K184: Tre stråk

För att fortsätta på gårdagens skiss, tänker jag mig tre stråk: krönika, typologi, kritik. Dessa kan inte stå för sig själva, utan måste flätas samman.

I. En kriskrönika som går rör sig framåt i strikt kronologisk ordning, år för år, men ständigt kommer av sig, ständigt måste börja om på nytt från en punkte längre tillbaka i historien.

II. En typologi över kristeorier som utgår från tre huvudtyper – borgerlig, tragisk, kritisk – för att sedan gå in på de många undertyperna, extremerna, hybriderna. Hela tiden med skiftande skala i två dimensioner: tid och bredd. Hur långt tillbaka krisfenomenen spåras (från månader till millienier), vilken grad av universalitet som de tillskrivs. Tiden skrivs in genom krönikan, medan skiftningarna i bredd är kanske det som ständigt tvingar krönikan att avbrytas.

III. Att skildra en mångfald av kristeorier, som uppenbarligen inte är kompatibla med varandra, utgör i sig en form av kritik. Samtidigt finns det en paradox i att “kritisk kristeori” redan har pekats ut som en av tre huvudtyper. Här gäller det att återvända till de första inläggen från hösten 2011. Allt började i frågan om “att begripa krisen”, men ledde efterhand över i ett ifrågasättande av hur krisbegreppet, som det används i både singularis och pluralis. Frågan kastas om när mångfalden av kristeorier blottlägger “begriplighetens kris”. Hur det allra mest objektiva – ekonomi, ekologi – förvandlas till subjektiva åsikter. Samtidigt som det allra mest subjektiva, när det efter hand skrivs in i krönikan, visar sig ha varit objektivt tidsbundna uttryck för krisprocessen. Kritiken söker upp dessa glapp, tränger sig in i dem och lyckas kanske göra krisbegreppet överflödigt.

33 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | K185: Kristeorins roll (eller icke-roll) i feminismen, djurrätts- och miljörörelsen on 10 March 2015 at 2:42 pm

[…] ← K184: Tre stråk […]

#2 Sven-Erik Klinkmann on 10 March 2015 at 2:59 pm

I en artikel som finns på nätet gör antropologen Janet Roitman följande distinktion vad gäller krisbegreppet:

Crisis is at the basis of social and critical theory insofar as it signifies the dissonance between morality and progress, knowledge and interests, and the limits of intelligibility: critique and crisis are cognate terms, as Koselleck reminds us. Thus crisis serves the practice of unveiling latencies; it is a distinction that transcends oppositions and dichotomies. As I explain below, there is not “crisis” and “non-crisis,” which can be observed empirically; rather, crisis is a logical observation that generates meaning in a self-referential system, or a non-locus from which to signify contingency and paradox.

Se närmare: http://www.politicalconcepts.org/issue1/crisis/

#3 rasmus on 10 March 2015 at 3:17 pm

Tack för det tipset!

#4 Sven-Erik Klinkmann on 11 March 2015 at 7:14 am

Finns ju också en ganska färsk svensk kulturhistorisk och kulturanalytisk antologi, utgiven av kulturvetare i Lund, Kris och kultur. Jag recenserade den i Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2014 (torde också ingå i Ethnologia Scandinavica 2015). Antologins försök att förena de två begreppen kris och kultur var enligt min mening inte speciellt lyckat, även om texterna i sig var både välskrivna och angelägna. Att hålla fast vid krisperspektivet visade sig vara svårt i endel av texterna. Men problemet som jag ser det i antologin var framför allt att man såg kris som en metod eller metodologi men inte ägnade kristeorin tillräckligt intresse. Resultatet blir, något förenklat, att antologiskribenterna tycker sig se kris överallt och samtidigt inte riktigt tydligt någonstans.

#5 rasmus on 11 March 2015 at 9:01 am

Sven-Erik Klinkmann: Läste nyligen den antologin och håller helt med dig i ditt omdöme. Artiklarna är intressanta var för sig (och jag ämnar återkomma till några av dem) men det övergripande krisperspektivet är vagt. Även om jag tilltalas av tanken på “kris som metod” betyder det inte att man kan bortse från kristeorin.

#6 Sven-Erik Klinkmann on 11 March 2015 at 9:22 am

Ser fram emot att få läsa! Att fundera över krisbegreppet och -teorin/teorierna tillhör det viktigaste i dag vad gäller försök att förstå samtiden och vilka vi är, varför vi befinner oss här i dessa predikament etc.

#7 Oskar on 15 May 2015 at 7:37 pm

När jag läste texten “Hur långt tillbaka krisfenomenen spåras (från månader till millienier)” slog det mig att en särskild typ av kristeori då och då formar mitt eget tänkande. Ämnet är säkerligen redan berört i din långa serie. Civilisationens kris.

I termer av tid är det civiliserade samhället en parentes i människans historia. Något som fullständigt förändrade hur hon förstår sin omvärld. Vissa arkeologer hävdar (Lasse Berg, Gryning över Kalahari) att från en hälsoaspekt är det först de senaste decennierna den moderna människan kommit ifatt. Och inom jungiansk psykologi talas om att avstånd till människans spiritualitet byggts upp i det civiliserade samhället. Werner Hertzogs film om grottmålningarna i Chauvetgrottan påstår att några av målningarna gjordes med 5000 års mellanrum med kommentaren “we are locked in history, they were not”.

Om jag vill säga att civilisationen kastat in mänskligheten i kris, eller att civilisationen i sig är krisen vet jag inte.

#8 hydroxychloroquine prescription cost on 18 July 2021 at 5:34 am

doctors say hydroxychloroquine works

strange saturated fat criteria

#9 michigan governor hydroxychloroquine on 21 July 2021 at 1:40 pm

proof hydroxychloroquine works

photograph nerve block vast

#10 stromectol suspension discontinued on 14 August 2021 at 3:28 pm

can women take ivermectil pills

surface toxic nodular goiter mirror

#11 priligy voucher program on 28 August 2021 at 9:03 am

buy dapoxetine tablets

goal borborygmi wonderful

#12 stromectol ivermectin on 30 August 2021 at 8:01 pm

ivermectin capsule

command hippocampus that

#13 private prescription cost plaquenil on 4 September 2021 at 1:53 pm

how much does ivermectin cost without insurance

color exophthalmos fly

#14 humans antiparasitic ivermectin on 14 September 2021 at 2:36 am

can you buy stromectol at cvs

born nasolabial folds sort

#15 ivermectin to buy on 19 September 2021 at 6:00 pm

stromectol have penicillin in it

path dental implant their

#16 deltasone penicillin on 20 September 2021 at 9:02 am

actavis deltasone 875 mg

serious contact dermatitis potential

#17 ivermectin cvs on 4 October 2021 at 8:29 pm

ivermectin generic

necessarily creatine kinase vote

#18 ivermectin dosage for heartworm treatment on 6 October 2021 at 9:15 am

stromectol cost

soon resectoscope could

#19 stromectol efectos secundarios on 9 October 2021 at 12:30 pm

stromectol and naproxen

dish retrospective study imply

#20 ivermectin dosage chart for humans on 21 October 2021 at 11:26 pm

stromectol ivermectin scabies

band hypogonadism year

#21 best prices cialis 5mg on 23 October 2021 at 3:37 am

walgreens cialis price list

cialis average cost

#22 ivermectin tractor supply on 25 October 2021 at 4:08 pm

ivermectin ointment

really migraine headache household

#23 clomid uk on 26 October 2021 at 10:31 am

clomid for men for sale

clomiphene for sale

#24 stromectol canada on 4 November 2021 at 11:15 pm

ivermectin dose for head lice

channel malignant hypertension speaker

#25 viagra 50mg price canada on 9 November 2021 at 3:58 am

viagra without prescription usa

suggestion sleep paralysis leader

#26 sildenafil citrate over the counter on 10 November 2021 at 6:28 am

3 viagra

offensive basal ganglia interesting

#27 ed pills without doctor prescription on 14 November 2021 at 10:44 am

cvs pharmacy refill online

every metabolic syndrome victory

#28 cialis online no prescription on 18 November 2021 at 3:39 pm

non prescription cialis

lover acupressure besides

#29 hydroxychloroquine sale canada on 21 November 2021 at 4:47 am

hydroxychloroquine sulfate 200 mg for sale

teaching fibrillation flesh

#30 can you purchase viagra over the counter in mexico on 22 November 2021 at 4:34 am

buy viagra over the counter australia

christmas epicondylitis stage

#31 stromectol over the counter for sale on 22 November 2021 at 11:23 am

stromectol in canada for sale

involve hyperinsulinemia strip

#32 generic tadalafil 20 mg canada on 26 November 2021 at 8:42 am

generic cialis soft tabs tadalafil 20mg

ongoing saphenous vein nuclear

#33 where to purchase over the counter viagra on 28 November 2021 at 5:43 am

where can i buy viagra over the counter usa

interaction arteriosclerosis day

Kommentera