Stödet till kulturtidskrifter riskerar att försvinna nästan helt

Om kulturpolitik diskuterades inför riksdagens budgetbeslut, handlade det mest om den ganska oviktiga frågan om fri entré på muséer. Först efteråt blev det allmänt känt att vad som bland annat hade beslutats med hjälp av SD: en ganska brutal nedskärning på kulturområdet, minus 365 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag, men en kraftig sänkning även jämfört med den tidigare alliansregeringens kulturbudget,

Moderaternas kulturpolitiska talesperson Per Bill – en gång känd som discjockey under namnet “DJ Billen” – menar ändå att “kultursektorn tjänar på alliansens budget”. Detta eftersom “många kulturställen” har anställda som är 26 år och nu får fortsatt subventionerad arbetsgivaravgift.

Budgetbeslutet innebar bland annat att det statliga stödet till litteratur och kulturtidskrifter skulle skäras ned med 15 miljoner kronor – samtidigt som allianspartierna (med SD) valde att öka stödet till trossamfund med 14 miljoner kronor, jämfört med vad regeringens föreslagit.

“Vår prioritering ligger inte på intellektuella vuxnas läsande”, förklarade Billen.

Under hans ledning ska nu riksdagens kulturutskott bestämma mer exakt hur nedskärningarna ska göras. Förläggareföreningen fruktade sänkt litteraturstöd och har bearbetat kulturutskottet – med framgång, kan man säga: den verkliga slakten kommer ske bland tidskrifterna.

Stödet till kulturtidskrifter ska alltså nästa år sänkas med 15 miljoner. Det innebär 75 % sänkning av bidragen. Om detta inte ändras, kommer det verkligen bli fråga om en slakt. Många av de tidskrifter som får stöd är helt beroende av dessa statliga pengar. De drivs av ideella krafter och har definitivt inget att vinna på subventionerade arbetsgivaravgifter.

Utan stödet är det stor risk att många av landets kulturtidskrifter får lägga ner sin verksamhet. I förlängningen skulle detta innebära en kraftig försvagning av landets kultur och idédebatt. I dessa dagar när dagstidsningarnas kultursidor blir färre och färre bordet stödet snarare stärkas.

Ja, jag kan kallas part i målet: jag sitter numera i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter som föreslår hur stödet ska fördelas. Förra månaden ägnade vi tre mötesdagar åt att gå igenom vilka som vi ansåg kunde förtjäna en höjning och vilka som kunde få sänkt stöd. Nu verkar det i stället bli en sänkning för samtliga.

Om inte budgeten ändras efter extravalet kan det bli fråga om massdöd av svenska tidskrifter. Men det var kanske ingen beklaglig sidoeffekt, utan själva syftet med budgetbeslutet – vad vet jag?

33 kommentarer ↓

#1 Nilsson on 12 December 2014 at 6:10 pm

Jo, och kulturpolitik diskuterades en masse före budgetomröstningen – S-regeringens förslag sågades och krav på Alice Bah Kuhnkes avgång ställdes.
Fri entré till museerna och satsningar på musikskolan, o.s.v – det är ju sånt en grönröd regering ska satsa mest på (bredda kulturen). Men kulturskribenter hävdade att regeringen inte hade någon kulturpolitik alls.
Alliansen och SD är allmänt kulturfientliga så det kommer väl inte som någon överraskning att de skär ner kulturbudgeten.

#2 rasmus on 12 December 2014 at 7:17 pm

Nilsson: Du har rätt i att fler frågor än museientréerna diskuterades, såsom satsningen på musikskolan. Men bibehållandet av små men viktiga stödformer, det föll visst bort helt.

Att Alliansen är “allmänt kulturfientliga” räcker knappast som förklaring: de har haft åtta år på sig att genomföra den här åtgärden.
Däremot driver ju SD linjen om att fullständigt avskaffa stödet till både litteratur och kulturtidskrifter. Men inte heller de kan kallas “allmänt kulturfientliga”, för det finns trots allt kulturformer som SD vill gynna – sådana som stämmer med deras nationalromantiska kulturpolitik. SD vill t.ex. höja anslaget till Nämnden för hemslöjsfrågor.

#3 A Söder on 12 December 2014 at 8:52 pm

Vore intressant med en reflektion om kulturtidskrifternas betydelse!

#4 JN on 12 December 2014 at 9:26 pm

Fast SD har ju inte varit med och förhandlat om budgeten alls, de har ju bara röstat för den i sin färdiga form, så deras kultursyn har ju ingenting med saken att göra. Jag har svårt att tro att man tog med detta generalangrepp på kulturmarxismen för att locka SD att rösta på budgeten. SD skulle fällt regeringens budget hur den än såg ut på grund av Miljöpartiet.

Lite intressant att man höjer bidragen till religiösa samfund med nästan motsvarande. Lär inte gå hem hos SD – fansen, i och med att en hel del lär gå till muslimska samfund. Å andra sidan är det en för liten post i sammanhanget för att någon riktigt ska bry sig.

#5 rasmus on 12 December 2014 at 9:39 pm

JN: Du har rätt i att SD:s hållning knappast påverkade budgeten på denna punkt. Huruvida den påverkade den fortsatta behandlingen i kulturutskottet (avvägningen mellan litteratur och kulturtidskrifter), det vågar jag inte spekulera i.

Onekligen intressant att SD tar pengar från kulturmarxisterna bara för att ge dem till moskéerna, mjo.

#6 COPYRIOT | Kunde inte Förläggareföreningen ha visat lite solidaritet med kulturtidskrifterna? on 12 December 2014 at 10:04 pm

[…] ← Stödet till kulturtidskrifter riskerar att försvinna nästan helt […]

#7 JN on 12 December 2014 at 10:12 pm

Jag gissar att SD:s direkta påverkan på någonting alls just nu är minimal. Ingen pratar med dem – än så länge. Däremot tror jag att hårda besparingar inom kultursektorn är att vänta om och när SD börjar få inflytande på allvar, särskilt de sektorer som präglas starkt av “kulturmarxism”. Det är ju där kritiken mot SD är som flitigast och hårdast, och SD ger nog gärna igen – fullt medvetna om att de kommer ha folkflertalet med sig. De flesta röstare tycker nog att stöd till smalkultur är rent slöseri med skattepengar, även om de inte går så långt som att se verksamheterna som rent “sverigefientliga”. På Flashback Forum, som på många sätt tjänar som SD:s fristående think tank, är det en del profilerade skribenter som ganska hårt driver linjen om att ett av SD:s viktigaste mål bör vara att besegra den fientliga kultursektorn, och pekar på att “PK – elitens” sårbara punkt är just att de ofta verkar i en sektor som till stora delar är beroende av skattemedel – från kulturtidskrifter och fria teatergrupper till presstödet. Precis som med kulturtidskrifterna kommer det visa sig att man kan genomföra detta ganska enkelt med majoritetens tysta medgivande. Jag menar, jag läste nyss i någon av artiklarna att ett upprop fått “400 undertecknare”. Inte direkt viralt.

#8 laxsill on 13 December 2014 at 8:59 am

Den som har en mer cynisk bild av den svenska partihögern kan ju tänka att högern säkert la en budget som de visste skulle se bra ut för SD, även om SD inte var med i förhandlingarna. Men det är ju ren spekulation.

#9 COPYRIOT | Ett par skäl till att tidskrifter fortfarande utges på papper on 18 December 2014 at 10:45 am

[…] Stödet till kulturtidskrifter riskerar att försvinna nästan helt […]

Kommentera