborgare och bosatta i landet) har man lagt åt sidan; när somliga av dessa bönder reagerade på att Telia t´änkte släcka ner deras fasta telefonkablar blev repliken: skaffa en modern mobiltelefon eller smartphone (oavsett täckningsgrad!). När digital-tv-nätet hade rullats ut så började man, på samma sätt, förbereda att släcka ner det analoga tv-nätet, vilket också i stort sett har genomförts och utan att det har släppts igenom någon debatt. Det här skedde med politikernas goda minne och trots tidigare löften; det finns ingen anledning atr tro att hanteringen av det analoga mark-FM-nätet som “backup” eller komplement till ett DAB-FM-nät skulle bli mindre nonchalant taktiserande.

Jag upprepar: det analoga FM skulle säkert klara av en situation där det gjordes en del kompletterande sändningar över ett DAB-nät. förutsatt att DABet inte gynnas oskäligt av staten och dess bolag. DAB/DAB+ däremot klarar inte av konkurrens på lika villkor med ett FM-nät som finns kvar i full skala, alltså hade framgången för DAB krävt att staten och Teracom ganska snart tryckte igenom beslut inriktade på att släcka ner FM-nätet i en nära framtid, så att den dumma befolkningen tvingas köpa DAB-mottagare av olika slag och skrota sina gamla stabila apparater. ;) DAB har ingen kommersiell nisch om man inte siktar på att lägga ner det analoga nätet, och i Sverige brukar politikerna numera inte bry sig om sådant som reservkapacitet eller teknologi som ska fungera utan prut i en plötslig krissituation.

Och talet om att det håller på att bli fullt i FM-nätet är nonsens. Det skulle möjligen stämma ifall kravet var att alla lokalradiokanaler ska kunna höras över hela landet, och alla närradiostationer ska höras över hela länet, men dessa sändningars syfte är ju just lokalt. Det är i princip ingen som finner det så väldans viktigt att kunna lyssna på Radio Värmland ner i Skåne. När jag växte upp (på 80-talet i Skåne) var FM-bandet mycket mer packat med aktiva stationer än vad det är nu.

#7 Sven Löfgren on 23 March 2016 at 3:54 pm

Mjah-Det där sista kan jag inte tro på. I Östra Svealand i varje fall,har sändareffekterna,signalnivåerna samt”igengrötningen” på FM-bandet tilltagit på dessa 30 år. Det råder en rädsla för nytt hos många.Om de fått råda,hade vi väl i bästa fall fått hålla till godo med häst och vagn och att få sin mat på blyfat. För övrigt,så växer jordens befolkning.

#8 Sven Löfgren on 23 March 2016 at 8:22 pm

Rättelse: Vår mat på blyfat.

#9 Magnus on 24 March 2016 at 9:03 am

Det känns som att det är DAB-folket som har grävt ner sig i en teknikbunker och fokuserar på en viss speciell teknologisk “lösning”. DAB passerade det fönster där det hade kunnat bli en konkurrenskraftig teknik som stod på egna ben (dvs utan tung särbehandling från staten) för minst femton år sedan. idag är internetradio både billigare och mer snabbt utvecklingsbart, särskilt ur publikens synvinkel – och FM är en fullt användbar teknik för markradio som det inte finns skäl att “ersätta”.

Och sist jag kollade är det vanligt folk, publiken, som kommer att få betala det mesta av rulljangsen om DAB skulle rullas ut, både via skattsedeln och genom att de tvingades byta ut miljoner gamla radioapparater och köpa nya.

Att börja snacka om att vi “fortfarande skulle åka runt i häst och vagn” eller se på stumfilm osv för att man riktar välgrundade invändningar mot DAB är inte seriöst.

#10 Sven Löfgren on 25 March 2016 at 4:22 am

Utbyggnad av FM-nätet torde ha varit en ännu tyngre ekonomisk “behandling” från staten – eller ??. Internetradio är INTE billigast.Den drar åtminstone tiotals gånger mer energi än DAB+ och du får på ett eller annat sätt betala operatören/operatörerna för detta och den vinst operatören anser sig behöva ta in.(Vinsten kan börja öka). Kunden kan få betala en merkostnad,som med tiden motsvarar en hel drös med DAB+/FM radioapparater. Till sist- Du skrev idi förra blogg om nonchalant behandlade mycket avsides boende samt öbor,och om hur dåligt och opålitligt det är om man inte får ha en fast telefonförbindelse ute på skärgårdsöar eller glesbygd och att många i stället ska/skulle tvingas ha det över ett mobilnät som kanske inte fungerar eller når dit där dom bor/finns,Hur skall dom få en internetradio att lita på ? genom att man drar fiber dit ??-när det anses vara ett för litet underlag för att ha kvar en telefonledning; Nä då får dom får nog sätta upp en egen G2/G3/G4- antennanläggning på taket med tillhörande apparatur,om den fasta linan försvinner,och hoppas att detta funkar (tillräckligt ofta).- Annars blir det en tung ekonomisk investering som vem??? betalar.. snedvridet kanske ???? Norrbaggarna kanske vet.

#11 Sven Löfgren on 25 March 2016 at 3:11 pm

Med det jag skrev och som Magnus ansåg inte var seriöst,försökte jag säga: Det finns sådant,som kan vara högst användbart och ofarligt,som somliga tycker är onödigt och inte är intressant för en del och därför försöker förhindra andra,som kanske mer än gärna vill komma i åtnjutande av detta (Jag kan uppfattas detta som missunnsamhet).

#12 Sven Löfgren on 26 January 2017 at 9:02 am

Har Miljöpartiet”skjutit sig i foten”genom att stoppa DAB+ till förmån för mer energislukande distrubitionssätt för radio,och att många köper en ny”bara FM”radio i stället för en DAB/DAB+/FM-radio,när man behöver köpa en ny radio-och plötsligt så -PANG- Plötsligt behövs marksänd digitalradio-antagligen DAB+,och då kommer det att bli fler”bara FM”radioapparater att skrotas.än om man börjat med digitalradio så att folk förstått vad man skall köpa för en ny radio.

#13 Alaoglu on 26 January 2017 at 10:53 pm

Den outtröttlige Sven Löfgren väcker upp en gammal klassisk kommentarstråd!

Kan ju nämnas att norska Miljøpartiet (samt Frp och Senterpartiet) är motståndare till den pågående släckningen av det norska FM-nätet. På ganska goda grunder ser det ut som:

Onsdag 11. januar sluttar NRK å sende radio på det gamle FM-nettet i Nordland. Alle sendingar frå rikskringkastinga, mellom anna nyhender og vêrvarsling, kjem til å bli sendt på digitalradio.

– Dei tilbakemeldingane me har fått frå fiskarane er at der er store hól langs nordlandskysten, så difor er me svært spent på kva som skjer når vêrvarslinga til NRK ikkje lenger kjem på FM-nettet, seier Jonassen.

#14 Sven Löfgren on 3 February 2017 at 7:51 am

En DAB+mux når nog inte lika långt med sina 15 radiokanaler och 4 kw erp. som en 80 kw.FM-sändare med sin enda radiokanal.Det kanske blir komplettereingar. Uteffekt spelar roll. Det finns långt över 1000 FM-sändare varav många små pga.Norges ur radiosynpunkt svåra topografi. Inom ett inte så stort geografiskt område behöver man ha flera FM-sändare på olika frekvenser för att förmedla EN radiokanal, Med DAB+ kan man sända en mux med något tiotal radiokanaler på samma frekvensplats – i ett singelfrekvensnät.Även de stora kostnaderna för att driva och underhålla FM-nätet i Norge har gett anledning till att koncentrera markradiosändandet för annat än tex. närradio till DAB+.Men som sagt lite mer “Pelle” på DAB+ sändarna runt Noges kuster tycks behövas om DAB+ inte når tillräckligt långt ut till havs.

#15 Alaoglu on 3 February 2017 at 5:10 pm

Sven: Norges problem tycks mig vara ett utmärkt exempel på varför det gamla FM-nätet borde behållas tills det inte fyller någon rimlig funktion (i relation till sin kostnad) medan femtioelva andra kanaler lämpligast hänvisas till internet.

#16 Sven Löfgren on 4 February 2017 at 6:21 am

OM du tänker dig att det skall vara internetradio via LTE eller om det även kanske kommer till 5G,så lär räckvidden kanske bli någon mil =”nästan vid strandkanten” och en energiförbrukning,som är tiotals gånger högre än med DAB+ och även högre än med FM-radio per radiokanal,som i slutänden leder till ökade utsläpp något för en “klimatförnekare”? att ta fasta på -ÖH. Dessutom får man både med FM och DAB+ en räckvidd fram till radiohorisonten eller strax därbortom CA 10 mil med DAB+ och kanske drygt 10 mil med FM. Vid interaktiva system begränsas räckvidden av den sträcka radiosignalen hinner färdas under en viss,av mobilsystemet fastställd tid.För det gamla långsamma GSM =2G är den sträckan 34,65 km för nyare och snabbare 3G och 4G torde denna sträcka bli kortare.Det jättesnabba 5G blir designat för helt lokala miljöer. Som sagt”Tidsförskjutningen” sätter en gräns för hur långt en interaktiv,mobil och digital förbindelse kan fungera.

Kommentera