K177: Internets kollaps? Allmänna noteringar om kollapsbegreppet

Kollapsteorier om internet har en given plats i denna långa bloggserie, som sakta rör sig vidare mot mållinjen (200 inlägg). Jag tänkte skriva två inlägg om saken, utifrån några artiklar som diskuterar olika slags scenarion för internets kollaps. Scenarierna må vara hur osannolika som helst, det spelar ingen roll – det intressanta är att de är tänkbara, likt en mängd andra motstridiga kristeorier som tagits upp i bloggserien. Snarare frågar vi oss vad denna tanke gör. Vad den gör med oss, vilka känslor den väcker, hur den kan översättas till politiska och ekonomiska strategier. Framför allt kanske hur just denna kollapstanke öppnar eller stänger för andra tankar.

Kollaps” (sammanbrott) är ett drastiskt ord. Ordboksdefinitionerna talar om att något “försättes i ett tillstånd av total desorganisation”, “inre upplösning” eller “funktionsoduglighet”, om ett “plötsligt slut på funktionsförmågan hos en kropp eller ett system”; i snävare medicinsk mening åsyftas ett “plötsligt inträdande tillstånd av höggradig, allmän nedsättning av kroppskrafter, andning och puls”. Kan någonting sådant hända med internet? Det beror på vad man menar med “plötsligt”.
Det finns en historisk plötslighet som är långt ifrån ögonblicklig. Om någonting har funnits i hundratals år försvinner på tio år, kan försvinnandet i efterhand kallas för plötsligt. Om någonting har funnits i tiotals år kan det plötsligt försvinna under ett år, men under detta år kan processen framstå som vindlande och utdragen, särskilt för de allra närmast berörda. Men att internets eventuella kollaps är inte detsamma som dess försvinnande.
Ett kollapsande internet fortsätter alltså att existera, men slutar vara funktionsdugligt? Det väcker visserligen knepiga följdfrågor om internets verkliga funktion. Här ska vi dock inte snöa in på de individuella preferensernas mångfald. I stället får vi zooma ut och ta fasta på alla de samhällsfunktioner som är beroende av internet.

Detta var mest några allmänna tankar kring kollapsbegreppet, som även kan tillämpas på andra slags kris- och kollapsteorier. Härnäst tänkte jag ta upp två sätt att tänka internets kollaps: ett säkerhetspolitiskt perspektiv och ett resursperspektiv. Det allra mest intressanta är kanske hur de olika dystopierna skiljer sig från varandra – oavsett hur sannolika eller osannolika de är.

26 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenbetg on 1 March 2015 at 10:31 am

I stället får vi zooma ut och ta fasta på alla de samhällsfunktioner som är beroende av internet.

Här kan man ju även tala om den samhällen som är beoroende av internet. Jag tänker närmast på flashback och den säkerhetskollaps som hotar att ett visst socialt uttryck (som är beroende av anonymitet) riskerar att sluta vara funktionsdugligt.

Nu har ju förvisso “säkerheten” aldrig funnits på internetforum, de har varit minst lika osäkra sedan de uppfanns. Men det spelar mindre roll eftersom det inte är den egentliga teknologiska nivån som är avgörande här, snarare är det balansen förtroende/misstro som sorterar möjlighetsvillkoren för vissa sociala uttrycksformer på internet.

#2 COPYRIOT | K178: Internets kollaps? Om militära dystopier och marknaden för säkerhetsluckor on 2 March 2015 at 8:41 am

[…] ← K177: Internets kollaps? Allmänna noteringar om kollapsbegreppet […]

#3 COPYRIOT | K181: Om finanskrisens historicitet i den globala affärspressen on 5 March 2015 at 11:28 am

[…] K177: Internets kollaps? Allmänna noteringar om kollapsbegreppet […]

#4 Flute on 6 March 2015 at 10:18 am

Kollaps kan ju även vara enligt Tainters definition. Enligt hans definition innebär en kollaps helt enkelt en minskning i komplexitet. Den kan som du skriver ofta vara utdragen och inte upplevas som plötslig medan den pågår, även om den i ett historiskt perspektiv ser plötslig ut. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Joseph_Tainter)

#5 rasmus on 6 March 2015 at 12:38 pm

Flute: Det har du rätt i, jag nämner också den definitionen i ett av de uppföljande inläggen. Där fick jag även för mig att mynta termen “cybernetisk tragik” om bl.a. Tainters teori.

Kommentera