Om skuldsättning, i Brand och i radio


Nya numret av Brand har skuld som tema. Väldigt matigt, med ett uppsjö av infallsvinklar samt intervjuer med aktivister för skuldsatta i Spanien och USA.
Själv medverkar jag med en text som utspelar sig bland säljarna i galleriornas mittgångar och i vad som fortfarande är ett hem för överskuldsatte Rolf. Köp!

På liknande tema har jag också just medverkat i radio, i UR-serien Bildningsbyrån Finans, som sänds i P1 på onsdagkvällarna. Natacha López intervjuade mig till ett program om hushållens skuldsättning i Sverige. Jag pratar bland annat lite om kreditkonsumtionens historia; hur Sverige redan under folkhemmets storhetstid utmärktes av den högsta nivån av avbetalningskrediter i Europa; hur en stor del av det svenska skuldberget flyttades från staten till hushållen på 1990-talet. Om hur vi nu befinner sig i okända vatten eftersom den ekonomiska framtiden aldrig varit intecknad i så stor utsträckning som i dag. Om hur utrymmet för politiskt handlande inskränks för ett samhälle som erkänner dessa skulder.

33 kommentarer ↓

#1 Gunnar on 7 May 2015 at 6:26 pm

“The democratisation of debt”… Har alltid gillat det uttrycket.

#2 rasmus on 8 May 2015 at 9:47 am

Själv har jag alltid hatat överanvändningen av begreppet “demokratisering”. Jag vidhåller att demokratibegreppet i någon mening måste handla om folkstyre. Att någonting sprids ut till ett bredare befolkningsskikt än tidigare har inte nödvändigtvis någonting alls ingenting med demokrati att göra. Då passar prefixet mass- bättre.

#3 Gunnar on 8 May 2015 at 10:33 pm

Då uppfattade vi frasen annorlunda. “Democratisation of debt” är William Keegans coinage (Observers ekonomikorre) och var ironiskt menat. Jag tror du uppfattade det mer bokstavligt.

#4 rasmus on 9 May 2015 at 6:17 am

Aha! Då missförstod jag, men det fanns en anledning till missförståndet – alltför ofta i den akademiska prosan används “demokratisering av X” i vagt positiva termer bara för att säga att något har blivit folkligt.

#5 COPYRIOT | Från Klarna till Kina – om sambandet mellan skuldsättning och övervakning on 18 May 2015 at 12:56 pm

[…] Om skuldsättning, i Brand och i radio […]

Kommentera