Magnetiseringsriktningar

Visst finns det läsare som har större erfarenhet än mig av att lagra binär data på kassettband? Det här inlägget är nog mest tänkt som en fråga till er C64-veteraner o.dyl.

Alltså, jag håller ju på en del med magnetbandets mediehistoria. Särskilt intresserar jag mig för hur kassettbandet blev till ett politiskt problem som motiverade införandet av en kassettskatt i Sverige (1982–1993), senare avskaffad, därefter återinförd i form av en upphovsrättslig kassettavgift.
En sak som förvånat mig, när jag undersökt diskussionerna kring kassettskatten, är att ingen verkar ha tagit upp det faktum att kassettbanden var mer än bara ett ljudmedium. De användes ju även för att lagra datorprogram! Sådana argument dök aldrig upp i den politiska debatten, men jag har ännu inte plöjt igenom det tidiga 1980-talets datorpress för att se om där uttrycktes några protester mot kassettskatten.

Jag är rätt säker på att lagen skrevs så att kassettskatten drabbade samtliga tomma kassettband, alltså även band avsedda för lagring av mjukvara. Vad jag ännu inte greppat är i vilken mån man faktiskt använde olika slags kassettband för att lagra ljud respektive kod.

Ett kursmaterial från 1977 upplyste mig om en detalj i tillverkningen av magnetband – att dessa kan magnetiseras i olika riktning:

Magnetskiktet sprids ut på basmaterialet i ett jämnt lager. En mycket liten variation i tjockleken ger stora utspänningsvariationer. Innan bindemedlet har torkat utsätts bandet för ett kraftigt magnetfält, vilket orienterar kristallerna i bandets riktning. Därigenom kommer oxidkristallerna att bli effektiva som magneter och kan lagra maximal magnetisering. Professionella videoband orienteras däremot tvärs över bandet och de blir därför inte särskilt bra för ljudinspelning. Det senare gäller också databand.
Efter diverse kontroller skärs bandet till önskad bredd och rullas upp på kassetter eller spolar.
/…/
Mycket billiga kassetter finns också och dessa kan innehålla band av låg kvalitet, som t.ex. kan smutsa ned bandspelaren med lös oxid efter endast en körning, och de kan också innehålla uppskurna databand med för ljudinspelning olämpliga egenskaper.

Jag antar att detta skulle betyda att det på 1980-talets tillverkades två olika typer av kassettband: ljudband (magnetiserade på längden) och databand (magnetiserade på tvären).
Stämmer detta? Och hur stor vikt lade en vanlig C64-användare vid kassettbandens typ?
Eller var det bara vid professionell datalagring på rullband som man lade vikt vid att banden skulle vara magnetiserade på längden? Dock hävdas ju i handboken att just sådana band även skulle ha skurits upp och sålts som särskilt billiga kassetter. Även om de var dåliga som ljudmedier, borde de ha varit bra datamedier. Var detta något som uppmärksammades av hemdatoranvändare?

51 kommentarer ↓

#1 where to buy viagra over the counter on 27 November 2021 at 2:12 pm

over the counter viagra in usa

something ciliary body episode

Kommentera