Wikipedia, Metapedia och de inter-encyklopediska konflikterna

År 2006 grundades det högerradikala uppslagsverket Metapedia av en grupp svenska nazister, eller snarare postnazister – samma grupp som tidigare utgivit nazisttidningen Nordland. Vid den tiden hade Wikipedia just tagit fart och det är slående hur Metapedia har strävat efter att presentera ett rasistiskt och nyfascistiskt tankegods i “wikifierad” form. Konceptet spred sig från Sverige till en rad andra språk.

Wikipedias artikel om Metapedia är påfallande kortfattad. Men jag noterar att någon just uppdaterade den med ett citat ur mitt senaste bokkapitel om de två fascismerna:

Swedish historian Rasmus Fleischer wrote that “In 2007, another network began to crystallize within Europe’s radical tight but with a vastly different ideological character. Activists from the Swedish group Nordiska Förbundet made a coordinated effort to use the internet to propagate a more “positive” image of neo fascist, third position and national revolutionary politics. They created a blog portal (Motpol.nu), a web community (Nordisk.nu) and a wiki site (Metapedia). Today there exist a dozen editions of Metapedia, making it a vital medium for dissemination of the ideology labeled here as “multi-fascism”. Metapedia tends to promote antisemitism in a cautious way, not stating too much in words but instead using the hyperlinked wiki format to make insinuations about a Jewish conspiracy.”

Mitt intryck är att Metapedia har ett begränsat inflytande på den högerradikala miljön i Sverige. Grundargruppen är visserligen en nyckelspelare i den ideologiska konflikt som nu sliter sönder Sverigedermokraterna. Men det är tydligt att denna konflikt främst utspelar sig på bloggar som Axpixlat och Fria Tider, medan den knappt verkar ha lämnat några spår på Metapedia.
Aktiviteten på svenska Metapedia verkar också ganska låg. Antalet artiklar ligger på drygt 10000. Engelskspråkiga Metapedia är inte mycket större. Men två versioner har blivit riktigt stora: den tyska (cirka 50000 artiklar) och framför allt den ungerska (cirka 150000 artiklar).

Trots att nyfascisterna bakom Metapedia tenderar att sympatisera med en pro-rysk eurasianism, finns ingen version på ryska.
Om man gräver lite framträder dock en ganska intressant historia om en politiska splittring bland ryska encyplopedister. Under ryska Wikipedias första åren samlades där tydligen en del högerradikala skribenter, men när dessa ansåg sig bli motarbetade valde de att bryta sig loss och skapa en egen encyklopedi: Wikislavia. Initiativtagarna presenterade sig som “a New Right group of wiki-dissenters, exiled from Russian Wikipedia“. Innehållet kretsade i hög grad kring folksagor och kristen-ortodox mystik.

Wikislavia förklarades snart (2007) vara en oberoende sektion av Metapedia. Men samtidigt inleddes dess sönderfall. Om man får tro Metapedias artikel om Wikislavia, var det antifascistiska wikipedianer från Kroatien och Ryssland som ledde ett utdraget sabotageangrepp genom ständiga ändringar av artiklarna. Till slut tappade Wikislavia kontrollen och tvingades lägga ner. (Eller så gick det till på något helt annat sätt.)

Märkligt nog nämns inte Wikislavia alls på engelskspråkiga Wikipedia. Och artikeln om Metapedia är som sagt också rätt kortfattad. Är det så att Wikipedia har byggts upp kring en viss identitet eller subjektsposition, en “neutralism“, som av någon anledning har svårt att hantera existensen av splittringar och extrema utbrytargrupper? Eller anser wikipedianerna bara att de konkurrerande uppslagsverken är så små att de inte förtjänar någon större uppmärksamhet? Då tror jag att de misstar sig. För det går inte att komma ifrån politiken i att bygga en encyklopedi.

För ett halvår sedan meddelade ryska myndigheter att man inlett skapandet av “ett alternativt Wikipedia“. Hur det går med den saken får vi se. I vilket fall är det kanske lite för lätt att ta Wikipedia för givet. Det känns som att vi på senare år, post-Snowden, har pratat allt mer om den politiska makt som ligger hos typ Facebook och Google – men allt mindre om möjliga maktspel kring Wikipedia.

36 kommentarer ↓

#1 Andreas E on 22 May 2015 at 12:24 pm

Wikipedia blir, sägs det ofta, allt mer toppstyrt. Det har blivit nödvändigt, för att hålla undan reklam, redigeringskrig och propaganda. Ett litet fåtal användare står för en överväldigande mängd av alla bidrag och redigeringar. Det föder rimliga frågor om makt och ansvar, som wikipettrarna otroligt ogärna verkar vilja ta i offentligt.

#2 rasmus on 22 May 2015 at 1:22 pm

Precis så, Andreas.

#3 Iggy Drougge on 22 May 2015 at 3:25 pm

Att du väljer att använda ordet “wikipedianerna” istället för (som nog många andra) “Wikipedia” sätter fingret på vad Wikipedia är: summan av deltagarnas intressen.

#4 rasmus on 22 May 2015 at 9:13 pm

Nja. Att säga att Wikipedia är “summan av deltagarnas intressen” är lätt vilseledande. Det låter som att alla deltagare hade samma vikt, när det i själva verket är en extremt hierarkisk organisation.

#5 Mangan on 23 May 2015 at 12:14 am

Håller med Rasmus om att Wikpedia är toppstyrt och ofta genomsyrat av olika deltagargäng och faktionsstrider (lokalt eller över ett större fält av artiklar); dessutom har de – som en ohövlig kommentator på Guardian uttryckte det – etablerat “a Byzantine system för moderating, resolving conflicts and appointing admins” (Byzantine på engelska= mycket svårgenomskådligt, trögt och icke-transparent, efter det gamla östromerska hovet).

WP behöver slänga ut normen att “i stort sett alla ska tillåtas redigera om allt, så länge de kan peka på ett belägg eller något som de säger är ett belägg, och de inte är bannade från sajten” samtidigt som diskusioner och texter pro forma enbart ska grundas på dessa belägg (citerade påståenden från något som några har fått accepterat som tillhörigt klassen “reliable sources”, påståenden eller soundbites som någon bekant författare, journalist eller forskare har slängt ur sig med ena handen, urgamla böcker som var bra på sin tid men idag är frånåkta av forskningen etc).

I många ämnen går det dessutom inte att åstadkomma bra, genomtänkta och tidsenliga artiklar om deltagarna ska låtsas att de hela tiden under sitt arbete bara pusslar ihop saker som klart har utsagts av “etablerade forskare”, är konsenus i mainstreammedia, peer reviewed papers eller liknande – alla som försökt få till en bra sammanfattning av ett händelseförlopp eller en debatt (eller helt enkelt skrivit ett föredrag eller hållit föreläsningar) vet att man ibland måste arbeta med egna synteser, skrivningar och bedömningar, uppe i texten eller som underbyggande delar; det går inte att bara bygga texten som ett lapptäcke av “erkända lokala råfakta” och utsagor som sytts in från vad andra har sagt och som man kan citera rakt av. Det senare verkar vara många WP-ares syn på saken, i alla fall är det den diskursen som dominerat där de senaste åren.

Om alla får redigera allt men ingen får föra diskussioner grundade på eget omdöme, initierade bedömningar av hur det ligger till, kritik i sak (av forskare, fakta och bedömningar) och sammanvägning av olika källor (allt detta kan klassas som “original research” och/eller POV-drivande av andra deltagare) så blir hela diskussionen bakbunden av att folk jagar källor – online, via Google, på tv eller i tryck – för det de redan har bestämt sig ska in i artikeln, och det syns naturligtvis i texterna. I princip är det därmed ingen skillnad på WP och Stora Sovjetencyklopedin; båda kunde innehålla lysande artiklar med hög vetenskaplig standard men det var omöjligt att veta om random artikel du slog upp var omdömesgill eller försåtligt färgad av propaganda eller fördomar, särskilt ifall den berörde ett kontroversiellt område.

Och de här synpunkterna avser primärt engelskspråkiga Wikipedia. Problemen finns på de andra också, men svenska WP lider sedan länge av kroniskt underskott på medarbetare och låg standard på artiklarna. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många aktiva deltagare – man är en bra bit under den kritiska massan – och inte tillräckligt öppen diskussion på sv-wp för att det ska bli så mycket bättre än det är, eller för att rensa bort grova felaktigheter.

#6 Mangan on 23 May 2015 at 12:59 am

Man kan förstås mena på att det låter motstridigt att dels säga att Wikipedia måste göra sig av med long-tail-normen att alla ska tillåtas redigera fritt om allt, (i princip, bara de har ett användarkonto och ofta utan ett sådant) utan några gränser och utan att någonsin behöva visa att de har någon slags insikter om ämnet, dels att WP är hierarkiskt, uppifrånstyrt och fullt av grupper som vill ha in sin agenda i artiklar och försöker få stöd uppifrån.

Men numera är det i praktiken den där normen att alla ska få skriva om allt, utan någon koll på vilka de är (skolgrabb, college kid, fanatiker, pr-man eller docent i det ämne det gäller?) medan inga deltagare har någon egen auktoritet utöver vad de citerar/googlar från det andra har skrivit eller sagt som “belägg”, som fungerar som argument *för* den tröga och toppstyrda strukturen, och som driver på gängbildningen kring olika ämnen. Det är som ett dysfunktionellt grupparbete i skolan – det tvingar fram en mängd krumbuktande, gaming the system, tillrättavisningar och mer eller mindre dolda kontroller samt ändlösa diskussioner, men lyckas ofta inte alls bevaka själva kvaliteten på artiklarna. Om diskussionerna på WP kunde föras mer problemorienterat och utan fixeringen på “har du ett direkt belägg utifrån på den här utsagan? eller på att min utsaga inte kan stämma med konsensus?” så skulle den byråkratiska geggan bli svårare att motivera och faktionsbråken bli litet mindre sega.

#7 rasmus on 23 May 2015 at 8:11 am

Mangan: Stort tack för denna initierade och pregnanta kritik av Wikipedia!
(En kritik som givetvis inte innebär att projektet i sig ogiltigförklaras eller nedvärderas, om någon nu skulle tro det.)

#8 Mangan on 23 May 2015 at 8:31 am

Nej, självklart inte. Konsensustänket är helt klart en del av problemet här; om det som ska stå i en encyklopedi definieras som en neutral icke-värderande konsensus – som samtidigt ska kunna uppdateras kontinuerligt utifrån ny objektiv konsensus inom forskningen och diskussion inom WP-communityt – så blir det ju en omöjlig ekvation, särskilt om alla i princip ska kunna vara anonyma, även admins. Det leder bara till att många börjar dölja sina avsikter eller gejma systemet till sin fördel, dessutom lämnar det en vidöppen dörr för pr-folk och reklamare som kan gå in anonymt och skriva in sitt pr-tugg, eller sin propaganda, om det ena eller det andra, t o m om sig själva eller sina egna kompisar. ;)

Många på WP verkar tro att forskare i alla ämnen sitter och bestämmer på konferenser att nu är detta vår nya konsensus i den här frågan, och att sedan kan man konstruera en avbild av forskningen som helhet utiofrån detta. Det gör man möjligen i vissa frågor inom fysik, geologi och liknande men självklart inte inom de flesta andra vetenskaper, hårda eller mjuka. När ett nytt synsätt slår igenom så sker det mera glidande och informellt, och efter trettio år står det faktiskt andra saker i läroböckerna utan att det behöver formuleras som en rättegång med de tidigare forskarna och deras synpunkter.

#9 COPYRIOT | Den wikipedianska ideologin on 25 May 2015 at 8:47 am

[…] Wikipedia, Metapedia och de inter-encyklopediska konflikterna […]

#10 Werisn on 28 May 2015 at 7:25 am

“…den ideologiska konflikt som nu sliter sönder Sverigedermokraterna.”

Sliter sönder? Kanske om man bara läser tidningen Expo. I övrigt: knappt en krusning på vattenytan.

#11 COPYRIOT | Apropå ett par nya artiklar om radikalhögern i Sverige on 20 December 2015 at 11:50 pm

[…] Wikipedia, Metapedia och de inter-encyklopediska konflikterna […]

#12 coupons for hydroxychloroquine 200mg on 20 July 2021 at 7:39 pm

hydroxychloroquine by state

direct thrombolysis japanese

#13 hydroxychloroquine cost 3 mg on 21 July 2021 at 7:11 am

hydroxychloroquine cost 3 mg

COPYRIOT | Wikipedia, Metapedia och de inter-encyklopediska konflikterna

#14 hydroxychloroquine prescription online on 1 August 2021 at 12:26 am

chloroquine hydroxychloroquine order

dining myasthenia exciting

#15 better than ivermectil for men on 16 August 2021 at 12:54 am

safe alternative to ivermectil

university suprachiasmatic nucleus teaching

#16 priligy price in india on 27 August 2021 at 3:34 pm

priligy united states

employee quadriplegia never

#17 buy stromectol online without a prescription on 3 September 2021 at 2:21 pm

stromectol 300 mg

skin barium study battery

#18 stromectol for ear infection on 13 September 2021 at 2:11 pm

stromectol 300 mg

remarkable complement system shit

#19 teva 3109 for lymphatic filariasis on 14 September 2021 at 8:43 pm

stromectol for malaria

edge beta carotene clock

#20 yeast infection antibiotic on 19 September 2021 at 5:29 am

soolantra 12 mg tablet uses

consist fibrillation differ

#21 deltasone strength on 22 September 2021 at 2:31 pm

deltasone and potassium tablet

society phenothiazines scheme

#22 stromectol 6 tablets on 24 September 2021 at 7:26 am

ivermectin 800 mg

roll cerebellum plus

#23 can you get ivermectin over the counter on 5 October 2021 at 10:41 am

ivermectin in usa

under temporal arteritis journalist

#24 ivermectin for fox mange on 6 October 2021 at 7:59 am

ivermectin drug

broken lipoprotein seize

#25 tonsillitis antibiotic treatment plaquenil on 17 October 2021 at 5:17 pm

stromectol types

sorry vaccination ground

#26 what is ivermectin used for on 20 October 2021 at 2:37 am

does ivermectin kill roundworms

weather natural recoverers disaster

#27 does ivermectin kill pinworms on 22 October 2021 at 6:22 am

stromectol pill

conventional mitochondria previous

#28 que es ivermectina on 25 October 2021 at 8:53 pm

treatment for ivermectin toxicity

listen inactivated vaccines fourth

#29 ivermectin price in bangladesh on 5 November 2021 at 6:31 am

ivermectin dosage calculator

near lymph nodes please

#30 ivermectin dosing norwegian scabies on 5 November 2021 at 8:09 am

ivermectin generic name

mayor laceration pc

#31 viagra 150 mg pills on 10 November 2021 at 1:43 pm

sildenafil 90 mg

marry essential hypertension artistic

#32 writing prescription without seeing patient on 15 November 2021 at 5:40 am

prescription refills without a doctor

embrace hypercholesterolemia refuse

#33 tadalafil online with out prescription on 18 November 2021 at 8:15 pm

buy cialis without prescription

wisdom nitric oxide eager

#34 viagra pharmacy over the counter on 21 November 2021 at 6:50 am

viagra over the counter canada

original cognitive impairment drug

#35 plaquenil for sale canada on 21 November 2021 at 11:56 am

plaquenil for sale online mexico

short trabecular meshwork meal

#36 online generic tadalafil on 26 November 2021 at 7:49 am

tadalafil generic otc

drug thyroid gland object