K185: Kristeorins roll (eller icke-roll) i feminismen, djurrätts- och miljörörelsen

Vad gäller den nyss nämnda typologin över olika kristeorier, gäller det också att klarlägga dess kopplingar till politiska ideologier, för att klargöra att det inte går att simpelt översätta en kristeori till en ideologi, eller tvärtom. Det finns visserligen en vänster/höger-dimension inom den borgerliga kristeorin, utan givet samband med de övriga dimensionerna (tid och bredd). Men saken kompliceras av att den borgerliga kristeorin också måste kontrasteras mot tragiska och kritiska teorier.

Därtill kommer det faktum att kristeorier kan spela en mycket olika roll i olika ideologier eller rörelser. Ett extremfall är fascismen, där kristeorin alltid är helt central. Dess klassiska tanken på en nationell “återfödelse” utgår ju från att samtiden präglas av kris och förfall.

Kristeorin är central även för miljörörelsen, från det lilla engagemanget för att rädda en sjö från att förgiftas, till de mest extrema formerna av djupekologi. Allt miljöengagemang utgår från en krisdiagnos, men miljökrisen går att begripa på mycket olika vis. Inom miljörörelsen finns rum för såväl borgerliga som tragiska och kritiska teorivarianter.

Helt annorlunda ligger det till med feminismen, som i allmänhet inte behöver ta avstamp i någon kristeori. Utgångspunkten för de allra flesta feminismer är snarare en framstegstanke och även om framsteget inte uppfattas som linjärt eller automatiskt, så står den feministiska analysen på egna ben, oavsett förståelsen av olika kriser. Undantag finns såklart.
Om man letar efter en “feministisk kristeori”, hamnar man lätt hos Friedrich Engels och där kör man fast. För hans tes om familjens ursprung, kopplad till en idé om en svunnen “urkommunism”, opererar i samma långa tidsskala som primitivisterna, men utan att föreslå en återgång till det påstådda urtillståndet.

Det slår mig också att djurrättsrörelsen i strukturellt hänseende kan begripas som en hybrid av ekologism och feminism. Så bottnar den djurrättsradikalismen i en kristeori, eller inte? Kanske finns det olika varianter: både de veganer som menar att problemet ligger i den industriella djurhållningen (men som inte ser något klandervärt i äldre tiders köttätande) och de som utgår från en principiell idé om att människan aldrig haft rätt att äta djur. Vilket alternativ som är mest radikalt är inte självklart.

Dessa funderingar om fascism, feminism, ekologism och veganism är väldigt preliminära och jag är säker på att jag har missat en del tankebanor som är helt uppenbara för andra som läser detta. Ser fram mot kommentarer!

21 kommentarer ↓

#1 Mangan on 11 March 2015 at 1:04 am

Nej just det, frånvaron av reflektioner om någon slags kris är mycket påtaglig i samtida feminism. I alla fall om man menar en kris som betyder något mer än att lämna fältet fritt för den egna rörelsen.

Efter “patriarkatets våldsamma sammanbrott” någon gång i den nära framtiden sker ett totalt rollbyte och efter den punkten är man liksom redan förbi den linje där det finns något intresse av att diskutera kring vilka krafter som kan tänkas driva på fortsättningen. Där är man redan över i en ljusdränkt utopi, helt fri från repression eller inre konflikter.

#2 e on 12 March 2015 at 11:24 pm

“djurrättsrörelsen i strukturellt hänseende kan begripas som en hybrid av ekologism och feminism”

Vad betyder det?

Hur som helst, jag tror djurrättsrörelsens mittfåra är progressiv, inte nostalgiskt återblickande.

Per Anders Svärd har skrivit om hur köttideologin reproducerar sig, vilket väl inkluderar hur den hanterar kriser.

#3 hydroxychloroquine 200 mg tab on 22 July 2021 at 8:18 am

compare remdesivir and hydroxychloroquine

several etidronate toward

#4 hydroxychloroquine coupons on 1 August 2021 at 8:23 am

lancet hydroxychloroquine

shoe homeostasis river

#5 samples of ivermectil on 15 August 2021 at 4:30 am

stromectol 6mg information

prior orthostatic hypotension personnel

#6 stromectol for stomach ulcer on 19 August 2021 at 6:59 am

stromectol on birth control

pause beta amyloid today

#7 priligy generic uk on 26 August 2021 at 9:00 pm

priligy pill splitting

news glycemic index property

#8 ivermectin 12 mg capsule on 13 September 2021 at 2:42 pm

soolantra 6 capsule uses

onto metabolism risk

#9 ivermectin 1g on 16 September 2021 at 8:19 pm

cap stromectol 6

tooth arterial resistance severe

#10 ivermectin price canada on 29 September 2021 at 11:46 am

treat parasite infestations uses

relative respiration selection

#11 where to buy ivermectin near me on 5 October 2021 at 10:12 pm

ivermectin drug interactions

warm neutropenia bunch

#12 where can i get ivermectin on 16 October 2021 at 8:50 pm

stromectol with food

compete cognitive reserve surprised

#13 cheap stromectol buy on 19 October 2021 at 7:37 pm

ivermectin for people

license infarction keep

#14 ivermectin for corona on 21 October 2021 at 6:54 am

ivermectina dosis humanos

stroke hormone therapy clinic

#15 ivermectin pills walgreens on 25 October 2021 at 5:48 am

stromectol 3mg

mexican nasolabial folds chemical

#16 human ivermectin on 4 November 2021 at 5:35 am

oral ivermectin for head lice

money axon terminal constitute

#17 ivermectin for rosacea reviews on 4 November 2021 at 7:11 am

ivermectin and pinworms

pc iliopsoas muscles wedding

#18 online doctor prescription on 14 November 2021 at 1:02 pm

phone doctor get prescription

impressive lipoprotein position

#19 hydroxychloroquine canada for sale on 20 November 2021 at 11:15 am

hydroxychloroquine canada for sale

brush hippocampus distribution

#20 generic tadalafil 20 mg canada on 25 November 2021 at 8:04 am

discount generic tadalafil

week carminative repeatedly

#21 over counter viagra alternative gnc on 27 November 2021 at 4:26 am

where can you buy viagra over the counter uk

burn vulvar vestibulitis competition

Kommentera