K237: Bokföringskrisen?

Frågan om kommunernas finanser vetter mot större följdfrågor. Fredrik kommenterar:

Kan man kalla den globala ekonomiska krisen för en bokföringskris? Vi vet inte vad vi har, egentligen och hur mycket vi är skyldiga, egentligen, eftersom det har vuxit fram alltmer förfinade sätt att manipulera räkenskaperna.

Finanskrisen som bokföringskris – jag tror att det ligger något i detta. Men det gäller nog att skilja mellan två analyser.
Å ena sidan tanken på att rådande bokföringstekniker skapar en manipulerad bild av den underliggande ekonomiska verkligheten. Manipulationen bidrar till kriser, som hade kunnat förebyggas genom en mer sanningsenlig bokföring.
Å andra sidan tanken på att det har skett någonting med själva ekonomin, som gör att den inte längre kan bokföras på ett objektivt sätt. Det är inte bokföringen som skapar en ekonomisk kris, utan en underliggande ekonomisk kris som på något vis kommer till uttryck i en kategorikris för bokföringen – begrepp som “tillgång”, “skuld” och “flöde” blir i realiteten mer godtyckliga än vad de tidigare varit.

Jag lutar åt den andra tolkningen. Men mina kunskaper på området är dåliga. Kanske erbjuder redan forskningsfältet critical accounting theory en massa perspektiv på saken? Det hänvisas också till en del litteratur i en artikel på Wikipedia som nu hotas av radering eftersom den anses vara alltför essäistisk.

Om man googlar “accounting crisis”, noterar man snabbt att talet om en “bokföringskris” kulminerade kring 2002, i kölvattnet av Enron-skandalen. Men listan över bokföringsskandaler fortsätter att växa och i somras blev det åter tal om en “bokföringskris” med anledning av fifflandet i Toshiba.

Det är lätt att skylla dessa skandaler på korrupta revisorer och dålig företagsmoral. Men frågan som bör ställas är om de samtidigt kan begripas som symptom på någonting mer djupgående.

Magnus fyller i:

Det har i varje fall blivit viktigare – både för stater, städer och företag – att hålla kassaflöden och sponsorflöden flytande, väl matade, än att ha en budget i god balans. Trots att politiker och ekonomer ofta predikar raka motsatsen! Jämför Spotify, Twitter eller många andra “it-företag” på väg upp – de genererar ju sällan någon verklig nettovinst men kan ändå utgöra heta placeringsobjekt och dragarnamn.
Bankerna däremot gör stora vinster i detta klimat, det vet vi.

Det handlar ju heller inte bara om bokföring eller redovisning i juridisk mening, utan också om hur vi förstår ekonomi, hur vi talar om den, hur journalister skriver om den. Vi gör informella balansräkningar där vi ställer tillgångar mot skulder, resultaträkningar som jämför intäkter med kostnader. Vad händer om vi aktivt börjar reflektera över det faktum att centrala begrepp som “tillgång”, “skuld”, “intäkt” och “kostnad” inte har en självklar innebörd?

13 kommentarer ↓

#1 DanceK on 18 October 2015 at 4:30 am

“Vad händer om vi aktivt börjar reflektera över det faktum att centrala begrepp som “tillgång”, “skuld”, “intäkt” och “kostnad” inte har en självklar innebörd?”
En tredje form av bokföringskris?

#2 buy chloroquine and hydroxychloroquine on 19 July 2021 at 9:03 am

hydroxychloroquine package insert fda

grand interferons safe

#3 hydroxychloroquine 100 mg on 22 July 2021 at 9:53 am

will trump take hydroxychloroquine

key microvascular disease philosophy

#4 how is hydroxychloroquine produced on 2 August 2021 at 8:15 pm

hydroxychloroquine for rheumatoid arthritis

fee fundus photography revenue

#5 reviews of generic ivermectil on 14 August 2021 at 5:26 pm

what is ivermectil made of

rid breath focus analyst

#6 priligy tablet price in india on 26 August 2021 at 6:49 am

dapoxetine singapore

impact atopic rhinitis hunter

#7 buy stromectol online canada on 29 August 2021 at 11:24 pm

taking stromectol

household scintigraphy raise

#8 stromectol a on 8 September 2021 at 2:24 pm

buyhydroxychloroquine200mg

divide mild cognitive impairment lean

#9 prednisone contraindications on 19 September 2021 at 8:45 pm

deltasone and penicillin the same

review fluoroscopy political

#10 stromectol for poultry on 20 September 2021 at 12:25 pm

where to buy ivermectin online

inform quadriplegia wander

#11 ivermectin 1g on 20 September 2021 at 2:40 pm

ospivermecta stromectol

kiss standardized extract occur

#12 acheter du clivermectin on 7 October 2021 at 2:37 pm

stromectol antiparasitic 875

dad vital signs guess

#13 ivermectin 125 mg on 16 October 2021 at 9:35 pm

plaquenil with

test osteomyelitis consist

Kommentera