Sanningsrelativismens elefanter finns i rummet

tal om “den postmoderna sanningsrelativismen”, skulle vi t.ex. kunna säga så här:

Är Stefan Löfven statsminister?

– Stefan Löfven är en ledande politiker. Jag håller inte på att sätta etiketter på politiker utan han är en politiker på en ledande position.

Alltså, om vi ska snacka sanningsrelativism så duger det inte att citera ur en 17 år gammal rapport. Det finns elefanter i rummet.

28 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenbergq on 27 March 2015 at 9:22 am

Jag gillar inte att sätta etiketter på saker och ting. Men att DN släpper in en sådan pinsam artikel och att det blir “debatt” i Sverige måste ändå vara en vara ett tecken på den allmänna gymnasifieringen av det bildade samtalet.

Jag emigrerar snart till kontinenten.

#2 Bengt O. Karlsson on 27 March 2015 at 2:14 pm

@Kullenberg. Nej nej nej! Kom inte hit. Här äter vi postmodernister och sanningsrelativister till frukost.

#3 Nyfikus on 27 March 2015 at 4:14 pm

Tacka postmodernismen för: http://www.motpol.nu/

#4 Mangan on 28 March 2015 at 9:50 pm

Många som ivrigt namedroppar Foucault i svensk media och på svenska högskolor (för att inte tala om Derrida och Judith Butler), och som använder dessa filosofer som kodord för olika ideologiska perspektiv, har knappt läst honom. Och det gäller både bland dem som är för och dem som är emot.

Kommentera