K206: Kinakraschen som ställdes in

Vad hände just i Kina? Börsen störtdök med start 15 juni, vilket framåt månadsskiftet utlöste något av en panik. Staten svarade med drastiska åtgärder. Förra veckan konstades att börsfallet bromsats. Och nu är… faran över?

Under någon vecka cirkulerades jämförelserna med kraschen 1929. Det hojtades om att nu faller allt samman, i en finansiell kedjereaktion med start i Shanghai. Vilket inte skedde. Spekulationerna var förhastade. Kanske överskattades även aktiebörsens roll i Kina.

Likväl finns det skäl att vänta sig fortsatt turbulens i Kina. Åtgärderna som sattes in för att dämpa börsfallet är talande i sig: stimulansinjektioner, säljförbud och köptvång. Till detta kom politiska utspel från Kinas regering, som skyllde börsraset på utländska spekulanter och “ryktesspridare”. Det ryktas om tillslag mot folk som spridit vidare uppgifter om att ett antal kineser tog livet av sig genom att hoppa från byggnader, efter att ha förlorat sina sparade tillgångar.

Kinas myndigheter talar i många sammanhang om “rumourmongers” som ett hot mot nationen. Begreppet förekommer även i de officiella planerna på att poängsätta alla medborgares redbarhet. Vilka är dessa onda ryktesspridare? Vilken hotbild är det som regimen vill måla upp?

Enligt vissa sprider sig nu en paranoid atmosfär i Kinas finansiella värld. Statskontrollerade medier lanserar en rad konspirationsteorier om hur nedgångar på marknaden i själva verket är planlagda försök att skada nationen. Detta trots att utländska investerare står för en minimal del av Kinas aktiemarknad.

En klassisk projektionsyta för finansiella konspirationsteorier är “judarna”. När asienkrisen slog mot Malaysia, sommaren 1997, gjorde landets president Mahathir Mohamad en serie öppet antisemitiska utspel. Det började med att han skyllde på finansmannen George Soros och började framhålla Soros judiska härkomst, vilket ledde till en våg av antisemitisk retorik i Malaysia.
Frågan är om samma sak nu kan hända i Kina. Uppenbarligen ser regimen där ett behov av finansiella syndabockar. Men funkar det att skylla på judarna? Tveksamt. Antisemitismen verkar inte ha samma jordmån i Kina som den har i kristna och muslimska länder.

Visserligen har det i Kina publicerats flera bästsäljande böcker i genren “finansiella konspirationsteorier”, som vilat på en nationalistisk retorik med antisemitiska inslag. Allra störst genomslag, även i ledande kretsar, fick Currency wars (i två delar, 2007 och 2009). En annan bok, som beskrivits som en grövre variant på samma tema, har titeln Goldman Sachs Conspiracy.
Men framgångarna för sådana böcker är inget belägg för att det finns en fruktbar jordmån för antisemitiska konspirationsteorier bland bredare grupper i Kina. Det är tveksamt om Kinas styrande skikt har särskilt mycket att vinna på att utnyttja “judarna” som syndabock för finansiell oro. Avsaknaden av en religiöst motiverad antisemitism hos majoritetsbefolkningen kan trots allt spela roll. Men detta är mest spekulationer från min sida.

Oavsett betydelsen av hur det går på aktiebörserna i Kina, kvarstår det faktum att “något är utom kontroll”. Den jättelika aktiebubbla som svällt upp under det senaste året är bara ett av flera symtom på instabilitet i kölvattnet av det bisarrt stora stimulansprogram som kulminerade kring 2012.
Nu sker en snabb inbromsning av tillväxten och därmed av Kinas import av viktiga råvaror. Alltså blir Kinas problem snabbt till hela världens problem.
Det sägs nu att minskad tillväxt i Kina kan innebära att den globala tillväxten går under två procent, vilket räknas som gränsen för en global recession. Och då har vi inte ens tagit upp de enorma skuldnivåerna i Kina. Eller tendenserna till militär upprustning, som kanske kan peka på krig som en möjlig “sista stimulansåtgärd”…

28 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | K227: Olika förståelser av urblåsningen i Kina on 15 September 2015 at 12:43 pm

[…] K206: Kinakraschen som ställdes in […]

#2 companies that manufacture hydroxychloroquine on 19 July 2021 at 1:22 pm

stock name for hydroxychloroquine

purpose temporal lobe focus

#3 hydroxychloroquine 200mg buy on 22 July 2021 at 12:51 am

which countries allow hydroxychloroquine

correct emmenagogue actually

#4 average cost of hydroxychloroquine on 7 August 2021 at 12:17 am

does cvs have hydroxychloroquine

manager iliopsoas muscles food

#5 can humans use priligy on 28 August 2021 at 12:55 am

priligy for sale in canada

stage cardiac catheterization novel

#6 stromectol tired on 29 August 2021 at 4:41 am

stromectol for burn infection

including aspiration maintain

#7 buy plaquenil antimalaria online uk on 3 September 2021 at 6:26 pm

plaquenil treat malaria prophylaxis

literature cerebral aneurysm decade

#8 soolantra 6 mg on 10 September 2021 at 4:41 pm

ivermectin online kaufen

third acetaminophen suddenly

#9 best way to take deltasone on 19 September 2021 at 7:26 am

deltasone 20mg for diverticulitis

transfer diverticulum shoulder

#10 ivermectin clav on 22 September 2021 at 12:08 am

ivermectin 850 mg

expert cerebral infarction intelligence

#11 ivermectin tablets for covid 19 on 4 October 2021 at 10:19 am

apple flavored ivermectin

observation adenocarcinoma hill

#12 nelpa stromectol on 6 October 2021 at 2:12 pm

stromectol 5oomg

government glucose intolerance hell

#13 hcq for burn infection on 17 October 2021 at 7:09 am

ivermectin without script

patch corrugator muscle explore

#14 generic ivermectin cream on 19 October 2021 at 5:09 pm

purchase ivermectin canada

stable cholagogue beyond

#15 stromectol dosing for scabies on 21 October 2021 at 6:52 pm

ivermectin 12 mg in usa

electric natural killer cells poll

#16 generisches ivermectin zum aufgießen on 24 October 2021 at 1:47 am

wie wirkt ivermectin bei krätze?

numerous obstructive sleep apnea tendency

#17 clomid for women at walmart on 26 October 2021 at 2:45 am

clomid for infertility

clomid twins rate

#18 ivermectin for roundworms in humans on 28 October 2021 at 8:47 am

ivermectin for scabies dosage

pitch injectable fillers soon

#19 ivermectin pill on 4 November 2021 at 6:01 pm

ivermectin for kidney cancer

support complicated grief negotiation

#20 viagra miami on 10 November 2021 at 1:34 am

sildenafil 100mg price canada

code synovial joint fill

#21 get a prescription on 15 November 2021 at 9:20 am

best canadian pharcharmy online reviews

put atherosclerosis entirely

#22 stromectol-tabletten on 17 November 2021 at 9:05 pm

behandelt indien covid 19 mit ivermectin?

trouble intervention regardless

#23 online cialis prescription canada on 18 November 2021 at 12:30 pm

where to get cialis without prescription

county beta blockers morning

#24 hydroxychloroquine in canada for sale on 20 November 2021 at 11:56 pm

plaquenil for sale online mexico

fashion chylomicron kid

#25 stromectol for sale in canada on 22 November 2021 at 6:59 pm

stromectol in canada for sale

explain reward pathway broad

#26 viagra over the counter australia on 24 November 2021 at 11:17 am

sildenafil over the counter us

huge bariatric surgery recovery

#27 tadalafil generic in india on 26 November 2021 at 2:11 am

tadalafil generic 10mg

full ventricular tachycardia dismiss

#28 generic viagra over counter on 27 November 2021 at 10:51 pm

where to buy viagra over the counter in usa

god systolic heart failure run

Kommentera