Reklamkonflikter, VII: Moralism och malvertising

Bytte just titel på bloggserien från “Reklamens framtid” till “Reklamkonflikter”. Det är ju konflikterna som är det intressanta, när vi nu kikar lite på reklamens framtida roll i de digitala medierna.

En del av detta blir att titta på den nya reklammoralism som har vuxit fram. Som när chefredaktören för en avdankad datortidning återanvänder samma retorik som han för tio år sedan använda i fråga om fildelning, nu riktat mot annonsblockering:

För mig är det enkelt: Den som inte jobbar kan inte kräva någon lunch. Den som varken är beredd att betala eller titta på annonser kan heller inte kräva någon journalistik.

Retoriken är intressant på flera sätt. Dels för att chefredaktören utan vidare sätter likhetstecken mellan att “titta på annonser” och att “jobba”. Dels för att han verkar utgå från att läsare av papperstidningar alltid tittar på annonserna (och att tv-tittare aldrig reser sig ur soffan eller byter kanal när det blir reklamavbrott).

Därtill påpekar DFRI det som reklammoralisterna ständigt undviker att prata om, nämligen att det reklamen inte bara är något som du tittar på, utan att den även tittar på dig. Internetannonsering är inget enkelriktat medium. Det används för att sprida information, men också för att samla in information.

Inte nog med att användaren profileras med information så som ålder, kön, intressen, etc. Denna information säljs också vidare. /…/
Den som surfar utan annonsblockering löper också en betydligt större risk att utsättas för skadlig kod (virus, trojaner etc). Problemet är så utbrett att det fått ett eget namn, ”malvertising”, en kombination av de engelska orden ”malware” och ”advertising”. /…/
Visst, som innehållsproducent kan du välja bort det mest störande, men inte utan att få betydligt mindre betalt. Allt bygger på att reklamen ska få exekvera kod på slutanvändarens dator via javascript eller flash, komponenter som ofta möjliggör den största integritetsöverträdelsen och som naturligtvis också är den största vektorn för skadlig kod mot webbläsare.
Men hallå, vem är det som gratisäter egentligen?

Läs vidare hos DFRI.

På samma tema säger Edward Snowden i en aktuell intervju:

We’ve seen internet providers like Comcast, AT&T, or whoever it is, insert their own ads into your plaintext http connections. … As long as service providers are serving ads with active content that require the use of Javascript to display, that have some kind of active content like Flash embedded in it, anything that can be a vector for attack in your web browser — you should be actively trying to block these. Because if the service provider is not working to protect the sanctity of the relationship between reader and publisher, you have not just a right but a duty to take every effort to protect yourself in response.

Under hösten 2015 har det börjat talas om att malvertising blivit en epidemi. Nätet är likt en frukt som börjat ruttna inifrån. Samtidigt pågår alltså en debatt om det omoraliska i att skala frukten innan man äter den.

25 kommentarer ↓

#1 PN on 30 November 2015 at 6:01 pm

En relativt ny utveckling när det gäller reklamens övervakning av medborgaren/konsumenten/homo sap är användandet av ultraljud. Idén är att försöka koppla samman en individs olika enheter till just den personen, till exempel genom att sända ut en ohörbar ton under en tevereklam eller en youtube-annons, som sedan läses in av mikrofonen i ens smarta telefon. På så sätt kan reklamindustrin ta reda på till exempel hur länge du tittar på en viss reklam, om du gör någon viss sökning i anslutning till den, etc. Utmaningen för de företag som sysslar med detta är att sälja in “malware”-delen av konceptet, alltså den kodsnutt som lyssnar efter infraljud, till olika program och appar.

#2 Arakun on 10 January 2016 at 2:08 pm

Forbes bjöd tydligen på ett helt klockrent exempel på detta. De säger först åt användarna att stänga av sina annonsblockerare och överöser dem sedan med malvertising av värsta sort.

http://www.engadget.com/2016/01/08/you-say-advertising-i-say-block-that-malware/

Ska man tro följande blogginlägg så är vi på väg mot en sprickande annonsbubbla.

http://idlewords.com/2015/11/the_advertising_bubble.htm

Kommentera