Om antisemitismen i Frankrike – och den liberala retoriken om “extremvänstern”

Föregående inlägg handlade om hur DN:s ledarsida misstolkar en studie om antisemitism för att smutskasta vänstern. Låt mig ta ännu ett exempel på samma slags oseriösa retorik. Exemplet handlar nämligen om antisemitismen i Frankrike, som verkligen är ett allvarligt problem som förtjänar att tas på allvar.

Lisa Bjurwald har tidigare varit ledarskribent på DN, tillika medlem i redaktionen för Expo. Under denna tid författade hon även en rapport åt den liberala tankesmedjan Fores: “Extremhögern i Europa” (2010).

I denna rapport påstår Lisa Bjurwald att den antisemitiske agitatorn Dieudonné är “mycket populär bland franska aktivister på yttersta vänsterkanten”. Ingen källa anges till detta påstående.
Lisa Bjurwald hade med lätthet kunna leta upp den artikel om Dieudonné som översatts till svenska av SKMA. Artikeln är skriven av statsvetaren Jean-Yves Camus som är en erkänd expert på Europas extremhöger, men även har lett forskningsprojekt om extremvänstern. (Notera att franskans extrême gauche av tradition har en mer deskriptiv innebörd, till skillnad från hur svenskans “extremvänster” fungerar som rent skällsord.)

Jean-Yves Camus skriver förvisso att Dieudonné “kommer från den alternativa vänstern” och att hans rörelse även har lyckats attrahera personer med vänsterbakgrund. Här nämner han två personer som exempel.
Den ena är Ginette Skandrani som en gång var med om att grunda det franska miljöpartiet (varifrån hon senare uteslöts på grund av sin antisemitiska verksamhet), vilket knappast torde klassas som extremvänster.
Den andra är litteraturvetaren María Poumier som engagerat sig till stöd för regimen på Kuba.
Båda dessa rör sig i samma kretsar som de franska förintelseförnekarna och den ökände Israel Shamir. Om dessa kretsar kan kallas “vänster” är minst sagt tveksamt.
Ingen kan påstå att Skandrani och Poumier skulle vara representativa för “vänstern” eller “extremvänstern” i dagens Frankrike. Snarare verkar vi ha att göra med de ruttnande restprodukterna från en äldre, Moskva-orienterad antiimperialism som sökt sig på nya vägar efter Sovjets fall.

Kretsen av antisemiter kring Dieudonné vill utan tvivel attrahera vänstersympatisörer, framför allt sådana som engagerat sig för palestinierna. Men det verkar inte gå så bra. De har blivit entydigt fördömda av palestinarörelsen i Frankrike. Jean-Yves Camus skriver också om hur Dieudonnés gäng, när de dykt upp på demonstrationer mot Israels krigföring, blivit “utskällda och energiskt bortjagade av anarkistiska och trotskistiska demonstranter”. (Alltså av just de “aktivister på yttersta vänsterkanten” som enligt Lisa Bjurwald skulle stödja Dieudonné.)

Vad gäller Dieudonné, ska det även påpekas att han inte är muslim, även om han har samarbetat med shiamuslimska grupper som är lojala med regimen i Iran. Om han kan placeras i något fack, så är det i extremhögern där han har sina närmast allierade. Men frågan är om inte prefixet extrem- fördunklar mer än det förklarar i fråga om antisemitismen i Frankrike.

30 kommentarer ↓

#1 S on 14 January 2015 at 5:39 pm

Att journalister ibland talar om “extremvänster” ska man inte ta för alltför stort allvar, det beror oftast på en missriktad vilja att vara objektiv och till lags.

#2 rasmus on 14 January 2015 at 6:08 pm

S: Fast den aktuella rapporten gav intryck av att vilja vara seriös, med en stor mängd fotnoter etc. Dock inte till just detta påstående.

#3 S on 14 January 2015 at 9:29 pm

Ja, slarvigt skrivet av mig kanske. Men jag blir så trött av att journalister mer eller mindre tvingas in i kålsuparteorier eftersom de tror att objektivitetskravet stipulerar det.

#4 Lasse on 15 January 2015 at 3:38 pm

S:
Jag tycker precis tvärtom och tar det på stort allvar.
När det dessutom inte är ett ledarstick (åsiktsjournalism) utan en rapport från Centerpartiets tankesmedja blir det naturligtvis allvarligare.
Men jag vet ju inte vilket underliggande syfte Lisa och Centerpartiet har. Dock vore det praktiskt för högern om antisemiter associeras med vänstern.

Kommentera