Mäktig husockupation i Högdalen

Besökte just Högdalens Folkets Hus som nu har funnits i halvannan vecka, inrymt i en gammal skolbyggnad som har ockuperats. Just i kväll öppnades en konstutställning med utgångspunkt i de mosaikfresker av Nisse Zetterberg (f.ö. min frus morfars bror) som pryder övervåningen.

Husockupationen är imponerande på flera sätt: den stora mängden aktiva deltagare, den öppna atmosfären, bredden av verksamheter som pågår. Samt inte minst byggnaden i sig och hur den används. Från bottenvåningens inglasade lekrum för barnen, till övervåningens ljusa och luftiga utställningsrum. Här finns enorma möjligheter. Det är svårt att förstå hur lokalerna kunnat stå oanvända så länge.

Skolan var bara i bruk mellan 1956 och 1974. Därefter har delar av huset använts för olika former av kommunal verksamhet. Men år 2010 sålde Stockholms stad ut huset för en billig slant till det privata fastighetsbolaget Veidekke, vars plan är att riva alltsammans för att bygga ett komplex av dyra bostadsrätter. Det har ryktats att rivningen skulle inledas denna vecka men än så länge har det inte gjorts något polisiärt ingripande, trots att Veidekke har polisanmält ockupationen.

Veidekke säljer in mångmiljonslägenheterna med att de ligger 12 minuter från Sofo, som att ingen skulle vilja flytta till Högdalen för platsens egna skull. Vi ser det som en del av en pågående gentrifiering som vill göra om Högdalen och byta ut dess befolkning. Det sista som behövs här är fler bostadsrätter.

Veidekke rennomésnyltar på Fria Teatern (som ligger i direkt anslutning) när de säljer in sitt planerade bygge som “Teaterkvarteret”. Och för att skapa en “kreativ” aura illustrerar de med en genrebild föreställande “young, edgy Berlin couple in a bike store”.

Jag har noterat hur enstaka röster velat framställa husockupationen som blott del i ett större konservativt motstånd mot ett behövligt bostadsbyggande i Stockholm. Men dessa har knappast velat lyssna på vad Högdalens Vänner faktiskt vill ha sagt. Motstånd mot att bygga dyra bostadsrätter är inte detsamma som att motsätta sig bostadsbyggande. På ett plakat inne i Folkets Hus står att läsa: “Miljonprogram tack!”

Från ockupanternas sida har kommit förslag på att använda de fina lokalerna till en kombination av billiga hyresrätter och ickekommersiella gemensamhetslokaler. Och vad som sker just nu är ett utsökt experiment i vad en sådan gemensamhetslokal kan vara. Åk dit och ta en titt! Jag och mina barn vill ta bussen dit fler gånger.

39 kommentarer ↓

#1 Karl on 3 June 2015 at 5:04 am

Frågan om bostadsbyggande är nog ändå mer komplicerad, för det finns väl knappast någon som är mot att bygga bostäder rakt av. Det saken handlar om är vad som ska byggas och var. “Miljonprogram tack!” antyder ju att man från Högdalens vänners sida vill se byggandet av nya stadsdelar än förtätning av existerande. Det är problematiskt, för Stockholm behöver knappast fler perifera sovstäder, men har däremot mycket att vinna på att förtäta existerande stadsdelar för att öka befolkningstätheten och få upp servicegraden.

Men denna dimension av frågan ska förstås inte blandas ihop med det som Högdalens vänner verkligen förefaller protestera mot, nämligen fastighetsbolagens kulturförstöring och rofferi. Där gör de motstånd med all rätt, och deras förslag om att göra den ockuperade skolan till hyresrätter är en utmärkt mellanväg. De borde kanske fokusera mer på den typen av lösningar om de inte vill bli ihopblandade med NIMBY:s i största allmänhet.

#2 rasmus on 3 June 2015 at 6:49 am

Jag köper inte att “Miljonprogram tack!” skulle antyda att man bara skulle vilja bygga “perifera sovstäder” och inget nytt i befintliga stadsdelar. Även om det förra miljonprogrammet utfördes så, är det väl uppenbart att vi nu lever i en annan historisk situation. “Miljonprogram” står väl helt enkelt för en kraftfull, samordnad offentlig satsning på att bygga många bostäder – motiverat av behov, inte av vinstspekulationer eller partikulära idéer om att “lyfta” det ena eller andra området.
(Kan tillägga att “Miljonprogram tack!” alltså inte är någon officiell paroll för Högdalens Vänner, utan bara något som någon hade skrivit på ett plakat.)

#3 Jesper Nilsson on 3 June 2015 at 7:13 am

Tycker att slentriananvändningen av begrepp som “NIMBY” och “miljonprogram” tycks vara ett större problem i debatten om bostadsbyggande i Stockholm. Om man inte lyckas förmå sig att lyfta blicken från enskilda folkrörelser (vilka kämpar för att få vara delaktiga i att behålla värden som gör livet i vår stad mer drägligt) så missar man rätt mycket. Över 70% av boendeytan i Stockholm består av småhus och villor men privata tomter. Stora områden av vår stad glesas ut av parkeringar, vägar och annan bilinfrastruktur. Samtidigt finns det mycket mark som det inte byggs på (trots att alla tillstånd redan finns) just av marknadsspekulativa skäl.

Att bygga nya stadsdelar är dyrt då det kräver offentliga satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur. Att omvandla gemensamma utrymmen och grönområden till bostadsrätter är dock lönsamt både för staden som får in snabba pengar och bostadsbolagen som kan sälja bostäderna så fort de är byggda.

Jag säger det igen, men att göra sig lustig över en schablonbild av modernistisk miljonprogram eller engagerade lokalbor är att göra sig till en nyttig idiot till fördel för en spekulativ bostadsmarknad.

#4 H on 3 June 2015 at 7:39 am

Det kan tilläggas att det förra miljonprogrammet just var “en kraftfull, samordnad offentlig satsning på att bygga många bostäder”. Endast c:a en tredjedel av de bostäder som byggdes inom miljonprogrammet 1965-75 var sådana höghus vi nu förknippas med begreppet.

#5 Karl on 3 June 2015 at 7:58 am

rasmus: Begreppet “miljonprogram” är väldigt förknippat med storskalig bostadsproduktion i SCAFT-ade stadsdelar i periferin, även om den typ av byggande egentligen inte ens var särskilt kännetecknande för 60- och 70-talets miljonprogram. Jag är möjligen överkänslig, men jag har också pratat med många förtätningsmotståndare som verkligen förespråkar nya stadsdelar som en lösning.

Själv tror jag alltså mer på att förtäta och binda ihop det som redan finns. Inte minst är det en fråga om att motverka segregation, och min upplevelse är att “engagerade lokalbor” kan hamna lite snett här eftersom de – naturligtvis med viss rätt – vill försvara sin egen stadsdel och boendesituation. Men jag vet att detta är snåriga och delvis känsliga frågor och det finns inga enkla svar. För att ge ett exempel: när jag bodde i Husby blev jag tämligen provocerad av nätverket “Järvas Framtid” ägnade sig åt vad jag uppfattade som konservativt tillbakablickande. De representerade knappast Järvastadsdelarna i demografiskt avseende och de ägnade sig mest åt att mobilisera mot den nya strukturplanen, som ville bygga bort trafiksepareringen som i mina ögon är det sämsta med norra Järva. Men med lite perspektiv förstår jag deras impuls – de hade ju blivit överkörda av både Svenska Bostäder och kommunen tidigare och var med all rätt skeptiska mot nya initiativ uppifrån. Samtidigt tycker jag att de hade direkt fel i sak – trafiksepareringen ligger som en död hand över norra Järva.

Jag tror helt enkelt att jag menar att det är komplicerat och kräver eftertanke att ta ställning i stadsbyggnadsfrågor, även på ordvalsnivå. Man kan bli nyttig idiot åt ett antal olika håll, och det är dumt att vara så fokuserad på att kämpa emot marknadskrafter på bostadsmarknaden att man ramlar ner i en annan grop där man inte ser andra sammanhang.

#6 rasmus on 3 June 2015 at 8:02 am

Jag vill bara tillägga att jag inte tycker att husockupationen ska reduceras till ett debattinlägg om “stadsbyggnadsfrågor”.

#7 Karl on 3 June 2015 at 8:03 am

Ber om ursäkt för sidospåret – det är förstås lätt att bara ta fasta på det man själv tycker är mest intressant. Men Jag tycker det var ett väldigt intressant inlägg överlag och att ockupationen i stort verkar vara ett oerhört positivt initiativ.

#8 kjell on 3 June 2015 at 8:28 am

…kan vi inte bara enas om att ockupationen av “skolan” visar på en vilja och styrka, som föder en diskussion om vad “vi” skall och kan göra med ” förorten”.
Sänder med en länk till konstnären Zetterberg;
http://www.tradera.com/item/230701/232489934/nisse-zetterberg-druvklase-i-rom-i-farglitografi-s1-16-4-

#9 rasmus on 3 June 2015 at 8:55 am

Och jag vill klistra in välkomstorden från utställningens öppnande, som beskriver en sida av ockupationen som kanske handlar mer om estetik än arkitektur (i vilken mån dessa nu går att skilja):

Hej och varmt välkomna till Högdalens Folkets hus.

Det här är en utställning för och av de många, många som använder och behöver det här huset. Det är en utställning som finns för våran skull och för husets fortlevnads skull. Det är viktigt att poängtera det. Speciellt nu, i vår tid, och i våra liv, där estetiska uttryck tycks bli alltmer otillgängliga och likriktade i takt med att våra platser blir alltmer kommersialiserade, likriktade och otillgängliga. Neon, betong och lack, neon betong och lack osv, osv.

Det har nu gått nästan 10 dagar sen vi först kom in i det här huset, 10 dagar av mycket möda och slit från alla som har varit med, dagar och nätter. Framför har det krävt en massa mod och starka ideal från den växande skara människor som gett upp sina dagliga rutiner, plugg, arbetspass mm. för att få detta att funka och fortsätta vara. Och för att huset återigen ska bli en plats att räkna med för allmänheten. För oss, för området och inte minst som motstrategi. För det är ju bevisligen ingen omöjlighet. Det är någonting vi successivt, under de här dagarna, fått lära. Kroppsligt och mentalt.

Men det är uppenbarligen heller ingen självklarhet. Jag kan inte minnas att jag upplevt det här förut. Tror inte jag har vistats på en plats där tiden, rummet, tanken och fantasin fått möjlighet att expandera ifred. Expandera utan en spekulant/konsument/arbetsköpare/kurator eller ett gallerikluster i närheten av mina intentioner med skapandet.

För trots att vi såklart lever med en osäker framtid här – vi vet ju inte när det här kommer tas ifrån oss – så är alla sekunder i det här huset en gåva. En gåva som består av en stor del frihet den kvävande logik som är kapitalismen. Och det är den friheten som gör att det inte spelar någon roll vad eller hur en skapar, eller när det blir klart, eller vem som godkänner resultatet.

Med den här dagen och alla framtida dagar vi hoppas på att få spendera i huset, så vill vi genom att ta rygg på den konst som finns ingjutet i husets väggar, Nisse Zetterbergs mosaiker, uppmärksamma vad estetiken och konsten skulle kunna vara. Och på många sätt faktiskt är här inne varje dag. Det vill säga, någonting som finns här ständigt i vardagen och i folks medvetanden. Former, färger och bilder som är tänkt att addera skilda verkligheter, låta dem sippra in där stränga strukturer tenderar att sluta vår fantasi. Ytterst relevant i en tid där estetikens möjligheter långsamt kvävs. Av pengar, av exkluderande rum, av privatiseringar, av konstsinstitutionernas gränser, inte bara gentemot utövare utan även betraktaren. Där klass, arv och förutsättningar bestämmer om en har möjlighet att skapa sig en egen trygg fantasivärld. Inte sällan den enda världen för överlevnad.

Det här stället är unikt och på många sätt känns det sorgligt att behöva kämpa för det. Känslorna jag känner här inne är nämligen det närmaste ett välbefinnande jag med många har kunnat komma. Det känns sorgligt att det inte är en självklarhet.

Tack alla som som gjort de senaste tio dagarna möjliga. Jag hoppas de blir långt långt fler. Igen: välkomna

#10 Dan P on 3 June 2015 at 11:16 am

Det här är flera frågor i en. Dels kan man se en fara i att det byggs bostadsområden och inte stad. Man måste se till att det vid bostäder också finns funktioner som skola, vård, handel, arbetsplatser om vi vill minska trycket på kollektivtrafik och vägar. Här undrar jag om det verkligen finns för många skollokaler i Högdalen? Det lades väl ner en skola i Farsta för några år sedan vilket sen visade sig idiotiskt när många barnfamiljer flyttade in i området.

Sen handlar det om vilken typ av bostäder som byggs och där anser jag själv att det bör vara en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Visst är det bättre att folk äger en bostad på lång sikt, men det binder folk, minskar rörligheten och skapar bostadsbrist när man inte kan byta boende utan att behöva ansöka om nytt banklån.

Till sist handlar det om var man bygger i staden och där måste det ske en mental förändring hos många – i att vi alla måste se till att det byggs nära befintliga kommunikationer och funktioner. Stockholm har i dag ett lokaltrafiknät som strålar in till T-Centralen. Men saknar tillräckligt med kollektiv tvärkommunikation. Detta för att staden varit för gles för att det ska löna sig bygga t-bana och spår på tvären. Bygger vi tätt kommer det bli verklighet med tvärkommunikationer och då kommer trängseln minska rejält. Men bygger vi långt ut skapar vi bara ännu fler som ska åka samma linjer in till T-Centralen.

#11 Eva on 3 June 2015 at 11:32 am

Jag var också där igår med mina två barn. Tog buss 172 från Skarpnäck vilket verkade vara bästa sätten från Bagarmossen (där även jag bor).

Tyvärr var jag tvungen att komma tidigt och gå just innnan 17:00 så jag missade själva öppnadet av uställningen. Ser trevligt ut med lite mer folk i rummet.

Mina ungar fastnade i lekrummet lite väl länge och en är så liten att han måste passas. Men den lite större gillade stämmningen i huset och mosaikerna. Enormt mycket institutionskänsla som ligger över huset dock, framförallt i den tomma flygeln för äldrevård (polisvård som någon skrivit) eller vad det var.

Ockupationen kändes lite ny men har kommit långt på kort tid! Om den lyckas kämpa sig kvar och momentet hålls uppe kan det nog blir riktigt riktigt bra. Så jag måste också försöka ta mig dit så ofta som möjligt.

Stadsbyggnadsfrågan triggade mig också eftersom det är ett specialintresse och även vad jag gör för lön. Tyvärr gör det jag ser på jobbet, läser i tidningar och i debatter som ovan mig väldigt orolig. Vårt nuvarande samhälle är inte kapabelt till ett nytt miljonpgrogram även om det är det som behövs. Det som nu byggs är på många sätt inte genomtänkt eller genomfört med samma kvalitet som vårt förra miljonprogram. Jag säger detta trots att jag på många sätt är kritisk till det förra miljonprogrammet. Fast mina reservationer är främst att det så tydligt, om än väl, är byggt för att reproducera arbetare som just arbetare.

#12 e on 4 June 2015 at 8:13 pm

Apropå NIMBY-jargonen så har Erik Persson en utmärkt artikel i Fria Tidningen idag: http://www.friatidningen.se/artikel/117875

#13 laxsill on 7 June 2015 at 12:00 pm

Hade ändå inte förväntat mig ett kvitter på så låg nivå av Isobel Hadley-Kamptz :-/

#14 COPYRIOT | Hur husockupationen i Högdalen kastar nytt ljus på bostadsbubblan och “den norska modellen” on 7 June 2015 at 1:49 pm

[…] ← Mäktig husockupation i Högdalen […]

#15 Eva on 7 June 2015 at 7:44 pm

Själv tror jag alltså mer på att förtäta och binda ihop det som redan finns. Inte minst är det en fråga om att motverka segregation”
@Karl

Jag har lite att säga om båda meningarna ovan. Angående den första så tror jag många underskattar hur svårt det är att förtäta i Stockholms förorter. Nästa alla är ganska väl planerade och måtten är sådana att det ser generöst ut och innan man börjar rita tror man att det finns massa bra byggbara slattar överallt. Sedan inser man att ytorna är lämnade för att de inte går att bebygga på rimligt vis. Binda ihop är lite likadant antingen är det väldigt bra grönområden eller så är det av andra skäl svårare än man tror att bebygga.Framförallt gäller dessa svårigheter om man vill att områdena skall fortsatt vara fina och fungerande. Fråga sedan en arkitekt hur länge de får på sig att göra en markanvisning… det går undan och det är snabbt och dåligt. Givetvis går det att förtäta på ett sätt som till och med förbättrar områden och jag skulle gärna arbeta med detta om det gjordes på ett seriöst sätt, men så är det inte.

Den andra meningen skulle jag nog hållit med om för några år sedan. Sedan visade det sig ju vara så att segregering i dagens situation motverkas genom att man kör bort delar av den mindre bemedlade befolkningen och fyller på med bättre bemedlade. Med andra ord motverkas segregering genom att bereda plats för de rika bland de fattiga. Dessa nyinflyttade tar sedan alltmer plats.

Inte som en direkt kommentar till Karl men man blir så förbannat att det är så självklart och naturligt att det är fattigare områden som skall “betala” för Stockholms expansion genom att offra sina kvaliteter.

Oklart om stadsbyggnadsfrågorna är derail eller inte…

#16 Iggy Drougge on 11 June 2015 at 1:05 pm

Härligt att se hur det “kreativa Stockholm” gestaltas av en bildbyråbild på konsumerande Berlinpar (utvandrade svenskar?) samtidigt som Högdalsbornas kreativitet hamnar i vägen för Veidekkes byggande för konsumerande medelklasspar. Gärna lite kreativitet, men först ett femvåningshus med öppna planlösningar.

#17 Krönika #438. Försvara ockupationen av Högdalens Folkets Hus! | Konst & Politik on 18 June 2015 at 3:04 pm

[…] huset. Även om det statliga våldsmonopolet lyckas utrymma lokalen har Högdalens Vänner gjort en bra och uthållig aktion med mycket uppmärksamhet på problemet privatisering/gentrifiering/lokal- och […]

Kommentera