K200: Sommaren börjar, jorden går under

Jorden är inne i en ny utrotningsfas. Förra gången vår biosfär genomgick en evolutionär kris av motsvarande slag var för 66 miljoner år sedan, ni vet när dinosaurierna dog ut. Nu är vi där igen – åtminstone enligt en ny rapport från en forskargrupp på universiteten i Stanford, Princeton och Berkeley.
Rönen har fått stort internationellt genomslag. Samtidigt kan det noteras att en av forskarna är Paul R Ehrlich, en övertygad malthusian som redan för ett halvsekel sedan kallade den växande befolkningen för en “cancer” som måste “avlägsnas”. (Läs mer om honom i inlägget om malthusianismens idéhistoria.)

Vad dessa forskare säger är ändå inget som bara kan viftas bort. Utrotningen av arter sker nu 10 till 100 gånger snabbare än vad som anses vara normalt. Förra året hävdade en annan forskare att utrotningstakten har ökat 1000 gånger. Desto större är samstämmigheten om varför så många arter utrotas. Bortsett från klimatförändringarna, handlar det särskilt om det samtida jordbrukets former och omfattning. Värsta boven är det västerländska köttätandet. Innan detta sekel är slut räknar forskarna med att vi inte längre har några bin som kan pollinera växter, vilket skulle få katastrofala konsekvenser för matproduktionen. En av många katastrofer som sammantaget, om inget drastiskt görs – om vi ska tro den senaste forskarrapporten – kommer att leda till att människan dör ut.

Hur tas då nyheten emot i Sverige? “Slutet kan vara nära” står som rubrik på SR.

På radion talar professorerna om en förstående massdöd. Reporten undrar vad det största problemet skulle vara med detta. Hallå? Undergångskänslan bara rinner bort.
“Vi kommer leva på en planet där de levande avundas de döda” säger professorerna. Kanske hade de fått ut mer av att intervjua en psykolog.

Bilderna i inlägget är inlänkade från The Guardian.

2 kommentarer ↓

#1 Fredrik on 24 June 2015 at 2:02 pm

Jag blir lite fundersam på frasen “det västerländska köttätandet”. Leder det inte tankarna till en banal tankefigur om den vite mannens skuld? I artikeln som länkas står det ju dels att alla kulturer tenderar att äta mer kött när de får högre inkomster (med Indien som ett intressant möjligt undantag), dels att Kina är uppe på “västerländska” nivåer, 60 kg per person och år.

#2 COPYRIOT | K293: Vart har alla insekter tagit vägen? Hur vet vi ens om de har blivit färre? on 23 May 2017 at 11:19 am

[…] K200: Sommaren börjar, jorden går under […]

Kommentera