Den globala riksrevisorn

Vem är de facto global riksrevisor? För en sådan revisor måste finnas, om det finns en global marknad för statsobligationer. Någon måste vara ytterst ansvarig för att verifiera de olika ländernas nationalräkenskaper. Någon som kan fälla det suveräna avgörandet om vilka siffror på BNP, statsskuld och inflation som är sanna respektive falska. Vilken organisation spelar denna roll i vår tid?

En fråga som dök upp bara.

27 kommentarer ↓

#1 rasmus on 15 September 2015 at 11:31 pm

Min egen gissning är att det är BIS, men vad tänker andra om saken?

#2 rasmus on 15 September 2015 at 11:55 pm

Jo, BIS tar uppenbarligen på sig ansvaret att verifiera siffrorna på statsskuld:

The need to monitor public indebtedness has gained importance since the Great Financial Crisis of 2007-09. One reason is the massive increase in public borrowing in many advanced economies, which raises questions about the sustainability of public debt. Another is the growing recognition that the interplay of public and private debt matters for macroeconomic outcomes and financial stability. Both considerations strengthen the case for statistics that comprehensively and consistently measure government borrowing over time and across countries.

#3 COPYRIOT | K228: Att sammanfatta läget i världsekonomin, sommaren 2015 on 16 September 2015 at 12:51 am

[…] ← Den globala riksrevisorn […]

Kommentera