K172: Minusräntan

Riksbanken sänker styrräntan till -0,10 %, efter några månader med nollränta. Därtill en smärre stimulansinjektion: 10 miljarder rätt in i blodomloppet via köp av statsobligationer.

Minuset sticker i ögonen som en februarisol, reflekterad i smältvatten som nästa natt åter kommer att frysa till is och kräva ännu starkare strålbehandling för att rinna undan och lämna marken fri.

Visst finns det något uppfriskande i detta nominella minus. Allt vet ju att en ränta inte ska vara negativ. Alltså bekräftas nu, på ett känslomässigt plan, ett finansiellt undantagstillstånd.

Samtidigt vänds saker på huvudet, för det är inte ens självklart att realräntan är negativ. Sedan 2008 har räntorna i allmänhet pressats ned till låga nivåer, lägre än inflationen, vilket är detsamma som negativ realränta (att sparade pengar minskar i köpkraft). Men nu har vi inte ens inflation. Det sägs rentav att Sverige befinner sig i deflation. Det finns olika sätt att räkna, men enligt SCD ligger inflationstakten på -0,3 %. Vi har alltså en officiell deflation, som Riksbanken vill bekämpa genom minusränta.

Både inflationen och räntan är negativ. Men inflationen är lägre än räntan. Det betyder i princip att realräntan har blivit positiv!

För ett par år sedan hade kanske en positiv realränta kunnat tolkas som ett tecken på en återgång till en normalitet. Men det är knappast möjligt att hävda nu. Framför allt vill Riksbanken inte att det ska talas om normalitet. Räntebeslutet signalerar det motsatta. Riksbanken lovar i sitt pressmeddelande att “göra penningpolitiken ännu mer expansiv om så skulle behövas”.

29 kommentarer ↓

#1 Mats Henricson on 12 February 2015 at 3:58 pm

Ett ord som ofta används idag är “inflationsförväntningarna”, vilket torde tolkas som att det är ett problem när den förväntade inflationen på 2% inte stämmer överens med verkligheten.

Men vad händer om något eller några år, om inflationen fortsätter att vara 0% eller däromkring? Då borde ju “inflationsförväntningarna” vara 0%, och då borde ju problemet försvinna, då kan vi leva här runt 0%, lyckliga igen!?

#2 Mats Henricson on 12 February 2015 at 6:25 pm

Förresten, har ni sett denna kurva som beskriver vad räntan varit de senaste ~900 åren:

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2014/02/20140209_long2.png

#3 S on 12 February 2015 at 7:31 pm

Förlåt dum fråga, men de här svepande omdömena att “Sveriges ekonomi går ganska bra”, som i Rapport nyss, vad syftar de på?

#4 COPYRIOT | K173: Metro 20 år – en historia om kriser och konjunkturer on 14 February 2015 at 1:57 pm

[…] K172: Minusräntan […]

#5 COPYRIOT | K289: Ekonomiekot om minusränta som finansiellt undantagstillstånd on 10 February 2017 at 10:50 am

[…] K172: Minusräntan […]

Kommentera