Om satsningen på digitalradio, 1995–2015; vilka som stod bakom, varför den föll

Någon gång kring 2050, tänker jag mig, kommer Sveriges mediehistoriker att samlas till ett symposium för att diskutera den misslyckade satsningen på marksänd digitalradio. Hur kunde detta kostsamma experiment få fortlöpa i tjugo års tid, 1995–2015, som om internet aldrig hände? Varför fortsatte politikerna att krampaktigt hålla fast vid idén om att släcka FM-bandet och göra landets alla existerande radiomottagare värdelösa? Vad hände år 2015 som fick regeringen att ta sitt förnuft tillfånga och stoppa digitalradion?

Kulturhistoriker kommer att tala om hur människorna i det tidiga 2000-talet förblindades av tanken på digitalisering som ett självändamål. Logiken tycktes glasklar. Först, under 1990-talet, ersattes den analoga mobiltelefonin (NMT) av en digital standard (GSM). Därefter var det televisionens tur att digitaliseras: år 2005 inleddes släckningen av det analoga tv-nätet. Självklart stod rundradion näst på tur! Att fortsätta med analog FM-radio skulle vara att förpassa radiomediet till gammelmediernas soptipp, enligt tidens enkelspåriga synsätt.

Andra historiker kommer att spåra karusellen tillbaka till det politiska beslutet om att bolagisera Televerket. År 1992 avknoppades radiomasterna till ett statsägt bolag, Teracom AB, som därmed fick en egen agenda: att till varje pris expandera sin egen verksamhet. Teracoms radiochef, med ansvar för “att radioportföljen utvecklas och är lönsam”, blev drivande i en lobbykampanj för att förmå företagets ägare – staten – att satsa miljarder på digital rundradio.

Föga förvånande stöddes kampanjen av reklamradiobranschen, som domineras av mediekoncernerna MTG och SBS. Dessa vittrade en växande marknad för nya frekvenser att lägga beslag på. Snöpligt nog tog de ut segern i förskott till den grad att de hamnade i öppen huggsexa om fördelningen av framtida sändningstillstånd. När regeringen till slut drog i bromsen, angavs oenigheten i radiobranschen som en av orsakerna. Därtill kom att Riksrevisionen ifrågasatt om digitalradio verkligen är samhällsekonomiskt lönsamt.

Normalt hade en regering lätt kunnat ignorera sådana invändningar. Men under det senaste året tillkom en ny faktor som förändrade radiofrågan: en konkret militär hotbild. Försvarsmakten påpekade att vår krisberedskap, som redan är usel, försämras ytterligare om FM-bandet släcks och alla mottagare skrotas. Totalförsvarets behov av att nå ut med krisinformation kom i slutändan att väga tyngre än mediekoncernernas behov av att nå ut med reklam. Det som beskrivits som en rent teknisk “branschfråga” förvandlades till en fråga om nationell säkerhet. Aningen tillspetsat kan sägas att Vladimir Putin räddade den svenska FM-radion.

Men de framtida mediehistorikerna bör heller inte glömma Sten-Ove Hermansson, en hittills okänd miljöpartist från Vänersborg. Det var han som skrev den motion som fick årets MP-kongress att gå emot partistyrelsens rekommendation och ta klar ställning för att behålla FM-radion.

Visst stämmer det att FM-bandet är fullt. Det finns inte plats för fler kanaler. Men är det fler kanaler som behövs? Reklamradions sändningar består ju till största del av ett rent musikflöde. Som radiomannen Göran Sommardal har frågat sig: blir vi lyckligare av att kunna välja mellan Lugna favoriter och Ännu lugnare favoriter? Är verkligen musik att betrakta som en bristvara i vår tid?

Spellistor för varje känslonyans erbjuds ju redan av Spotify. Nu vill MTG och SBS vill ta upp konkurrensen, men att skicka notan till svenska staten är magstarkt.

Allra märkligast är att Sveriges Radio – som borde sätta kvalitet framför kvantitet – har ingått en ohelig allians med reklamradiolobbyn. Radiochefen Cilla Benkö må ha rätt i att Sveriges Radio förtänar ett något större kanalutrymme, för att undvika krockar mellan konstmusik och minoritetsspråk. Men detta kan enkelt lösas även på det existerande FM-bandet. År 2018 kommer ändå alla sändningstillstånd att återkallas för att delas ut på nytt.

Det är en politisk fråga huruvida reklamradioföretagen bör erbjudas större eller mindre frekvensutrymme än i dag. Om inte dessa kan erbjuda något bättre än spellistor med reklam, är det bara att minska frekvensutrymmet för reklamradio och i stället ge det till Sveriges Radio. Så var den frågan löst.

* * *

Artikeln är ett utkast som jag skrev i våras men som av olika skäl kom att bli liggande.

66 kommentarer ↓

#1 Christer Hederström on 24 December 2015 at 12:15 am

Du har rätt i det mesta. Dock missar du att DAB drivs främst av en europeisk lobby med EBU och dess avläggare WorldDAB i spetsen. Man har bl.a. lyckats bättre i Norge. — Och ge gärna oss i Public servicerådet erkännande för det hästjobb vi gjort i ett par år. Läs mer på http://digitalradion.blogspot.com

#2 Christer Hederström on 24 December 2015 at 12:18 am

PS FM-bandet är inte fullt. Detta är en myt som SR och Teracom spritt. Läs PTS remissvar 2015. DS

#3 Sven Löfgren on 24 December 2015 at 2:38 am

FM-sändarnas möjliga räckvidd är betydligt mindre i dag än för 50 år sedan,eftersom de är så många att de stör varandra i dag. Om det sätts in fler FM-sändare lär de störa varandra ännu mer med ytterligare kortare räckvidd som följd. Radio via mobilt bredband är mer resurskrävande,i synnerhet jämfört med DAB+ och förmodligen även i all framtid,samt tvingar in lyssnare i en abonemangssituation ,vare sig de har råd till detta eller ej. En måttlig engångskostnad kan då vara att föredra i stället för att ha en mobiloperatör, som sätter kronofogden på den osolvente radiolyssnaren. Det är alltså även en demokratfråga

#4 Amilah on 24 December 2015 at 12:17 pm

Så länge FM-nätet finns kvar tvingas man ju inte in i någon abonnemangssituation.

det där med att sändarna stör varandra får du gärna förklara närmare, för jag förstår inte vad du menar. varför är det fler sändare nu? varför sätter man upp fler sändare om det gör nätet sämre?

#5 Christer on 25 December 2015 at 6:00 pm

“Sven Lövgren” kör med välbekant myt; att internet inte räcker till för radio. Svens Teracom brukar oroas över detta samtidigt som man inte säger ett knyst om hur video och tv driver på utvecklingen på nätet och gör det marksända tv-nätet alltmer marginaliserat. En tv-kanal på nätet tar ju 30-45 ggr mer bandbredd än en radiokanal. Att det skulle bli dyrt att lyssna på radio är ju ett befängt påstående…

#6 John Doe on 25 December 2015 at 10:24 pm

Det finns en grupp av befolkningen som kan tänkas ha råd med streamingtjänster och mobilt bredband. Men de skulle nog inte prioritera DAB mottagare. FM bandet är väl knappast fullt för oss som bor utanför Stockholm?
(DABtest kanalerna är /var lite bra även om P2 världen har fått sämre musikval)

Om alla lyssnar på 10 streamingtjänster radio urval är radio betydligt mer energieffektivt än internet. Men internets energianvändning är ganska stor, men glädjen att få välja mer musik är nog större för de flesta!

. j

#7 John Doe on 25 December 2015 at 10:30 pm

… inte ha råd…

#8 Sven Löfgren on 26 December 2015 at 5:52 am

Skärgådsradion 90,2 Mhz sänds från nånstans i trakten av Stavsnäs,försökte ta in den med takantenn riktad söderut vid sydsidan av Björkö-Arholma.Resultatet vart att jag fick in Uppsala P1 i stället. På DAB+ var det möjligt att få in Skärgårdsradion På Skarpö/Djurö nära kan man få in Skärgårdsradion på FM 90,2 DAB+mux 12A (Nacka) och även mux 13 C (Uppsala. Jag minns också att jag på 1960-talet ,på Björkö-Arholma,med en känslig mottagare och en takantenn med antennförstärkare stadigt kunde höra SR-kanaler från Skövde FM-sändare och andra starka,avlägsna FM-sändare-ofta lite brusigt,men fyllt lyssningsbart.Detta är inte möjligt i dag,eftersom det ligger mer närbelägna sändare på samma eller en närliggande frekvens och blockerar mottagningen av den mer avlägsna FM-sändaren.

#9 Sven Löfgren on 26 December 2015 at 6:01 am

Skärgådsradion 90,2 Mhz sänds från nånstans i trakten av Stavsnäs,försökte ta in den med takantenn riktad söderut vid sydsidan av Björkö-Arholma.Resultatet vart att jag fick in Uppsala P1 i stället. På DAB+ var det möjligt att få in Skärgårdsradion På Skarpö/Djurö nära kan man få in Skärgårdsradion på FM 90,2 DAB+mux 12A (Nacka) och även mux 13 C (Uppsala) med en Argon radio och dess sprötantenn. Jag minns också att jag på 1960-talet ,på Björkö-Arholma,med en känslig mottagare och en takantenn med antennförstärkare,stadigt kunde höra SR-kanaler från Skövde FM-sändare och andra starka,avlägsna FM-sändare-ofta lite brusigt,men fullt lyssningsbart. Detta är inte möjligt i dag,eftersom det ligger mer närbelägna sändare på samma eller en närliggande frekvens och blockerar mottagningen av den mer avlägsna FM-sändaren.

#10 Sven Löfgren on 26 December 2015 at 7:36 am

Lyssna på radio 5 timmar per dag 96 eller 112 kb/sek AAC låter ungefär lika bra som 150 kb/sekund.3600 gånger ger 540 Mb =0,54Gb per timme Ett mellanstort mobilabonemang på Telia för 299 kr/månad=4 GB per månad och ger 4 gånger 8=32 Gb per månad. Det räcker till 32/0,54 =ca 60 timmar-öh-tyst efter 12dagar-om du inte utnyttjar telefonen till något som helst annat som har med internet att göra. Sveriges radio internetsänder nog med högre bitrates-OJ då !-redan tyst–.

#11 Sven Löfgren on 26 December 2015 at 8:00 am

Jag menar 96 eller 112 Kb/sek. AAC låter ungefär lika bra som 150 Kb/ sek. MP3.

#12 Sven Löfgren on 26 December 2015 at 8:26 am

VAH – oj! Kan jag inte betala bussbiljetten heller-och Storebror ser mig inte lika bra helt plötsligt nu–eländes,eländes-

#13 Alaoglu on 26 December 2015 at 1:02 pm

Sifferbingo i DAB-tappning! Sven har lite strul med enheterna: en byte = 8 bit, den orolige herr Löfgren kan alltså lyssna på skärgårdsradio i skapliga 12*8 = 96 dagar i månaden innan det blir tyst! Kan vi alla enas om att skrota DAB nu?

#14 Christer on 26 December 2015 at 4:02 pm

Sven ignorerar att vi lyssnar på radio på plattor och mobiler också via wi-fi alltid när vi är hemma. När man exv åker t-bana i Sthlm är det däremot strålande via 3G och 4G (här fungerar varken FM eller DAB). Alla kommer att ha mobila bredbandsabonnemang och radion blir bara en mycket marginell del av denna kostnad.

#15 Christer on 26 December 2015 at 4:05 pm

DAB kommer (av ekonomiska skäl) aldrig upp i den lyssningkvaltet jag har med Spotify 340 kbps.

#16 Christer on 26 December 2015 at 8:55 pm

Spotify 320 kbps ska det vara

#17 Mangan on 27 December 2015 at 3:46 am

Follow the money! Bakom DAB-vurmen fanns inte endast reklamradion utan också handlarbranschen, de butiker, tillverkare och butikskedjor i elektronik- och radiosektorn som letade efter en ny kassako. De miljontals analoga radioapparater, receivers och bil-/båtradioar som finns i bruk runt om i Sverige var helt enkelt för billiga, robusta och tekniskt långlivade för att nasarna skulle gilla läget. Med DAB-tekniken öppnade sig möjligheten att tvinga alla som ville lyssna på “vanlig radio” att byta ut sina gamla radioapparater och köpa nya, och att skapa ett läge där tekniska plattformar, mjukvara ich standarder i radion skulle komma att uppgraderas löpande. Därmed skulle folk ganska snart hamna under ett tyst, flytande tryck att byta ut sina nya DAB-apparater till något nyare eller uppgradera dem, gång på gång på gång.

Ungefär som med tv-apparater: den som köpte en tjock-tv på 70-80-talen kunde oftast räkna med att den höll utan större problem i trettio år och kunde hantera ny teknik. Det gällde även för många modeller som kom för tio- femton år sedan. Men de nya smarta (och platta) tv-apparaterna förutsätter mer eller mindre en uppgraderingscykel som rullar på, precis som för smartphones och ipads. Det är klart att det var oemotståndligt för elektronik- och hifi/radio-branschen, att flera regeringar sedan lät sig köpas är däremot beklagligt. Många som aktivt jobbar med radio har ju insett hela tiden att DAB är en teknik vars “fönster” passerades redan på 1990-talet.

#18 Sven Löfgren on 27 December 2015 at 4:01 am

Svar till Ayaogly: Om du tittar lite närmare kanske du ser att jag räknat med att en byte är =8 bitar – Du får väl prova själv om du inte tror på min uträkning.

#19 Sven Löfgren on 27 December 2015 at 4:27 am

Svar till Mangan : DAB+ radio kassako? Vad kan framtida radio bli då för telekombranchen och dataindustrin med abonnemang,trafikagifter och risk för en oligopol eller monopolsituation,samt högre driftskostnader då ? Svar till Christer: Det är fullt tekniskt möjligt att sätta in både FM och DAB+ radio i tunnlarna-även i tunnelbanan och kostar mindre än interaktiva lösningar.

#20 Sven Löfgren on 27 December 2015 at 5:15 am

Det tar alltså knappt 30 timmar med Spotify 320 kb per sekund för att spela slut ett 4GB/månad abonemang-kanske inte passar de arbetslösa eller lågavlönade eller fattigpensionärer med små eller inga marginaler och taskig solvens,men kanske passar bra för de som vill “vara sin egen diskjockey”när han/hon städar eller lagar mat,-och om är ofta hemifrån,har det gott ställt. Så som det ser ut kommer det inom överskådlig att finnas några som inte av ekonomisk eller ANNAN anledning vare sig kan ha ett mobil eller internetabonemang. Den dag vi inte har någon lyssna-radio utan att själv behöva anlita en operatör,har vi fått ett allvarligt demokratiproblem och sannolikt ett osäkrare samhälle

#21 Christer on 27 December 2015 at 6:00 pm

Sven. Du är helt förblindad av dabberiet så du missar att mycket lyssnande sker via fast bredband och wi-fi. Och att alla kommer att ha ett mobilt abonnemang vare sig man vill lyssna på radio eller inte. Så gott som allt mitt lyssnande på SR och BBC sker på detta sätt. Och i t-banan kommer aldrig DAB eftersom alla lyssnar via mobil vare sig det är radio eller Spotify. Antagligen jobbar du på Teracom eftersom det inte är många kvar som tror på DAB…

#22 Erik Johansson on 28 December 2015 at 12:47 am

Det är väl tur att FM-bandet finns kvar så att fattigpensionärer slipper köpa en DAB-radio.

Jag gillar idén med DAB, och tycker absolut att Sven har en poäng med att mobiltbredband är en dålig ersättning för rundradio, men DAB är inte mycket att ha heller. Speciellt inte i den revolution inom mjukvarubaserad radioteknik vi står inför just nu. Framtiden hann ikapp DAB.

#23 Sven Löfgren on 28 December 2015 at 5:02 am

Svar tillChrister.Nej jag arbetar inte på Teracom och har inte gjort det heller.Däremot har jag varit serviceingenjör i mobiltelefoni och pysslat med trasslande Ericsson RBS-stativ och bland annat kostaterat att de drar en hel del energi (energi=effekt gånger tid).På en mindre site sades att 4 st 12 volt,och ca.150 amperetimmars Blybatterier räcker för 20,eventuellt 30 minuters drift.Kan vara en förklaring till att jag och mina kollegor kunde komma in i ett rum,som kunde vara upp till 70 grader varmt (bastuhett),beroende på att kylaggregatet lagt av.Denna överskottsvärme används till att värma frusna kråkor och annat ute i det fria. Vi lär ha ca 45 000 mobilmaster i Sverige i dag,som inte täcker hela landet och som måste kompletteras avsevärt om mer massmedia flyttar över till mobilnäten. Miljöpartiet har alltså”bitit sig ordentligt i svansen”och deras trovärdighet om att kunna dämpa växthuseffekten har sjunkit för mig.Dom kan tydligen inte räkna helt enkelt.

#24 Sven Löfgren on 28 December 2015 at 5:27 am

PS. När det var 70 grader varmt i en”mobilsite”,hade radiobasstativet/stativen “gått ner”=slutat arbeta, på grund av för hög temperatur.

#25 Christer on 29 December 2015 at 12:16 am

“Massmedia” i form av nuvarande rundradio behöver inte flyttas över till vare sig DAB eller mobilnät, utan vi behåller det robusta FM-nätet som bäst når befolkningen med P1 och P4 lokalradion i krislägen. Vid sådana lägen bör ingen lyssna på kommersiella kanaler eller ev. troll. – I övrigt är inte musikdistribution ett ansvar för staten. Här fungerar den fria marknaden och Internet förträffligt.

#26 Sven Löfgren on 29 December 2015 at 3:12 am

Jaa-det var väl bra med tre marksända TV-kanaler-eller?

#27 Sven Löfgren on 29 December 2015 at 3:20 am

DVB-lobbyn

#28 Christer on 31 December 2015 at 3:49 pm

Idag ser mindre än 24 % av hushållen på tv via marksända nätet. Kabel och satellit är störst samtidigt som allt fler ser på ip-tv via fast och mobilt bredband. Vi hade nog klarat oss bra utan ett digitalt marknät men det kan man ju idag använda även för radio mycket effektivare än med DAB+ genom DVB-T2 Lite.

#29 Sven Löfgren on 31 December 2015 at 8:44 pm

Ja men det finns ju varken nätplanering eller radioapparater för DVB-T2 lite.Det tog bra många år från DAB-start till när det började finnas ett tillräckligt utbud av DAB+ radio itll rimliga priser. Obervera att DVB-T2 lite behöver ha egna muxar eftersom man har en liten sprötantenn för radio och oftast en flerelements takantenn för TV. För en bärbar radio kan det vara opraktiskt med en parabol som behöver fri sikt mot satelliten.

#30 Sven Löfgren on 31 December 2015 at 9:58 pm

Förklaringen till att mindre än 24 % tittar på TV via marknätet är att de flesta och alltfler numera bor i städer,där det finns kabel-TV indraget.Ute på landet eller i en del villaområden är man hänvisad till marksänd TV eller satellit-TV. De finns de som övergått från satellit-TV till marksänd TV de senaste åren. DVB-T2 lite ser ut att kunna prestera bättre bla. med turbokodning/avkodning och möjlighet till större informationsmängd.Bättre prestanda om man ser på testet i Köpenhamn. Dock har jag själv märkt att DAB och DAB+ tål flervägsutbredning radikalt bättre än både DVB och DVB-T2. När jag är på Björkö-Arholma och det är högtrycksväder kan det bli så att TV-bilden från Nackasändaren faller sönder och försvinner trots stark signal.Samtidigt får jag en starkare och bättre signal från Teracoms Nacka (77 km) och Uppsalasändare. SBS Discovery (MUX 12D) (från Marieberg och Nacka Forum),som annars är svag på Björkö-Arholma,blir avsevärt starkare och Digitalradiopiloten från Gävle(138 km) kommer in med allt färre bitfel allteftersom signalstyrkan ökar. Detta under det att det ibland inte går att få någon DVB-bild från Nacka alls på grund av flervägsutbredning av TV-signalen. En slutsats av detta jag dragit är att DQPSK-modulationen som DAB och DAB+har tål MYCKET mer”stryk” i form av flervågsutbredning än DVB-t och DVB-T2 med QAM 64 modulation (och andra parametrar anpassade för TV). Hmm-dags att fira Nyår jah -GOTT NYTT ÅR !

#31 Sven Löfgren on 31 December 2015 at 10:29 pm

Rättelse/tillägg : TV-bilden från Nacka faller sönder och försvinner Samtidigt får jag en starkare och bättre DAB/DAB+ signal från Teracoms Nacka (77 km) och Uppsalasändare. -öh- återigen – GOTT NYTT ÅR ! –

#32 Christer on 1 January 2016 at 8:27 pm

DAB är hursomhelst kört eftersom det inte finns och aldrig kommer att finnas konsumentefterfrågan. Så länge en plattform inte finns med i smartphones så blir den marginell på den globala marknaden. Gott nytt år!

#33 Sven Löfgren on 2 January 2016 at 9:09 am

Ja,det brukar bli mindre efterfrågan på sådant,man inte kan prova och”bekanta sig med”.

#34 Sven Löfgren on 7 January 2016 at 6:22 am

I Europa finns utbyggnadsplaner för DAB+(jag fick in några Tyska och Danska DAB muxar på kvällen då jag var i Hammehög i södra Skåne några vackra sommardygn). I tex Indien funderar dom på ifall de skall ha marksänd digitalradio med DAB+ eller DRM+ eller DVB-T2 lite. DVB-T2 kan nog prestera bäst fast det återstår kanske ytterligare några standardiseringar innan det bara är att”tuta och köra” i radionät och därtill anpassade radioapparater ute på konsumentmarknaden konsumentmarknaden-“de som lever får se”-DRM+ tror jag inte så mycket på eftersom hela muxen kan högst ta 186 kb/sek,då den packas maximalt,och det blir låg stabilitet hos signalen=dälig moståndkraft mot flervägsutbredning och andra störningar då,samt sämre räckvidd per kilowatt per programkanal. Någonstans vid 60 – 80 kb/sekund har den en stabilitet som kan liknas den vid DAB+utsändning. Alltså om man vill sända i DRM+med bra stabilitet och någorlunda bra ,men inte som det allra bästa DAB+ ljudet,kan man bara sända en programkanal per mux-trots DRM+:s tillgång till X-HE AAC komprimering. Om man som en del föreslår,att börja med DRM+ på FM-bandet,ser jag som att man förstör det,eftersom antingen FM-sändningar störs av DRM+sändningar eller att FM-bandet får lämna över en bit av sig till ett nytt”DRM+band”. Om den marksända radion är 2050,helt eller till stor del skulle blivit bortvald av lite olika anledningar och det då sänds något viktigt eller något man gärna ville höra och det blev tex en virus eller överbelastningsattack,eller att programmet misshagar den (tele)operatör,jag råkat välja,kanske dom sagt något annat på det där tänkta symposiet om sådär 35 år. Det kanske även har skett en kartellbildning,så att det blir en ekonomisk prioritetsfråga för de dåligt bemedlade,eventuellt med kreditprövning,som inte alltid godkänns – – och myndigheter kan hålla vakt över lyssnaren,samt företag och”skojare kan bidra med riktad och specialdesignad reklam till tex vad radiolyssnaren valt för program-ÖH- hmmm- har jag förläst mig på George Orwell ???

#35 clacke on 14 January 2016 at 3:48 pm

Sven, det Alaoglu menar är att du påstår och beräknar utifrån att t ex Spotify kör i 112 kilobyte per sekund (kB/s). Det rör sig i själva verket om 112* kilobit per sekund (kbps eller mer ovanligt kb/s), vilket med vissa reservationer låter ungefär lika bra som rått CD-ljud på 150 kB/s.

0.5 GB/h är alltså fel. Strömningstjänster på nätet drar 112*3600/8000 = 50 MB/h, och man kan lyssna på 100 timmar radio i månaden på ett 5 GB/månad-abonnemang.

* Jag tar dig på orden vad gäller 112, jag hade gissat 128, men det är samma storleksordning.

#36 Sven Löfgren on 15 January 2016 at 2:46 am

Om du tittar lite bättre på vad jag skrivit,så skrev jag 150 kb per sekund och 540 Mb per timme, 540 Mb per timme = 540/8 = 67,5 MB per timme=59,25 timmar på ett 4GB/månad abonnemang eller 74,74 timmar på ett 5 GB/månads- abonnemang.(Den fattige har nog ett 0,5GB/månadsabonnemang). På internet får man ofta ljudet MP3-kodat. I digitalradio får man antingen ljud som är MP1 layer 2 (“MP2″)-kodat ljud eller något AAC-kodat ljud: För att det skall bli en ljudkvalitet som motsvarar 150 kb/s i MP3,behövs det omkring eller lte drygt 200 kb/s i”MP2″(DAB), eller ca. 100 kb/s i AAC+(DAB+,DVB-T2 lite,DRM+och ,vad jag tror,även HD-radio). HD-radio kan INTE gå i singelfrekvensnät pga.”FM-delen”i sändarsignalen.
Jag ser därför inte HD-radio som någon bra framtidslösning. DAB+,”T2-lite” och DRM+ kan gå i singelfrekvensnät och är därför tänkbara om man vill kunna få ut många radiokanaler över större områden, tex. rikskanaler.

#37 Sven Löfgren on 15 January 2016 at 3:51 am

Att det fastslogs att FM-radion(utom närradion) skulle läggas ner efter att DAB+ radio införts,innan det ens funnits nägon möjlighet för gemene man att testa och se hur DAB+ radio fungerar i”vardagslivet”,var nog inte så smart-klart att det väckte”ont blod”. I Sverige får det nog,som i andra DAB/DAB+ länder,finnas en väl etablerad och utprovad digitalradio,innan man börjar fundera på någon eventuell nedsläckning av någon FM-radio. Jag tycker också att det borde kännas tryggare med fler”radioplattformar” om det händer något allvarligt. Räkna med att det tar lång tid för ett radiobestånd att bli utbytt,-framför allt om gemene man inte väljer en DAB+/FM- radio nästa gång de behöver en radio.

#38 clacke on 16 January 2016 at 10:54 am

Ah, du pratade om 150 kbps mp3, inte om 150 kB/s råljud, och sen om 500 megabit per timme. Förvirrande.

Dåså, då är vi överens om att 5 GB/månad ger nånstans 50-100 h/mån radio för den delen av livet man är utanför WiFi. På jobbet och hemma har man WiFi, så telefonnätet behöver man mest när man pendlar. Är man ute i annat ärende lyssnar man förmodligen inte på radio, utan har något intressant för sig.

Pendlar man 50h/mån ligger man alltså precis på gränsen, men då kan man ju alltid toppa upp med lite offlinelyssning, t ex Sveriges Radios alla program som ligger ute som RSS-flöden. Det intressantaste på radion går ju sällan just när man råkar lyssna.

Jag har tappat bort om du argumenterar för eller emot digitalradio (förutom att HD-radio verkar knas, och det kan nog de flesta vara överens om), men från att för några år sedan ha varit digitalradioförespråkare, kanske främst för estetiken i enfrekvensnät och frekvenseffektiviteten i digitala sändningar jämfört med FM, har jag på senare tid svängt och tycker att befintlig FM verkar fullt tillräcklig.

Det verkar som att nätradio kan täcka lyssnare med specialintressen och att de FM-sändningar vi har täcker allmänlyssnandet ganska bra. Fler breda kanaler behövs inte och digitalradio har inte utrymme och är för dyrt för att bistå med smala kanaler i den mängd som skulle krävas för att konkurrera med nätradio.

#39 Sven Löfgren on 18 January 2016 at 3:55 pm

Med DAB och DAB+kan inom täckningsområdet få bättre störningsfrihet på ställen där FM skorrar och brusar på grund av tex. en massa reflexer.Det där med breda och smala program är som en”glidande” skala. Sveriges Radio har tätt som oftast problem med prioriteringar av vilka programinslag som får komma ut i etern. OM den kommersiella radion lättare kommer ut i större delar av Sverige kan de kunna finansera sådant som inte är fullt så kommersiellt.MTG fick”ge upp Radio 1. Det finns en del att lyssna på på FM i Stockholm.men ute i landet,kan det “låta” P3,P4,P4,P2,P3,P1,P1,P2,P1,P3,P2,P4,P1,Riks FM,,P4- osv. över hela FM-bandet -inte så kul alltid. Singelfrekvensnät kan alltså lösa problem. Som synes är jag för digitalradio och DAB+ ligger “närmast till hands” eftersom det är den mest spridda standarden i Europa.FM och DAB+kan finnas paralallt,men DRM+på FM-bandet och FM radio lär ge problem.Jag tycker det går lätt och smidigt att få igång en DAB radio och ställa in tilltänkt radioprogram.

#40 Alaoglu on 23 January 2016 at 4:46 am

Hur det nu än är med Svens rätt svårtydda beräkningar är det här naturligtvis en absurd diskussion: strömmad musik är en tillräckligt viktig tjänst för att bolagen skall justera datamängderna så att köparna kan strömma det de vill ha. Mycket riktigt tycks Svens 4GB per månad för 299kr vara en siffra som är rejält inaktuell: 50GB för 249kr hittar jag lite snabbt med google…vilket gör Sven ännu mer fel ute än den faktor 8 han kanske trots allt fick med i sin beräkning någonstans.

Varför den kapacitetsbrist Sven är fullt och fast övertygad om är ett gigantiskt problem i det befintliga 4G-nätet skulle avhjälpas genom att bygga ett separat digitalt nät baserat på föråldrad teknik och administrerat av statliga byråkrater är inte helt lätt att förstå från Svens utläggningar…

#41 Sven Löfgren on 23 January 2016 at 2:35 pm

För en mobiltelefon med Teliaabonemang “mellan”är maximal surfmängd 4GB/månad pris 299kr. per månad.Detta kring nyäret 2016. Det finns större och dyrare samt mindre och billigare abonemang.det finns operatörer med sämre täckning och mer”pressad” kapacitet= mer otillförlitlig tillgång till radio.Man kan även ha ett vanligt trådlöst internetabonemang.där får man mer bytes för pengarna,men då skall man ha en radio med ett modem,som man har med sig ut i skog och mark-verkar bökigt och modemet drar klart mer ström än vad en DAB+tuner av nyare årgång drar. Mobila internetlösningar är tekniskt komplicerade med bla.kvitteringssignaler i upp och nerlänk som skall stämma.Detta kommer nog även att gälla 5G. Vid broadcasting behövs det inga kvitteringar mellan mottagare och sändare.DAB+ kan verka “antikt” för somliga,men man får ungefär lika stor pålitlighet som vid FM-radio,men DAB+ ger lägre energiförbrukning,möjlighet till fler riksradiokanaler,inget hörbart brus efter avkodningen,samt bättre och mer textinformation än vad FM-RDS ger. Ibland bryts mobilsamtal och jag får ringa om,eller en internetförbindelse som”droppar ut”en stund-så vill jag inte ha det när jag lyssnar på radio,särskilt då man dessutom skall behöva betala för det.

#42 Sven Löfgren on 23 January 2016 at 2:53 pm

I tunnelbanan är det sämre ställt med att höra broadcastradio än via mobilnätet,beroende på att det har satsats pengar och arbete på att installera mobilnät i tunnelbanan,men ingen tunnelradio av broadcastmodell. När det var vagnfel i Zinkensdamm härom dagen och det vart stopp i trafiken”brakade i varje fall Telias mobilnät ihop”. Jag satt där i vagnen och kunde inte få någon mobil kontakt med omvärlden ända tills tåget kunnat köra vidare.

#43 Alaoglu on 23 January 2016 at 7:45 pm

Sven: Att du byter telefonabonnemang till ett där du inte blir skinnad på pengar för max 4GB trafik i månaden låter som en något enklare lösning än att vi bygger upp ett nytt nät för digital informationsöverföring över hela Sverige.

#44 Sven Löfgren on 24 January 2016 at 2:40 am

Kanske det inte bara handlar om mina problem här-men den genomsnittliga kostnaden på “stationnsidan” blir enligt en Tysk uträkning ca.40 gånger högre per megabyte med radio via mobilnätet än med radio via DAB+. Detta är bara en av anledningarna till att man i Tyskland bestämt sig för att satsa på utbyggnad av DAB+. Sedan är det lämpligt att ha tillgång till en annan plattform om den man lyssnar via fallerar,som. tex. mobilstationer i östra USA då infrastruktur med elförsörjning och annat upphör att fungera på grund av rådande snöstorm där. Broadcastingsystem (bland annat FM och DAB+) är betydligt mer motståndskraftiga och därmed pålitliga i sådana situationer.

#45 Alaoglu on 24 January 2016 at 6:36 pm

Om ingenjör Löfgren har ett sätt att minska kostnaderna för mobilt bredband med en faktor 40 är det väl bara att starta ett företag och bli rik? Om den siffran kommer från en utredning beställd av en DAB-frälst byråkrat med uppdraget att komma fram till att DAB är det bästa som hänt sedan Trabanten är det dock kanske läge att fundera lite över varför inga privata aktörer någonsin tänkt tanken på att bygga DAB-nät…

Om det däremot är tillgängligheten i händelse av att annan infrastruktur fallerar som oroar är det fullkomligt obegripligt att du vill stänga ner det gamla FM-nätet, som har ett hyggligt antal decennier av fungerande drift bakom sig och där varje svensk har ett antal mottagare i sin ägo, till förmån för ett digitalt nät baserat på en teknologi som bara tilltalar tyska byråkrater och där varenda P4-lyssnande gumma i glesbygden måste skaffa en svindyr ny DAB-mottagare.

#46 Sven Löfgren on 25 January 2016 at 2:01 am

Har jag skivit i denna i denna bloggserie om att jag vill stänga FM-bandet ??? .Jag har väl möjligtvis”skrivit något i stil” med att man inte skall ha för tätt mellan FM-statiner med samma program för att inte spoliera möjligheten till att tex kunna höra mer avlägsna FM-sändare.Det kan även bli bättre möjligheter att få ut mer radio typ närradio och lokalradio om man tex. minskar på antalet slavsändare i mer befolkade delar av landet.Jag räknar med att man kan få ett lyssningsvärt FM-band då. Jag är tveksam om att införa DRM+på FM-bandet eftersom det förmodligen kan störa FM-sändningar och pga smal bandbredd antingen har ganska låg total bitrate eller också låg stabilitet vilket medför ökat krav på sändareffekt,med vad detta innebär. Rent förutsättningslöst är nog FM bäst med enstaka sändare och codfm-radio bäst i sändarnätverk typ riksradio och regionalradio eftersom codfm kan gå i singelfrekvensnät=man slipper ha “stödjande sändare på andra frekvenser som tar en massa eterplats “i onödan”vilket man måste ha på FM-radio. DAB+är en slags codfm-radio. Det är inte bara Tyska byråkrater,som funnit att DAB+ tar mindre resurset. I Holland har do också räknat för ett par år sedan och kommit fram till ett resultat liknande tyskarnas – några tiotal gånger dyrare med elenergi för att föra över samma datamängd i ljud med LTE =mobilnät än med DAB+varpå Holländarna bygger vidare med mer DAB+radio -och Stazi????-Pfhindus börjar spotta ut DABBARATER i en högre takt spott-duns spott-duns spott-duns spott-duns spott-duns spott-duns spott-duns spott-duns

#47 Alaoglu on 26 January 2016 at 12:25 am

men käre Sven, att stänga ner det fungerande FM-nätet till förmån för ett DAB-spektakel är ju det förslag som diskuteras här. Du hade kanske (i egenskap av teletekniker) gärna sett att vi körde ett halvdussin parallella radionät så att alla kunde välja sin personliga favorit, vi andra skulle nog däremot helst se en något billigare modell…kanske skulle man kunna använda en inte helt okänd fungerande lösning för informationsöverföring och behålla FM-nätet så länge det verkar ekonomiskt rimligt?

#48 Sven Löfgren on 12 February 2016 at 3:13 am

Det kan bli så,att några få procentenheters mer radiolyssnande på internet ger en högre total energiförbrukning än parallellsändning av FM och DAB+(eller många år senare eventuellt någon annan slags, förbättrad CODFM-radio). Radiokanaler/program som man av en eller annan anledning inte kan ta in via något marknät gör att man behöver lyssna på det över det betydligt mer energislukande internet-kanske rentav över mobilnätet- alltså via de där”kråkvärmarbodarna”,som det finns så många av.

#49 Sven Löfgren on 12 February 2016 at 3:31 am

Jag föreslår att man planerar och börjar med DAB+ utsändningar under denna mandatperiod,med tanke på att det är bra att ha kvar FM under överskådlig tid.-Hur tänker en borgelig regering??

#50 Sven Löfgren on 16 March 2016 at 4:14 am

På Radiodagarna i Paris Presenterade LG en mobiltelefon,som automatiskt kan skifta mellan radiolyssnande på FM, i DAB/DAB+ och Internet och välja det som är mest gynnsamt för telefoninnehavaren/lyssnaren. Denna LG mobiltelefon kommer att marknadsföras i 18 länder.

#51 Sven Löfgren on 16 March 2016 at 4:20 am

Denna mobiltelefon med FM/DAB/DAB+och internet heter LG Stylus 2

#52 Magnus on 16 March 2016 at 11:43 am

DAB och DAB+ är i realiteten inte kommersiellt livskraftiga så länge det gamla kända, robusta FM-bandet inte försvinner. De breda lagren av vanliga lyssnare kommer inte att frivilligt köpa DAB-apparater i någon form förrän de bleve tvingade för att kunna fortsätta lyssna på radio; därmed är projektet för att släcka FM-nätet och införa DAB-radio (som nu lyckligtvis ligger på is) i realiteten en politisk beställning. Baserad på lobbying från hemelektronik- och reklamradiobranschen.

Det är dessutom tydligt att den senaste utredningen gjorde stora skridskoåttor kring alla närmare frågor om ekonomin i projektet, och istället körde på att om det är trångt på FM i stockholmstrakten så är det säkert trångt överallt i landet. Bullshit.

Sverige är kommersiellt och befolkningsmässigt sett för litet för att DAB och analog FM-radio skulle kunna samexistera och frodas sida vid sida; samhället och radio-/elektronikbranschen har i realiteten bara råd att backa upp ett av dessa system. Detsamma gäller de flesta länder i Europa. Om inte FM-nätet nackas så blir det ingen skjuts på DAB-radion, då har den ingen verklig nisch, eftersom folk fullt riktigt kommer att uppfatta den senare som dyr och dålig. If it ain’t broken, don’t fix it.

#53 Sven Löfgren on 22 March 2016 at 4:51 am

Det är trångt i FM-etern i större delen av Sverige eftersom alla”ifyllnadssänare och grannsändare inom samma region – även för ett och samma program måste ligga på olika frekvenser,därför kan man bara ha max 6 a 7 rikstäckande programkanaler,innan räckvidd och ljudkvalitet på FM-nätet blir för dålig. I dagsläget börjar det bli för få programkanaler med det utbud,FM-bandet kan förmedla utanför våra enstaka storstäder med många”solitärsändare. Om man försöker få in tex. Stockholms eller Göteborgs FM-utbud i hela landet,skulle det dels dra mycket energi och hela FM-bandet skulle bli en helt hopplös “gröt ,där man inte kan höra något annat än idel störningar .Det där med radio via internet Jovisst radikalt större utbud med radiokanaler-ja,man kan få in hela världen,men hög kostnad per avlyssnad megabyte,och så har vi det som hände Aftonbladet och några tidningar till härom dagen-en överbelastningsattack,och det lär nog bli fler liknande händelser. Jag ser det alltså som en risk att inte ha alternativa,snabba informationsvägar,som olika programbolag och tidningar få ut information genom,vid sidan av internet. I det läget är det bra att kunna ta till marksänd radio,och DAB+ radio skulle kunna göra så att man kan få plats med 5 a 10 gånger så många radiokanaler över hela landet (drygt 10 gånger på ställen som bara har SR:s utbud,P1-P4) .Detta utan medverkan av en eventuellt havererad internetförbindelse eller en ej nåbar,kanske överlastad eller strömlös mobilbas mellan radiostudio och lyssnare,

#54 Sven Löfgren on 22 March 2016 at 5:06 am

Det finns alltså en poäng med att ha fler radioplattformar,och DAB+ är även den etablerade radiostandard,som drar minst driftskostnader.

#55 Alaoglu on 22 March 2016 at 10:19 am

I det läget är det bra att kunna ta till marksänd radio,och DAB+ radio skulle kunna göra så att man kan få plats med 5 a 10 gånger så många radiokanaler över hela landet

Så att vi kan njuta av 8 parallellreferat av Let’s dance junior med initierade experter samt dubbla helgmålsringningar, även om Putin sänkt vårt internet! Annars kan man ju tycka att om bara en kanal dög för Per Albin, så ska nog Löfven klara sig med fyra. Mitt förslag till uppdaterat beredskapstal lyder:

Det är bara käbbel det där, bara käbbel!

(För övrigt vill jag bara uttrycka min beundran för Sven Löfgrens oförtrutna bumpande av den här tråden.)

#56 Magnus on 23 March 2016 at 11:01 am

Eh, jag uppfattar att Sven Löfgren har en alldeles för troskyldig attityd till vad politikerna säger – och inte ser hur infekterat av lobbyism, skohornstaktik och spinn det politiska opererandet kan vara här i landet. Det finns ingen anledning att tro att politikerna, om man rullade ut DAB på bred front, skulle ha någon verklig ambition att sedan hålla kvar det analoga FM-nätet på samma nivå och “låta folk själva bestämma” vilket de ville lyssna på i längden. Det skulle bara ses som kapitalförstöring, efter ett tag skulle man istället göra klart att “när alla kan få DAB så börjar vi förbereda nersläckningen av det (fniss) gamla ringrostiga FM-nätet”.

Samma upplägg kunde vi se ifråga om markbaserad vs digital/mobil tv-distribution och telefoni. Telia struntar uppriktigt sagt i folk som bor ute i glesbygden eller på mindre öar och vars enda riktigt säkra tele- och internetlinjer i nuläget är den fasta linan i väggen, som normalt står emot både dåligt väder och störningar på de mobila 3/4G-nätverken. De är inte prioriterade kunder och tanken att grundläggande telekommunikation är ett samhällsintresse som ska kunna garanteras medborgarna (ALLA medborgare och bosatta i landet) har man lagt åt sidan; när somliga av dessa bönder reagerade på att Telia t´änkte släcka ner deras fasta telefonkablar blev repliken: skaffa en modern mobiltelefon eller smartphone (oavsett täckningsgrad!). När digital-tv-nätet hade rullats ut så började man, på samma sätt, förbereda att släcka ner det analoga tv-nätet, vilket också i stort sett har genomförts och utan att det har släppts igenom någon debatt. Det här skedde med politikernas goda minne och trots tidigare löften; det finns ingen anledning atr tro att hanteringen av det analoga mark-FM-nätet som “backup” eller komplement till ett DAB-FM-nät skulle bli mindre nonchalant taktiserande.

Jag upprepar: det analoga FM skulle säkert klara av en situation där det gjordes en del kompletterande sändningar över ett DAB-nät. förutsatt att DABet inte gynnas oskäligt av staten och dess bolag. DAB/DAB+ däremot klarar inte av konkurrens på lika villkor med ett FM-nät som finns kvar i full skala, alltså hade framgången för DAB krävt att staten och Teracom ganska snart tryckte igenom beslut inriktade på att släcka ner FM-nätet i en nära framtid, så att den dumma befolkningen tvingas köpa DAB-mottagare av olika slag och skrota sina gamla stabila apparater. ;) DAB har ingen kommersiell nisch om man inte siktar på att lägga ner det analoga nätet, och i Sverige brukar politikerna numera inte bry sig om sådant som reservkapacitet eller teknologi som ska fungera utan prut i en plötslig krissituation.

Och talet om att det håller på att bli fullt i FM-nätet är nonsens. Det skulle möjligen stämma ifall kravet var att alla lokalradiokanaler ska kunna höras över hela landet, och alla närradiostationer ska höras över hela länet, men dessa sändningars syfte är ju just lokalt. Det är i princip ingen som finner det så väldans viktigt att kunna lyssna på Radio Värmland ner i Skåne. När jag växte upp (på 80-talet i Skåne) var FM-bandet mycket mer packat med aktiva stationer än vad det är nu.

#57 Sven Löfgren on 23 March 2016 at 3:54 pm

Mjah-Det där sista kan jag inte tro på. I Östra Svealand i varje fall,har sändareffekterna,signalnivåerna samt”igengrötningen” på FM-bandet tilltagit på dessa 30 år. Det råder en rädsla för nytt hos många.Om de fått råda,hade vi väl i bästa fall fått hålla till godo med häst och vagn och att få sin mat på blyfat. För övrigt,så växer jordens befolkning.

#58 Sven Löfgren on 23 March 2016 at 8:22 pm

Rättelse: Vår mat på blyfat.

#59 Magnus on 24 March 2016 at 9:03 am

Det känns som att det är DAB-folket som har grävt ner sig i en teknikbunker och fokuserar på en viss speciell teknologisk “lösning”. DAB passerade det fönster där det hade kunnat bli en konkurrenskraftig teknik som stod på egna ben (dvs utan tung särbehandling från staten) för minst femton år sedan. idag är internetradio både billigare och mer snabbt utvecklingsbart, särskilt ur publikens synvinkel – och FM är en fullt användbar teknik för markradio som det inte finns skäl att “ersätta”.

Och sist jag kollade är det vanligt folk, publiken, som kommer att få betala det mesta av rulljangsen om DAB skulle rullas ut, både via skattsedeln och genom att de tvingades byta ut miljoner gamla radioapparater och köpa nya.

Att börja snacka om att vi “fortfarande skulle åka runt i häst och vagn” eller se på stumfilm osv för att man riktar välgrundade invändningar mot DAB är inte seriöst.

#60 Sven Löfgren on 25 March 2016 at 4:22 am

Utbyggnad av FM-nätet torde ha varit en ännu tyngre ekonomisk “behandling” från staten – eller ??. Internetradio är INTE billigast.Den drar åtminstone tiotals gånger mer energi än DAB+ och du får på ett eller annat sätt betala operatören/operatörerna för detta och den vinst operatören anser sig behöva ta in.(Vinsten kan börja öka). Kunden kan få betala en merkostnad,som med tiden motsvarar en hel drös med DAB+/FM radioapparater. Till sist- Du skrev idi förra blogg om nonchalant behandlade mycket avsides boende samt öbor,och om hur dåligt och opålitligt det är om man inte får ha en fast telefonförbindelse ute på skärgårdsöar eller glesbygd och att många i stället ska/skulle tvingas ha det över ett mobilnät som kanske inte fungerar eller når dit där dom bor/finns,Hur skall dom få en internetradio att lita på ? genom att man drar fiber dit ??-när det anses vara ett för litet underlag för att ha kvar en telefonledning; Nä då får dom får nog sätta upp en egen G2/G3/G4- antennanläggning på taket med tillhörande apparatur,om den fasta linan försvinner,och hoppas att detta funkar (tillräckligt ofta).- Annars blir det en tung ekonomisk investering som vem??? betalar.. snedvridet kanske ???? Norrbaggarna kanske vet.

#61 Sven Löfgren on 25 March 2016 at 3:11 pm

Med det jag skrev och som Magnus ansåg inte var seriöst,försökte jag säga: Det finns sådant,som kan vara högst användbart och ofarligt,som somliga tycker är onödigt och inte är intressant för en del och därför försöker förhindra andra,som kanske mer än gärna vill komma i åtnjutande av detta (Jag kan uppfattas detta som missunnsamhet).

#62 Sven Löfgren on 26 January 2017 at 9:02 am

Har Miljöpartiet”skjutit sig i foten”genom att stoppa DAB+ till förmån för mer energislukande distrubitionssätt för radio,och att många köper en ny”bara FM”radio i stället för en DAB/DAB+/FM-radio,när man behöver köpa en ny radio-och plötsligt så -PANG- Plötsligt behövs marksänd digitalradio-antagligen DAB+,och då kommer det att bli fler”bara FM”radioapparater att skrotas.än om man börjat med digitalradio så att folk förstått vad man skall köpa för en ny radio.

#63 Alaoglu on 26 January 2017 at 10:53 pm

Den outtröttlige Sven Löfgren väcker upp en gammal klassisk kommentarstråd!

Kan ju nämnas att norska Miljøpartiet (samt Frp och Senterpartiet) är motståndare till den pågående släckningen av det norska FM-nätet. På ganska goda grunder ser det ut som:

Onsdag 11. januar sluttar NRK å sende radio på det gamle FM-nettet i Nordland. Alle sendingar frå rikskringkastinga, mellom anna nyhender og vêrvarsling, kjem til å bli sendt på digitalradio.

– Dei tilbakemeldingane me har fått frå fiskarane er at der er store hól langs nordlandskysten, så difor er me svært spent på kva som skjer når vêrvarslinga til NRK ikkje lenger kjem på FM-nettet, seier Jonassen.

#64 Sven Löfgren on 3 February 2017 at 7:51 am

En DAB+mux når nog inte lika långt med sina 15 radiokanaler och 4 kw erp. som en 80 kw.FM-sändare med sin enda radiokanal.Det kanske blir komplettereingar. Uteffekt spelar roll. Det finns långt över 1000 FM-sändare varav många små pga.Norges ur radiosynpunkt svåra topografi. Inom ett inte så stort geografiskt område behöver man ha flera FM-sändare på olika frekvenser för att förmedla EN radiokanal, Med DAB+ kan man sända en mux med något tiotal radiokanaler på samma frekvensplats – i ett singelfrekvensnät.Även de stora kostnaderna för att driva och underhålla FM-nätet i Norge har gett anledning till att koncentrera markradiosändandet för annat än tex. närradio till DAB+.Men som sagt lite mer “Pelle” på DAB+ sändarna runt Noges kuster tycks behövas om DAB+ inte når tillräckligt långt ut till havs.

#65 Alaoglu on 3 February 2017 at 5:10 pm

Sven: Norges problem tycks mig vara ett utmärkt exempel på varför det gamla FM-nätet borde behållas tills det inte fyller någon rimlig funktion (i relation till sin kostnad) medan femtioelva andra kanaler lämpligast hänvisas till internet.

#66 Sven Löfgren on 4 February 2017 at 6:21 am

OM du tänker dig att det skall vara internetradio via LTE eller om det även kanske kommer till 5G,så lär räckvidden kanske bli någon mil =”nästan vid strandkanten” och en energiförbrukning,som är tiotals gånger högre än med DAB+ och även högre än med FM-radio per radiokanal,som i slutänden leder till ökade utsläpp något för en “klimatförnekare”? att ta fasta på -ÖH. Dessutom får man både med FM och DAB+ en räckvidd fram till radiohorisonten eller strax därbortom CA 10 mil med DAB+ och kanske drygt 10 mil med FM. Vid interaktiva system begränsas räckvidden av den sträcka radiosignalen hinner färdas under en viss,av mobilsystemet fastställd tid.För det gamla långsamma GSM =2G är den sträckan 34,65 km för nyare och snabbare 3G och 4G torde denna sträcka bli kortare.Det jättesnabba 5G blir designat för helt lokala miljöer. Som sagt”Tidsförskjutningen” sätter en gräns för hur långt en interaktiv,mobil och digital förbindelse kan fungera.

Kommentera