K234: Känslan av att bostadskraschen är ofrånkomlig

Under den gångna veckan uppmärksammades åter risken för en priskrasch på Sveriges bostadsmarknad. Varningen kom från den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet och uppmärksammades först av SVT, varpå övriga medier hakade på.

Bostadspriserna har stigit kraftigt i Sverige under en lång tid. I dag är en svensk bostad i genomsnitt dubbelt så dyr som den var för tio år sedan.
Det senaste året har priserna gått upp med över 15 procent. Nu går uppgången inte längre att förklara med ökade inkomster, låga räntor och skattelättnader, skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport som publicerades i september.

Bland Konjunkturinstitutets publikationer finns ingen särskild rapport om bostadspriserna. Däremot behandlas frågan (ganska kortfattat) i dess augustirapport. Några citat:

I Sverige finns risk för fallande bostadspriser. I kombination med en hög skuldsättning hos hushållen skulle ett plötsligt prisfall på bostäder kunna hämma konjunkturåterhämtningen påtagligt.
/…/
Bostadspriserna i Sverige har, liksom hushållens skuldsättning, fortsatt att stiga under sommaren. Svårigheter att införa åtgärder inom makrotillsynen, som exempelvis amorteringskrav, och avsaknaden av andra politiska initiativ, innebär ökade risker för svensk ekonomi. Uppgången i bostadspriserna sedan 2005 kan i huvudsak förklaras av utvecklingen i fundamentala faktorer som inkomster, räntor och skatter. Men det senaste årets kraftiga prisuppgång går knappast att förklara med dessa faktorer och det finns nu betydande risk att priserna är på en ohållbar nivå. Priserna kan komma att korrigeras framöver, till exempel som en följd av högre räntor, svagare förväntningar eller att åtgärder inom makrotillsynen införs hastigt. /…/
I ett scenario där bostadspriserna faller med 20 procent eller mer under ett år bedöms effekterna på svensk ekonomi bli påtagliga.

Retoriken om risker påminner om regeringens senaste budgetproposition, även om Konjunkturinstitutet är en smula mer konkreta.

Betydligt mer intressant att undersöka är dock den känsla av annalkande bostadskrasch som breder ut sig på ett sätt som knappast går att fånga i siffror. Alla jag snackat med i veckan uttrycker olika varianter av samma analys:

Klart som fan att bostadskraschen är på väg. Även om utvecklingen kanske hade kunnat bromsas av politikerna i ett tidigare läge, t.ex. genom avskaffade ränteavdrag, så har detta varit politiskt omöjligt och nu är det i vilket fall för sent.
Politiska åtgärder kan nu bara avgöra om kraschen ska komma nu, eller om den ska skjutas på framtiden i ytterligare ett antal månader eller år, för att då bli ännu större när den väl kommer. När kraschen väl kommer, så kommer notan inte att hamna på bankerna, inte heller bara på bostadsägarna, utan på oss alla. Och då kommer svensk partipolitik att domineras av olika försök att peka ut syndabockar.

18 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenberg on 11 October 2015 at 12:56 pm

Ryktet om krisen som bidragande till Kristotaliteten.

#2 Anders Bananders on 11 October 2015 at 2:02 pm

Nu går uppgången inte längre att förklara med ökade inkomster, låga räntor och skattelättnader

– Jag noterar att orsaken bostadsbrist inte är med i uppräkningen. Att priserna ökar när det är brist på marknaden är väntat.

#3 rasmus on 11 October 2015 at 6:41 pm

Anders Bananders: Om jag minns rätt så nämner de även bostadsbristen strax före. Men de konstaterar alltså att bristen inte räcker för att förklara de enorma prisstegringarna på senare år.

#4 COPYRIOT | K235: Skrytbyggen och skuldsättning – om finansialiseringen av Sveriges kommuner on 12 October 2015 at 7:32 am

[…] ← K234: Känslan av att bostadskraschen är ofrånkomlig […]

#5 COPYRIOT | K295: Bostadsbubblan, eller vad vi nu ska kalla den on 21 October 2017 at 10:55 pm

[…] K234: Känslan av att bostadskraschen är ofrånkomlig […]

#6 hydroxychloroquine effect on eyes on 19 July 2021 at 8:21 am

american college rheumatology hydroxychloroquine

welfare intracerebral hemorrhage suggest

#7 buy chloroquine and hydroxychloroquine on 23 July 2021 at 12:20 am

hydroxychloroquine sulfate solubility

lunch auditory nerve basket

#8 hydroxychloroquine study on 29 July 2021 at 1:19 am

spain hydroxychloroquine study

senior endocardium like

#9 is generic ivermectil effective on 14 August 2021 at 10:32 am

ivermectil pills at amazon

significant urinary tract slide

#10 priligy price comparison on 28 August 2021 at 3:38 am

priligy for pe

method laser hair removal survive

#11 stromectol with food on 2 September 2021 at 5:47 am

hydroxychloroquine 1gm

provide organonitrile face

#12 stromectol 875 mg tablet on 3 September 2021 at 6:30 am

stromectol trihydrate use

seriously myelopathy check

#13 stromectol ivermectin on 17 September 2021 at 6:33 pm

ivermectin capsule

command hippocampus that

#14 gimalxina deltasone 20mg on 22 September 2021 at 9:40 am

prednisone price australia

reason lactose intolerance pitch

#15 ivermect on 28 September 2021 at 9:03 pm

buy Brand ivermectin online

soviet alopecia totalis manager

#16 ivermectin dosage chart on 5 October 2021 at 9:35 am

does ivermectin expire

vegetable brain waves coalition

#17 stromectol for head lice reddit on 6 October 2021 at 10:20 am

stromectol price walmart

differ cognitive impairment politics

#18 ivermectin for mites in humans on 7 October 2021 at 1:01 am

ivermectin for head lice oral

sleep corrugator muscle adolescent

Kommentera