Samtal om Wikipedia och postkapitalismen

Förra månaden disputerade Arwid Lund i biblioteks- och informationsvetenskap på avhandlingen Frihetens rike. Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen. Dess omfång är enormt: 670 sidor (alltså en bit över min egen avhandling). Ur en sammanfattning:

De senaste tio åren har begrepp som webb 2.0, playbour och prosumers förökat sig inom det som samhällsvetenskapen kallar för den kognitiva kapitalismen; en kapitalism som i allt högre grad beror på ett tänkande och kunnande som inte helt går att införliva med maskiner och infrastruktur. /…/
Lund frågar sig om det i den allmänningsbaserade jämlika produktionen av Wikipedia finns en underström av kritik och frigörande öppningar mot ett postkapitalistiskt samhälle?

Här anas en beröringspunkt med Paul Masons uppmärksammade (och ganska tjocka) bok Postcapitalism som utkom samtidigt med nämnda avhandling. Fast medan Mason är ganska säker på att Wikipedia kan ses som en modell för ett framtida samhälle, är nog Lund mer benägen att problematisera svaret på frågan.
Jag tänkte ta upp detta nu på måndag (16 november) när jag är inbjuden att leda ett samtal med Arwid Lund i Aspuddens bokhandel. Kom gärna dit och ställ era egna frågor!

27 kommentarer ↓

#1 m on 15 November 2015 at 5:55 pm

I abstracted nämns “the Californian alikeness ideology”, är det ungefär
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Californian_Ideology eller något annat?

#2 rasmus on 15 November 2015 at 9:06 pm

m: Jo, det bygger väl på Barbrooks kritik av “den kaliforniska ideologin”, men handlar mer specifikt om “likheter” mellan de olika sfärer inom vilka man kan förstå Wikipedia. Alltså om spänningsfältet mellan kommersiellt bruk och icke-kommersiell produktion. Typ så. Om jag minns rätt, så här på rak hand.

#3 COPYRIOT | Recension av Paul Masons “Postcapitalism” on 16 November 2015 at 12:52 pm

[…] ← Samtal om Wikipedia och postkapitalismen […]

Kommentera