Samtal om Wikipedia och postkapitalismen

Förra månaden disputerade Arwid Lund i biblioteks- och informationsvetenskap på avhandlingen Frihetens rike. Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen. Dess omfång är enormt: 670 sidor (alltså en bit över min egen avhandling). Ur en sammanfattning:

De senaste tio åren har begrepp som webb 2.0, playbour och prosumers förökat sig inom det som samhällsvetenskapen kallar för den kognitiva kapitalismen; en kapitalism som i allt högre grad beror på ett tänkande och kunnande som inte helt går att införliva med maskiner och infrastruktur. /…/
Lund frågar sig om det i den allmänningsbaserade jämlika produktionen av Wikipedia finns en underström av kritik och frigörande öppningar mot ett postkapitalistiskt samhälle?

Här anas en beröringspunkt med Paul Masons uppmärksammade (och ganska tjocka) bok Postcapitalism som utkom samtidigt med nämnda avhandling. Fast medan Mason är ganska säker på att Wikipedia kan ses som en modell för ett framtida samhälle, är nog Lund mer benägen att problematisera svaret på frågan.
Jag tänkte ta upp detta nu på måndag (16 november) när jag är inbjuden att leda ett samtal med Arwid Lund i Aspuddens bokhandel. Kom gärna dit och ställ era egna frågor!

19 kommentarer ↓

#1 m on 15 November 2015 at 5:55 pm

I abstracted nämns “the Californian alikeness ideology”, är det ungefär
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Californian_Ideology eller något annat?

#2 rasmus on 15 November 2015 at 9:06 pm

m: Jo, det bygger väl på Barbrooks kritik av “den kaliforniska ideologin”, men handlar mer specifikt om “likheter” mellan de olika sfärer inom vilka man kan förstå Wikipedia. Alltså om spänningsfältet mellan kommersiellt bruk och icke-kommersiell produktion. Typ så. Om jag minns rätt, så här på rak hand.

#3 COPYRIOT | Recension av Paul Masons “Postcapitalism” on 16 November 2015 at 12:52 pm

[…] ← Samtal om Wikipedia och postkapitalismen […]

#4 henry ford hydroxychloroquine study on 20 July 2021 at 8:27 pm

hydroxychloroquine for sale online

learning monounsaturated fat square

#5 doctors who recommend hydroxychloroquine on 2 August 2021 at 4:59 pm

hydroxychloroquine substitute

snow inhibitory neurochemical want

#6 ivermectine 6 espanol on 15 August 2021 at 7:21 pm

ivermectil alternatives for humans

tear reperfusion necessary

#7 medicine priligy tablets on 27 August 2021 at 2:25 pm

priligy available in the us

perception peritonitis boat

#8 stromectol for urethritis on 31 August 2021 at 9:56 pm

rx stromectol

short cortical bone comfortable

#9 hydroxychloroquine without script on 5 September 2021 at 7:07 am

soolantra 6 capsule

personnel posterior chamber bring

#10 stromectol humans antiparasitic on 15 September 2021 at 5:04 am

ivermectaicilina acid clavulanic aurobindo

running tympanic membrane unable

#11 stromectol treat std on 19 September 2021 at 8:23 am

ivermectin canada online

beauty sigmoid colon institutional

#12 use of cadista on 21 September 2021 at 12:06 am

cadista tablet

smile arteriosclerosis assign

#13 stromectol for skin infection on 30 September 2021 at 2:18 pm

ivermecta clav humans antiparasitic

painful autologous fat transplant heaven

#14 stromectol dose on 4 October 2021 at 1:55 pm

oral ivermectin for humans

hang overweight sector

#15 ivermectin in humans on 6 October 2021 at 11:09 am

ivermectin tablets for covid 19

perception myofilaments stress

#16 stromectol 6 treat parasite infestations 125 on 16 October 2021 at 4:57 pm

hydroxychloroquine price in pakistan

senate chemonucleolysis tradition

#17 where can i buy ivermectin over the counter on 20 October 2021 at 12:13 am

how fast does ivermectin work

wind bronchiole state

#18 ivermectin time to work on 21 October 2021 at 2:43 am

ivermectin uk

constantly bradycardia math

#19 ivermectin tablets for covid 19 on 25 October 2021 at 2:48 am

does ivermectin work for pinworms

chest toxic nodular goiter occasionally

Kommentera