Om hur DN:s ledarsida misstolkar en studie om antisemitism för att smutskasta vänstern

Det är positivt att radions nyhetsuppläsare har överått från att säga “terrordådet i Paris” till att säga “terrordåden i Paris”. Attacken mot en kosherbutik beskrevs först som ett simpelt efterspel och kallades för ett “gisslandrama”. Sverige hade fullt upp att diskutera karikatyrteckningar och verkade knappt notera att terrordådet mot Charlie Hebdo följdes av ännu ett terrordåd två dagar senare, denna gång riktat mot en kosherbutik, med det tydliga motivet att döda judar.

I en bloggpost på SKMA sammanfattas den antisemitiska dimensionen i terrorattentaten i Paris. Som en del av bakgrunden nämns den antisemitiska massrörelse som formerat sig kring den franske komikern Dieudonné och hans sidekick Alain Soral (som tidigare har haft en framträdande position i Front National).

Som vanligt formulerar sig SKMA exemplariskt, utan onödiga insinuationer. Deras bloggpost kan kontrasteras mot det slafs som förs fram på DN:s ledarsida i dag, under rubriken “Judar är åter måltavlor”.

DN-ledaren kan delas upp i två halvor. Första halvan bygger på SKMA:s bloggpost och rymmer i sak inga konstigheter, tvärtom är det viktiga saker som påpekas. Dock använder DN det mindre lyckade uttrycket “muslimska extremister”. Bättre är att som SKMA skriva om “extrema islamister”, för då råder inget tvivel om att motiven grundas inte i islam som religion, utan i islamismen som är en politisk ideologi.

Det är först i ledarartikelns andra halva som DN flippar ur. Antisemitismen projiceras på en luddig “extremism“:

Extremister av alla sorter – höger, vänster eller jihadister – har några få framträdande likheter. En är deras förkärlek för att attackera judar.

Verkligen? Till stöd för sin tes hänvisar DN till en EU-rapport, “Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States“. Enligt DN handlar rapporten om “antisemitiska hatbrott”, vilket inte riktigt stämmer – rapporten handlar om upplevelser av antisemitism bland judar i Europa. Antisemitismen tar sig inte alltid brottsliga former bara för att den uttrycks som “negativa yttranden”. Studiens resultat på denna punkt återges helt felaktigt av DN:

De som oftast fällde ”negativa yttranden om judar” var vänsterextremister. När frågan gällde fysiskt våld och hot var det däremot oftast extrema muslimer som låg bakom.

Detta sägs inte i den aktuella rapporten. Faktum är att rapporten inte säger någonting alls om “vänsterextremister”. Begreppet förekommer inte på någon av dess 81 sidor.

Judarna som deltog i studien tillfrågades om de i olika sammanhang hade stött på “negativa yttranden om judar” (i vardagliga situationer, i den politiska debatten eller på internet). Sen tillfrågades de om sin uppfattning av vem som fällt dessa yttranden. De fick välja ett eller flera av dessa alternativ:

  • someone with a right-wing political view
  • someone with a left-wing political view
  • someone with a Muslim extremist view
  • someone with a Christian extremist view
  • none of the above mentioned

Notera att det inte sägs någonting om vänsterextremism eller högerextremism. Det är DN som väljer att förvränga undersökningens resultat. Därtill väljer DN att förtiga det faktum att även “kristna extremister” pekas ut.

Så här står det i studien:

According to the opinion of half of the respondents who have heard such statements made in the 12 months before the survey, someone with a left-wing political view (53 %) made the statements, or someone with a Muslim extremist view (51 %) did. People with right-wing political views are mentioned as a source of such statements by over one third (39 %) of the respondents and people with Christian extremist views are mentioned by one in five (19 %) respondents in the countries surveyed. /…/
those who describe the person or persons as ‘someone with a left-wing political view’ were likely to also select the category ‘Muslim extremist view’, while those who selected the category ’someone with a right-wing political view’ tended to select it together with the category ‘someone with a Christian extremist view’.
/…/
While examining these results at country level, notable differences between EU Member States emerge. More respondents in Hungary, for example, tend to describe the person(s) involved in making negative comments about Jews as someone with a right-wing political view (79 %), while respondents in France (67 %) and Italy (62 %) were more likely than respondents from other countries to mention someone with a left-wing political view. In addition, relatively more respondents from France (73 %) and Belgium (60 %) than from the other countries surveyed tend to perceive the person(s) as someone with a Muslim extremist view.

Vissa av siffrorna antyder intressanta skillnader mellan antisemitismen i t.ex. Frankrike och Ungern. Det finns dock stora osäkerhetsmoment i hur studien är genomförd. Eftersom det inte finns något centralt register över Europas judar – som väl är! – präglas urvalet ofrånkomligen av ett visst godtycke. Forskarna har använt sig av “respondent-driven sampling” för att nå ut till 5847 personer som själva identifierar sig som judar. Det finns inga garantier för att urvalet är representativt, exempelvis i fråga om politiska sympatier.
Därtill är det möjligt att de nationella skillnaderna i viss mån återspeglar olika förståelser av begrepp som “vänster” och “höger”. I vilket fall berör studien inte alls de faktiska motiven bakom antisemitiska yttranden.

Huvudsaken är dock detta: studien som anförs av DN säger ingenting om vänster- eller högerextremister. De begrepp som används är vänster- och högersympatisörer.
Om någon som blivit utsatt för antisemitiska påhopp säger att det kom från en högersympatisör, betyder det inte att det nödvändigtvis var en högerextremist – det kan också ha syftat på en person med liberalkonservativa sympatier. På samma sätt kan kategorin “vänstersympatisör” i detta fall omfatta allt från socialdemokrater och vänsterliberaler, till förvirrade anarkister och förhärdade stalinister.

Att som DN göra antisemitismen till en fråga om “extremism” är att friskriva den politiska mittfåran från ansvar. Retoriken syftar mest av allt till att misstänkliggöra all radikal samhällskritik, i synnerhet alla former av radikal vänster. Nu är det hög tid att punktera den slafsiga retoriken från DN:s ledarsida, vilket dock kräver en vässad analys av vad saken gäller.

Antisemitismen är ett strukturellt problem, en fördom som förekommer tvärs igenom det politiska fältet: till vänster, i mitten och till höger. Här finns i princip ingen större skillnad mot homofobin, som också är en fördom som kan återfinnas såväl bland religiösa som sekulära, i olika politiska läger såväl som bland människor utan klar politisk identitet. Om dessa problem ska tas på allvar, får de inte reduceras till en fråga om “extremism”.

39 kommentarer ↓

#1 Magnus A on 14 January 2015 at 3:47 pm

DN:s ledare tar också upp hat mot judar baserat på Israels politik.

På DN Kulturdebatt skriver Jackie Jakubowski att “Den respekt som muslimer – både i Sverige och i arabvärlden – har rätt att kräva av andra måste vara ömsesidig.” och senare att “länder som Saudiarabien och Egypten” sprider “grov antisemitism i karikatyrteckningar och tv-sändningar”.

Är inte detta ett försök att göra alla muslimer ansvariga för vissa länders handlingar på samma sätt som judar görs ansvariga för Israels handlingar?

#2 rasmus on 14 January 2015 at 4:06 pm

Magnus A: Jag reagerade också på formuleringen om ömsesidighet. Uppfattar den som kollektiviserande på ett obehagligt sätt.

#3 COPYRIOT | Om antisemitismen i Frankrike – och den liberala retoriken om “extremvänstern” on 14 January 2015 at 5:01 pm

[…] Om hur DN:s ledarsida misstolkar en studie om antisemitism för att smutskasta vänstern […]

#4 Mangan on 15 January 2015 at 6:53 am

Ärligt talat, Henrik Bachners “Återkomsten” har ju varit en följetong på liberala/konservativa ledarsidor och tankesmedjor i många år, trots dess allvarliga vetenskapliga svagheter – framför allt dess mer än suddiga operativa definitioner av “antisemitiska” texter, tankegångar eller bilder. Att författaren blev fil.dr. ses som ett tecken på att hans resonemang är oavvisligt säkra och sanna. Bland historikerna inom akademin sågs den inte som någon särskilt stark insats, flera var starkt kritiska, men den sortens diskussioner sätter inga avtryck i svenska nyhetsmedier numera.

Storyn att den svenska palestinarörelsen osv egentligen tog tag i frågan därför att man förde vidare gammalt judehat var för bra för att släppa för somliga liberala ledarskribenter och PR-scouter. I princip betyder Bachners upplägg att vilka yttranden eller bilder som helst som på något sätt kan kopplas till element vilka i *andra* sammanhang, i helt andra kontexter (och mera uttalade former) har varit kränkande för somliga judar därmed ska beskrivas som antisemitiska i sig; antisemitism har inget att göra med några speciella uppfattningar, påståenden, ideologiska byggstenar eller ens permanenta polariserande tankefigurer, det är de flöden av vissa bildlelement eller memes som någon kan lyfta fram som är av betydelse. Detta är inget annat än ren subjektivisering, eller på centrala punkter: mumbo jumbo.

#5 Alex Rowe on 15 January 2015 at 4:09 pm

Den sista länken i texten verkar ha blivit fel. Om man klickar på den hamnar man på Copyriots 404-sida.

#6 rasmus on 15 January 2015 at 5:22 pm

Alex Rowe: Tack, nu är det fixat.

#7 Jonatan on 16 January 2015 at 8:40 am

Tack för en mycket bra och välformulerad text.

#8 DN:s befängda påhitt om vänstern och antisemitism | Svensson on 17 January 2015 at 12:18 pm

[…] Det är också sant att Israels agerande mot palestinierna troligen ökat antisemitismen. Men inte bland vänsterfolk, utan bland omedvetna människor, främst personer med bakgrund i Mellanöstern och islam. Dessa personer har dock mycket sällan nån koppling till vänstern. Som en följd av ledaren i DN har Rasmus Fleischer på bloggen Copyriot också gjort en genomgång av DN:s källor och visat på att de inte visar det som DN säger att de gör: […]

#9 Observer on 21 January 2015 at 3:52 pm

Tja. Har man satt Fan i båten får man ro honom i land, Rasmus. Jo ni har ett tydligt ansvar.
Den anti-zionistiska diskursen har en direkt koppling och är synonym med efterkrigstidens anti-semitism. Det är liksom inte historiska slumpar att Merah dödade judiska barn efter en våg av anti-zionistisk hets från framförallt vänstern. De intrikata och mycket specifika nyanskillnander ni intellektuellt satt upp som gräns för vad anti-zionism och anti-semitism är tror jag liksom inte dessa radikaler bryr sig om. Det blir liksom bara i slutändan ett slags filosofiskt hårklyveri. Och fler människor börjar förstå att det är liksom syftet med er grumliga retorik: “Det israelerna gör mot palestinierna”-mantrat”.

Det är heller inte en slump att det sker i Paris nu efter “komikerns” anti-zionistiska hets.

Den brokiga vänstern i Paris har ju deltagit i demonstrationer mot judar. Omskrivet som “anti-zionism” med just islamister samt vissa element från Front National deltagit. Man har t.o.m. startat ett parti. Ge fanken i att försöka se det som att de inte är en del av vänstern.

Att skriva om saker innebär liksom inte att hatet blir finare eller bättre. Visst var det ett trick som en gubbe från Österrike samt en viss ledare i Sovjet använde sig av. Men kom in i matchen.

LOL på din analys.

#10 Finns antisemitism bara i Skåne? on 22 January 2015 at 5:00 pm

Tack för en bra och välformulerad text! I Björn Wimans krönika idag (22 jan) gör han något liknande kring Skåne och det skånska. Krönikan anspelar i ingressen på Uppdrag gransknings program om antisemitism i Malmö (som jag tyvärr inte såg) men handlar snarare om Malena Ernmans kritik av Wagnermotivet på den nya 500-lappen, Birgit Nilsson som Valkyrian. Wiman skriver om Nilsson och antisemitism (vilket säkert är motiverat, det vet jag inte) men placerar problemet antisemitism i Skåne och i det skånska. Skåne har en brun historia, verkligen, (även om det också finns exempel på motrörelser) men att förpassa problemet med antisemitism till Skåne motverkar ju en syn på antisemitism som något som finns överallt, inte bara i Skåne, utan i Sverige och i resten av världen, och bidrar till att göra Skåne till en antisemitisk andre i relation till en upplyst, rimlig, antirasistisk stockholmare/ickeskånsk “svensk”.

#11 hv on 25 January 2015 at 2:32 pm

“Bättre är att som SKMA skriva om ‘extrema islamister'”.

Varför då? Finns det kanske islamism som inte är extrem? Finns det en moderat islamism? Den som hävdar det får stå ut med att benämnas apologet.

#12 Mangan on 26 January 2015 at 3:55 pm

@hv: Islam är inte samma sak som islamism, precis som judar eller judendom ingalunda är det samma som sionismen som politisk ideologi. Vi kan börja där, okay?

Kommentera