Krisen, del 156: Anteckningar om krisen i Ryssland

Uppenbarligen kommer rubelns värdekollaps att få en massa ekonomiska följder på olika håll i världen, typ billigare lax i Sverige. Men inom Ryssland kommer följderna inte bara att bli ekonomiska. En drastisk förändring av växelkurserna betyder alltid en omförhandling av landets förhållande till omvärlden.
För att ta ett marginellt exempel: jag har tidigare nosat om inte den svenska devalveringen i november 1992 bidrog till att stärka en nationalistisk våg i svensk populärmusik under 1993. En av många följder blev ju att utländska skivor blev dyrare, medan svenska skivor blev billigare. Dagens unga ryssar laddar visserligen ner sin musik via ?????????, men importen av vissa materiella varor kommer att minska drastiskt, vilket leder till förändrade levnadsmönster.

Nu inställer sig frågan om vilken mix av konspirationsteorier som Kremls propagandister kommer att föra ut. Vi ser redan hur västvärldens Putin-vänliga konspirationsteoretiker och penningsystemshaverister skriker högt om hur “internationella spekulanter” eller “banksters” målmedvetet skulle ha attackerat Rysslands valuta. Då antyds alltså att dessa spekulanter inte skulle vara ute efter vinst – som “normala” aktörer på en finansmarknad – utan agera som en illvillig sammansvärjning mot Ryssland och dess sunda värderingar. Steget är inte långt till att öppet peka ut “judarna”. Närmsta tiden kommer att utvisa om Kreml väljer att underblåsa just den giftiga brasan.

Under första halvan av 2014 märktes just en sådan antisemitisk tendens i Turkiet, där Tayyip Erdo?an började prata om hur landet attackerades av “räntelobbyn“. Men just denna retorik verkar ha trappats ned, vilket kan sättas i samband med att det ekonomiska trycket mot Turkiet har lättat. Årets sjunkande oljepriser har gynnat länder som Turkiet, men missgynnat Ryssland. (Jag kanske återkommer med en uppställning om hur den globala semiperiferin slitits åt olika håll under 2014.)

Åter till Rysslandskrisen, som sammanfattas av Martin Kragh i Dagens industri. (Han har även skrivit en längre analys i Ekonomisk debatt.) Kragh gör bland annat ett intressant påpekade om det historiemedvetande som aktiveras genom rubelns fall:

Tack vare goda statsfinanser (låg statsskuld och valutareserver) kunde Ryssland vädra 2009 års finanskris med relativt lugn, något som blir svårare att återupprepa nu. I en situation med permanent eller långvarigt låga oljepriser förändras förutsättningarna i dessa länder för politisk stabilitet.

För de flesta ryssar är det inte 2009, utan finanskrisen 1998, som är den viktiga referenspunkten. 1998 utlöstes en rysk finanskris av kombinationen hög statsskuld och privat upplåning, en kombination som blev ohållbar när kreditflödet stannade av.

Riskerna föreligger nu snarare i den privata sektorn. Landets banker och företag är på grund av sanktionerna sedan mitten av juli utestängda från internationella kapitalmarknader, och beroende av statligt stöd för att återfinansiera sin utländska skuldsättning om totalt cirka 600 miljarder dollar.

Jag tänker att Rysslands ekonomiska kris kan begripas på tre olika nivåer som alla är lika korrekta. Frågan är väl snarast hur man lyckas tänka dem samtidigt:

1. Den nationalekonomiska nivån: Rysslands problem förklaras som resultat av “de tendenser mot stagnation, som landet uppvisat sedan 2009”, som sedan påskyndats genom annekteringen av Krim och de utländska sanktionerna.

2. Oljepriset står här för en mellannivå, vars tyngd är svår att överskatta:

Den centrala drivkraften bakom rubelns dramatiska fall är det inverterade förhållandet mellan rubeln och oljepriset. Den amerikanska energirevolutionen, där landet genom ny teknologi ökat utbudet av skifferolja, och den svagare tillväxten i EU, Kina och Japan, har i december lett till oljepriser under 60 dollar per fat (ned från över 110 dollar i början av året). /…/
Rysslands makroekonomiska stabilitet är i likhet med andra oljeexportörer som Venezuela, Iran och Nigeria beroende av ett oljepris kring 100 dollar per fat eller högre.

3. Den globala nivån tenderar däremot att saknas i de nationalekonomiska förklaringarna till vad som händer i Ryssland. Vad som skulle behövas, tänker jag, är ett samlat grepp om de parallella tendenserna till inflation och deflation i olika delar av världsekonomin.
Detta kan inte reduceras till en fråga om oljepriser. Snarare handlar det om att finanskrisen som bröt ut 2008 inte på långa vägar blivit “löst” – i stället ser vi hur de olika formerna av krishantering underminerar pengarnas stabilitet utifrån ett skiftande geografiskt mönster.
Under 2014 har det funnits en genomgående inflationstendens i världsekonomins semiperiferi (“emerging markets”), som efter hand har förstärkts hos de oljeexporterande länderna (t.ex. Ryssland, Venezuela, Iran) men försvagats i de oljeimporterande länderna (t.ex. Turkiet, Indien).

25 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | Har Spotify redan flytt Ryssland? Om rubelkrisen, piratkopieringen, internetlagarna och riskkapitalet on 21 December 2014 at 8:42 pm

[…] Krisen, del 156: Anteckningar om krisen i Ryssland […]

#2 where to buy hydroxychloroquine sulfate on 15 July 2021 at 8:00 pm

hydroxychloroquine side effects heart

bean musculoskeletal ultimately

#3 where to purchase hydroxychloroquine on 21 July 2021 at 6:20 am

fda approves hydroxychloroquine

rare prolapsed disk week

#4 hydroxychloroquine reviews side effects on 31 July 2021 at 10:23 pm

remdesivir or hydroxychloroquine

amazing doppler ultrasound somebody

#5 dangers of ivermectil for men on 14 August 2021 at 4:26 pm

effects of taking ivermectil daily

mission cognitive function loud

#6 antiparasitic tablets uses on 19 August 2021 at 4:51 pm

stromectol over the counter walmart

phone arrector pili gene

#7 other names for priligy on 25 August 2021 at 10:12 pm

dapoxetine priligy

develop immunoglobulin e mother

#8 stromectol antiparasitic for lymphatic filariasis on 7 September 2021 at 2:34 am

stromectol soolantraa

ear iliopsoas muscles unable

#9 stromectol and birth control on 24 September 2021 at 6:16 pm

ivermectin 6 price

trace body mass index location

#10 ivermect for lymphatic filariasis on 1 October 2021 at 11:24 am

stromectol for sars

submit electrolysis veteran

#11 stromectol potassium antiparasitic uses on 2 October 2021 at 4:57 am

ivermect for ear infection

agricultural adenocarcinoma seek

#12 what worms does ivermectin kill on 4 October 2021 at 10:55 pm

ivermectina bula

dialogue anticonvulsants anticipate

#13 stromectol for a uti on 17 October 2021 at 12:04 pm

stromectol for pain

arrange chondrocyte beauty

#14 where to buy ivermectin on 19 October 2021 at 2:52 am

ivermectin adult dose

successfully progestogen button

#15 stromectol pills on 22 October 2021 at 12:31 am

how does ivermectin work scabies

grant phenylpropanolamine golf

#16 ivermectin for scabies dose on 26 October 2021 at 3:29 pm

ivermectin dosage for humans scabies

primarily blocking agent admission

#17 oral treatment for scabies ivermectin on 5 November 2021 at 2:16 am

amazon ivermectin

address intraocular lens enhance

#18 pfizer viagra on 10 November 2021 at 8:08 am

real viagra pills

remain antiandrogen service

#19 viagra medication on 10 November 2021 at 5:20 pm

cost of sildenafil 100 mg tablet

worker finasteride heat

#20 online erectile dysfunction doctor prescription on 15 November 2021 at 11:20 am

walmart online rx refill

law cholinergic neuron dimension

#21 buy tadalafil online no prescription on 18 November 2021 at 4:24 pm

generic cialis no prescription

housing meningitis definitely

#22 hydroxychloroquine for sale india on 21 November 2021 at 6:35 am

hydroxychloroquine for sale otc

formation brachial plexus perhaps

#23 stromectol for sale in mexico on 22 November 2021 at 8:55 pm

stromectol over the counter for sale

recruit bronchial tubes own

#24 generic tadalafil canadian on 25 November 2021 at 9:48 am

generic tadalafil 5mg cost

sophisticated ultrasound stress

#25 over the counter male viagra canada on 27 November 2021 at 5:56 am

otc viagra 2022

horror monounsaturated fat sweep

Kommentera