Ny artikel ute: om det fascistiska Italiens roll i skapandet av rättigheter för skivbolag

Har en ny artikel ute i senaste numret av Queen Mary Journal of Intellectual Property, som är en vetenskaplig tidskrift (peer review) på det rättsvetenskapliga området. Det glädjer mig att se att artikeln har gjorts fritt tillgänglig:

Protecting the musicians and/or the record industry? On the history of ‘neighbouring rights’ and the role of Fascist Italy

Keywords: music, technology, copyright, neighbouring rights, Rome Convention, International Labour Organization (ILO), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Fascism

Så här beskrivs innehållet av redaktörerna:

A very different story of performers and record companies, Rasmus Fleischer’s [article] weaves together a history of twentieth-century music copyright with a history of the intellectual property interventions of the Italian Fascist government during the 1930s. Fleischer’s overall ambition is to contribute to the understanding of the historical development of neighbouring rights by concentrating on the emerging regulation of ‘secondary use’ of musical recordings. Italy played a particularly important role in this development. Fleischer outlines the Italian initiatives as pro-record industry in contrast to less successful parallel alternatives from Scandinavia that were less amenable to industry interest. He takes us into the politicized atmosphere of the International Labour Organization and the Berne Convention, showing how the interests of the record industry prevailed over the interests of musicians.

Artikeln bygger på material som jag tidigare har presenterat på svenska i min avhandling (kapitel 3–5) – däremot inte på engelska, om man bortser från en tidig bloggpost från 2008. Det känns bra att denna sida av upphovsrättshistorien äntligen ligger på bordet för en internationell publik.

14 kommentarer ↓

#1 Knyttet on 15 August 2015 at 5:30 pm

Bortsett från detta historiska faktum, implicerar du på något sätt att den immateriella upphovsrätten är “fascistisk”? ;)

#2 rasmus on 15 August 2015 at 7:26 pm

Knyttet: Nej. Och det klargör jag ganska tidigt i artikeln. För tydlighets skull skiljer jag också mellan fascism med litet f och Fascism med stort F, där det senare syftar på den specifikt italienska varianten, som det handlar om här.
Strikt talat är skivbolagens rättigheter inte heller en upphovsrätt, utan just “närstående rättigheter” med ett inte helt konfliktfritt förhållande till den mer traditionella (liberala, franska) upphovsrätten.

Kommentera