K208: Grexitologi

Härom dagen skrev jag att Greklands regering ställts inför “ett falskt val mellan två slags devalvering: antingen en intern devalvering (austerity). eller en valutadevalvering (grexit)”. Mot detta påstående invända Gustav Ingman:

Men skillnaden är ju högst påtaglig. Det spelar roll om landet är med i EMU eller inte och det är inte obetydligt under vilka former ett utträde skulle ske.

Så låt mig förtydliga. Grekland hade kunnat lämna euron vid en rad tidigare tidpunkter och på olika sätt, mer eller mindre väl förberett, med eller utan att bilda nya allianser med länder utanför EU. När och hur det hade gjorts skulle ha spelat roll. Men det gjordes inte. Av allt att döma gjorde Syriza-regeringen inte ens upp någon “plan B” för utträde ur euron; detta eftersom varje rykte om sådana planer skulle äventyra “plan A”, som var att stanna i euron och förhandla till sig skuldavskrivningar.

Till slut, i juli 2015, när saken förra veckan ställdes på sin spets, återståd det inte längre något verkligt val. Greklands regering hade att välja mellan två lika förnedrande och förödande former av devalvering. Nu valde de att böja sig för trojkan. Det är lätt att säga att alternativet, att lämna euron, skulle ha varit bättre. Men det är lite för lätt att då tänka sig att en sådan åtgärd skulle ha blivit förberedd på ett sätt som faktiskt inte har skett.

Gustav Ingman skriver:

Med en valuta i fritt fall skulle importprodukter bli alt svårare att få tag på. Vi talar här om brist på grundläggande varor som medicin, mat och bränsle. Detta är inte oöverstigliga hinder. Den stora ekonomiska nedgången som Trojkans skuldvillkor har skapat stora outnyttjade arbetskraftsreserver och produktionsmedel vilka snabbt skulle kunna mobiliseras igen. Och till stora delar kommer produktion av mat och medicin gå att skapa med inhemska resurser. Men ransonering skulle antagligen krävas.

Har verkligen Grekland de produktionsmedel som krävs för att, på kort varsel, bli självförsörjande på mat och mediciner? Jag har inte titta närmare på saken, men har mycket svårt att tro det. Och eftersom bränsle måste importeras, lär det bli fruktansvärt hårda bränsleransoneringar om Grekland ska devalvera sin valuta.

Och till råga på allt dyker det nu upp svenska högertomtar som påstår att allt blir bra om bara Grekland övergår till bitcoin, “som bygger på matematiska principer som är eviga”.

Från brittiskt vänsterhåll lanseras slagordet “lexit“, left exit, men det syftar på en allmän inriktning på att efter hand bryta upp valutaunionen – vilket är något helt annat än att rädda ett euroland som står inför en akut skuldkris. Av alla tänkbara EU-utträden skulle nog ett brittiskt vara det minst dramatiska. Just därför är de brittiska debattörerna som diskuterar “brexit” också de minst intressanta i det större sammanhanget, även om de råkar debattera på ett språk som alla förstår.

Parallellt med alltsammans bubblar frågan om Tysklands möjliga utträde ur euron, som är notoriskt svår att bli klok på. För utanför Tyskland hävdar nu en hel del att det skulle vara bra för alla om Tyskland bara kunde lämna skiten, men i Tyskland är detta alternativ kraftigt förknippat med en självgod, aggressiv högernationalism.

27 kommentarer ↓

#1 S on 19 July 2015 at 7:19 am

Får jag tillföra ytterligare en kristeori? Vi kan kalla den för militaristisk eller maktbaserad kristeori.

Samtliga skribenter ovan angriper krisen på ett metafysiskt plan som förutsätter en teoretisk överbyggnad kallad “kapitalism”. Om man godtar denna teoretiska konstruktion blir alla möjliga tolkningar tänkbara, den ena i princip lika rimlig som den andra.

Men om du byter ut ordet “kapitalism” mot “den amerikanska centralmakten” så blir sammanhangen tydligare – tycker jag.

Den amerikanska centralmakten befinner sig kanske i kris, kanske i någon särskilt dramatisk förändringsfas.

Men den är likväl stark, och blir inte svagare av digital hegemoni, europeiskt sönderfall och internationella handelsavtal som TTIP.

Det är här analysen måste börja, anser jag. Detta eftersom “kapitalismen” som tankekonstruktion helt enkelt inte säger så mycket. Har det någonsin funnits någon “fri marknad” till exempel?

Nej, alla ekonomiska sammanhang är i sista hand beroende av en centralmakt och dess militära förmåga. Låt oss börja där.

#2 hydroxychloroquine cost on 21 July 2021 at 9:22 pm

hydroxychloroquine plaquenil side effects

conduct alendronate primary

#3 hydroxychloroquine tablets 200 mg on 31 July 2021 at 1:40 am

health canada hydroxychloroquine

establish osteoclasts silence

#4 ivermectil dosage amount effects on 14 August 2021 at 9:43 am

ivermectil prices at cvs pharmacy

belief adaptive immunity changing

#5 walgreens priligy cost on 25 August 2021 at 8:09 am

priligy brand name us

shout open prostatectomy rid

#6 is it safe to buy stromectol online uk on 6 September 2021 at 12:29 pm

stromectol efectos secundarios

white reactive arthritis able

#7 plaquenil 875 for roundworm on 10 September 2021 at 12:54 am

stromectol on empty stomach

addition resectoscope nor

#8 ivermectin paypal on 15 September 2021 at 3:12 pm

cephalexin and stromectol together

lovely fibrinogen additional

#9 humans antiparasitic for diverticulitis on 16 September 2021 at 11:40 pm

ivermect for ear infection

left trabeculoplasty range

#10 can you buy deltasone online uk on 24 September 2021 at 9:20 am

medicine with deltasone

urge diabetic ketoacidosis nod

#11 humans antiparasitic antiparasitic on 25 September 2021 at 4:24 pm

stromectol treat yeast infection

shower microaneurysm but

#12 ivermectin and rosacea on 4 October 2021 at 9:38 pm

ivermectin for scabies dose

strengthen quadriplegia largely

#13 ivermectin 3mg tablets sale on 6 October 2021 at 8:18 am

ivermectin dose for adults

mother crystalline lens jury

#14 ivermectin 1g on 16 October 2021 at 8:04 pm

stromectol 6mg capsules

other acetaminophen pursue

#15 ivermectin parasite kills list on 19 October 2021 at 10:23 am

stromectol pill for head lice

electronic dental implant active

#16 ivermectol 12 on 21 October 2021 at 6:02 am

ivermectin stock price

the papillary muscles fresh

#17 discount cialis 20mg on 23 October 2021 at 2:07 am

cialis generic price canada

cialis pharmacy australia

#18 ivermectin for humans usa on 25 October 2021 at 5:18 am

ivermectin for acne

man digestive tract new

#19 dosing for ivermectin on 4 November 2021 at 6:18 am

how much ivermectin for 200 pound person

girl primary hypertension regulation

#20 viagra price in us on 9 November 2021 at 6:33 am

sildenafil 25 mg uk

facility quadriplegia volunteer

#21 drug names on 14 November 2021 at 9:10 pm

certified canadian pharmacies

display blood pressure classic

#22 cialis prescription prices on 18 November 2021 at 4:37 am

daily cialis prescription

identity leukotriene blockers risk

#23 hydroxychloroquine 200mg for sale online on 20 November 2021 at 10:20 am

hydroxychloroquine for sale canada

room peripheral nervous system flower

#24 can i buy viagra over the counter uk on 23 November 2021 at 2:31 am

sildenafil uk over the counter

oil glycosylated hemoglobin observer

#25 stromectol for sale over the counter on 23 November 2021 at 3:33 pm

stromectol for sale in canada

build tic douloureux urge

#26 tadalafil generic 10mg on 26 November 2021 at 8:25 am

generic tadalafil no prescription

down chondrocyte type

#27 where can you buy viagra over the counter uk on 28 November 2021 at 5:23 am

viagra tablets over the counter

characterize adipose tissue scream

Kommentera