Om bokrecensioner och att hålla sig till ämnet

För en vecka sedan publicerade Svenska dagbladet min recension av Erik Åsards bok Konspirationsteorierna och verkligheten. Idag publicerar de ett svar från författaren. Det hör inte precis till vanligheterna att kulturredaktioner låter författare svara på recensioner, men nu råkar ju Erik Åsard vara medarbetare på kultursidan i fråga så jag antar att detta avgjorde saken.

“Fleischers anmälan handlar inte så mycket om min nya bok som om den bok han önskar att jag hade skrivit”, skriver Erik Åsard. Han menar alltså att jag inte håller mig till ämnet i min recension – medan jag menar att han inte håller sig till ämnet i sin bok. Det blir alltså läge att fundera över litteraturkritikens uppgift i förhållande till sakprosan.

Jag tillstår att det är trist med recensioner som går ut på att författaren borde ha skrivit om ett helt annat ämne, eller om samma ämne ur en helt annan vinkel. Sådant är dessvärre ganska vanligt inom akademin. Å andra sidan är det också trist med recensioner som enbart handlar om vad författaren faktiskt har skrivit, utan att sätta ämnet i ett bredare sammanhang. I det här fallet inledde jag med en mer allmän reflexion över konspirationstänkandets roll i samtiden.

Grejen är att Erik Åsard själv, i bokens inledning, utlovar en belysning av “konspirationsteoretikernas sätt att tänka och argumentera”. Men de kapitel som följer levererar inte detta. Det rör sig i stället om sex historiska uppsatser om olika brott och tragiska händelser, utan mycket till röd tråd. Sex historiska gåtor, som bokens undertitel lyder, hade räckt som titel. Men nu lovar boken mer än vad den håller och detta förtjänar att påpekas i en recension.

För övrigt påstod jag inte att vår tids postmoderna konspirationstänkande skulle ignorera historiska händelser, typ mordet på John F Kennedy eller 911. Vad jag skrev är att de stora händelserna inte längre har den centrala roll i berättelsen som de kanske tenderade att ha i efterkrigstidens konspirationstänkande.
Å andra sidan är det sant att den “flytande” paranoia som vi ser exempel på i dag uppvisar klara paralleller till den antisemitiska propagandan som cirkulerande för hundra år sedan; Sion vises protokoll är det mest kända exemplet, som fortsätter att ha stort inflytande. Dessa saker har under senaste veckan diskuterats i en intressant kommentarstråd.

26 kommentarer ↓

#1 R on 13 October 2015 at 7:53 pm

Hur vore det med en länk till Åsards svar i sin helhet
Kan inte läsa bilden

#2 rasmus on 13 October 2015 at 8:09 pm

Missade länken, här!

Kommentera