Höjda och sänkta tidskriftsstöd

I går offentliggjorde Kulturrådet årets bidrag till kulturtidskrifter. Inför den fortsatta diskussionen om tidskriftsstödet kanske det kan intressera någon hur årets bidrag skilde sig från förra årets bidrag. Vad som här följer är en simpel översikt där jag inte lägger in några värderingar. Att en tidskrift får mer stöd än en annan behöver heller inte betyda att den anses hålla högre kvalitet – det kan också handla om att de ekonomiska behoven skiljer sig åt, eller om att många tidskrifter faktiskt inte söker mer stöd än vad de redan får.

Följande tidskrifter fick sitt stöd höjt med 50000 kronor eller mer:
Bang
Brand
Cora
Det grymma svärdet
Effekt
Expo
FLM
Fronesis
Kunstkritikk.se
Medusa
Populär poesi
Provins
Re:public
Signum

Listan ovan kan vara ofullständig. Den inkluderar endast tidskrifter som sökte stöd förra året. Kulturrådet uppger att nio nya tidskrifter fick stöd i år.

Följande tidskrifter fick sitt stöd sänkt med minst 50000 kronor:
Hjärnstorm
Jefferson
Konsten.net
Konstperspektiv
Orkesterjournalen
Soundofmusic.nu

Listan ovan kan vara ofullständig. Den inkluderar inte de tidskrifter som tidigare fått stöd men som nu fick avslag.

Som synes har tre musiktidskrifter fått kännbart sänkt stöd. Därtill har det uppmärksammats att inget stöd beviljades åt musiktidskriften Sonic. Därför kan det vara intressant att titta mer övergripande hur det gick för de sju musiktidskrifter som sökte bidrag.

Så här förändrades stödet till musiktidskrifter (i tusental kronor):

Stöd 2014 Stöd 2015 Förändring
Jefferson 125 75 -50
Lira 475 500 +25
Nutida musik 400 425 +25
Orkesterjournalen 325 275 -50
Sonic (sökte ej) (avslag)
Soundofmusic.nu 100 50 -50
Tidig musik 150 150 0

31 kommentarer ↓

#1 Jonatan on 14 January 2015 at 6:44 pm

Skulle vara intressant med en lista på de 9 nya! Jag har de senaste åren blivit förvånad över hur bra tidningen Brand är, trots att jag inte direkt delar tidningens ideologi.

#2 rasmus on 14 January 2015 at 6:59 pm

De “nya” som jag på rak hand kan säga är Brand, Konstnären, Samefolket och Swing.

Brand sökte förra året, men fick då inget stöd – i år fick de 75000 kronor (jag var jävig och inte delaktig i referensgruppens beslut).
Konstnären och Sameland är inte nya, men sökte inte stöd förra året.
Swing är en helt nystartad tidskrift.

Kommentera