- Copyriot - https://copyriot.se -

Ett par återblickar på doktorsavhandlingen samt en blogg för dess fotnoter

Jag skulle vilja lägga ut en digital version av min doktorsavhandling från 2012, Musikens politiska ekonomi (som som just gjordes med Tapirskrift). Men jag skulle behöva lite hjälp att fixa i ordning filerna. Originalet består av en fil i Indesign-format, men själv har jag aldrig använt detta program. Det som behövs är alltså att någon kan öppna filen och spara om den, helst både som pdf och epub. Där finns inga bilder, men det kan krävas visst trixande för att få till länkarna inom dokumentet (från innehållsförteckning till kapitel, från fotnotssiffror till fotnoter och tillbaka). Tänk om någon som läser detta råkar vara bra på sånt och ha en stund över?

[1]

Nu har avhandlingen även recenserats i nya numret av Historisk tidskrift, drygt två år efter disputationen. Som brukligt är recensionen skriven av opponenten, i detta fall Orsi Husz, som tidigt skrev en strålande sammanfattning i form av en understreckare: “Nya ljudmedier gjorde musiken till en vara“.

Recensionen i Historisk tidskrift är klart positiv, men som alltid kan opponenten också visa på svagheter. I mitt fall handlade det om att metoddiskussionen är alltför kort och oklar, medan däremot de teoretiska begreppen är så många att alla inte följs upp i lika hög grad. Vidare påpekas att vissa av kapitlen försetts med egna problemformuleringar, vilka saknas i andra kapitel. Käll- och litteraturförteckningen är uppställd i en ordningsföljd som går på tvärs med etablerad sed i historieämnen. Urvalet av ord i bokens register är “högst impressionistiskt”. Det saknas en lista över förkortningar, med mera.

Trots detta vill jag framför allt betona bokens många förtjänster. Den är ett enormt arbete, genomfört med stor kreativitet och stor förmåga till överblick. Fleischer visar i sin brett upplagda skildring hur förhållandet mellan konst och teknik, original och kopia, materiellt och immateriellt diskuterades och omförhandlades under 1900-talet. Han renodlar historiskt föränderliga motsatspar som får strukturera bilden av moderniteten i allmänhet och förhållandet mellan musik och ekonomi under 1900-talet i synnerhet.

I efterhand kan jag bara instämma i flera av invändningarna, ur ett strikt akademiskt perspektiv. Avhandlingens första 100 sidor hade helt klart kunnat “städas” bättre från diskussioner och begrepp som inte var helt nödvändiga för den följande undersökningen. Samtidigt är jag personligen glad över att inte ha fullbordat en sådan storstädning. Nu blev avhandlingen i högre grad ett dokument över en process där olika ingångar testades, bröts mot varandra, kanske övergavs men ändå fick lämna spår. Då har jag mer att återvända till – även om detta såklart inte är huvudsyftet i ett vetenskapligt arbete.

En hel del resonemang smusslades undan i fotnoter – totalt 1368 stycken – i stället för att städas bort. Det är jag särskilt nöjd med. När jag i efterhand bläddrar i min egen avhandling finns passager jag gärna glömmer, men fotnoterna förblir en favorit.

Därför fick jag idén att starta en blogg där jag lägger ut 100 lösryckta fotnoter ur Musikens politiska ekonomi. Jag väljer ut de som liknar marginalanteckningar eller återger citat från olika håll, men klipper bort de rena källhänvisningarna. Tänker att jag ska posta minst en fotnot i veckan på den nya bloggen 100fotnoter.tumblr.com. Först ut är #1071 med ett citat om “elitmusik”.

4 Comments (Open | Close)

4 Comments To "Ett par återblickar på doktorsavhandlingen samt en blogg för dess fotnoter"

#1 Comment By Mats Deland On December 5, 2014 @ 9:23 am

Hej Rasmus,

vad jag vet är det inga probem alls att spara (exportera) som pdf, det kan jag göra om du vill. Det handlar mest oom att ha tillräckligt internminne. Däremot tvivlar jag på att det går att få till en vettig epubfil utan rejäl handpåläggning. Kolla hos publit, de har om inte annat en del infotext om det.

#2 Comment By rasmus On December 5, 2014 @ 7:19 pm

Jag har alltså själv inte ens tillgång till programmet Indesign.

#3 Comment By Mats Deland On December 6, 2014 @ 10:27 am

Skicka filen bara, pdf går snabbt att fixa.

#4 Comment By emil On December 7, 2014 @ 2:13 am

jag kan fixa