Svartlistningen av nazistmusik på Spotify är en tysk produkt

Förra veckan ställde jag frågan om vilka kriterier som Spotify följer när de avlägsnar nazistisk musik. Jag spekulerade även i en koppling till Spotifys lansering i Tyskland.
Någon dag senare kom en bit av svaret på nyhetssajten Pando. De frågade Spotify varför de mest kända nazistbanden inte finns där och fick följande svar:

We take this very seriously. Content (artists and music) listed by the BPjM in Germany (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien/Federal Department for Media Harmful to Young Persons) is proactively removed from our service. We’re a global company, so we use the BPjM index as a global standard for these issues. Other potentially hateful or objectionable content that is flagged by uses or others but not on the BPjM list is handled on a case by case basis.

I korthet innebär detta att Spotify har överlåtit sin politiska censur åt den tyska staten. Närmare bestämt till en tolvhövdad panel, som bland annat innehåller representanter för konsten, litteraturen, massmedierna, skolväsendet och kyrkorna i Tyskland. Dessa kan klassa viss musik som “skadlig för ungdomar”. När så sker, leder det alltså även till att musiken avlägsnas från det globala utbudet hos Spotify.

“Liste der jugendgefährdenden Medien”, som den svarta listan kallas, läggs inte ut på nätet. De tyska myndigheterna fruktar nämligen att ett offentliggörande skulle innebära en oönskad reklam för de svartlistade produkterna. Den del av listan som består av webbsajter hålls helt hemlig (men myndigheterna tillhandahåller ett webbfilter). Vad gäller svartlistning av musik och litteratur, meddelas detta via tryckta cirkulär. Dessa finns att tillgå på tyska bibliotek, däremot inte i Sverige.

I vissa fall där en svartlistning har överklagats går det även att finna beslut i digital form. Ett av exemplen är den tyska rapparen Farid Bang som, enligt myndigheterna, har uppmanat till våld mot kvinnor och homosexuella. Det ser ändå ut som att hans svartlistade musik finns på Spotify – möjligen med censurerat innehåll. Frågan verkar alltså inte helt utredd.

Vad som däremot är klarlagt är att Apple praktiserar en helt annan inställning än Spotify. Apple distribuerar nazistmusik där texterna öppet uppmanar till folkmord på judar. Trots att användarvillkoren för Itunes Music Store förbjuder rasistiska yttranden kryllar där av nazistisk musik. De vägrar också att svara på frågor om saken.

Uppdatering: Twitter ifrågasatte någon att denna bloggpost talar om “politisk censur”, eftersom Spotify inte är en “statlig myndighet”. Jag är själv inte aktiv på Twitter, men klargör gärna två saker här:

1) Censur är när yttringar granskas innan de distribueras, med avsikten att vissa slags yttranden ska kunna stoppas. Detta oavsett vem som gör det eller varför. Inte heller spelar det någon roll om den censurerade yttringen förblir tillgänglig via andra kanaler eller inte.

2) När jag i detta sammanhang talar om “censur” lägger jag absolut ingen värdering i ordet. Det betyder inte att jag saknar värderingar. Personligen tycker jag att det är utmärkt att Spotify censurerar nazistisk musik. Lika ryggradslöst är det av Apple att släppa fram den. Samtidigt känner jag stort obehag inför tanken på att ett företag, som får ett slags monopol på musik, kan diktera censurens villkor. Jag är också lite skeptisk till censur som baseras på grumliga eller hemliga kriterier.

27 kommentarer ↓

#1 Jacob on 29 November 2014 at 9:58 pm

Jag är lite intresserad av hur du menar att det är ryggradslöst av Apple att släppa fram nazistisk musik; Menar du att de gjort det i fruktan för negativ publicitet ifrån nazisterna ifall de tog bort musiken?! Jag upplever det snarare som att kritik ifrån nazister tenderar att vara god PR alldeles oavsett vad det gäller.

För övrigt förstår jag resonemanget gällande spotifys agerande, men det blir ändock aningen schizofrent. Handlingen är både utmärkt och väldigt obehaglig på samma gång? Jag menar inte det här som kritik som sådan, då jag som sagt förstår resonemanget, även fast jag själv inte riktigt kan landa vid en bestämd ståndpunkt.

#2 rasmus on 30 November 2014 at 8:04 pm

Inläggets syfte var inte i första hand att framföra någon åsikt, utan att reda ut vissa sakförhållanden, så att det blir möjligt att diskutera saken. Men för att upprepa min egen syn på saken: det är utmärkt att Spotify väljer bort nazistmusiken, men det är problematiskt när kriterierna är otydliga och vi inte får veta vad mer som de eventuellt väljer bort; om något är obehagligt är det tanken på ett musikmonopol, och just i Sverige är Spotify i dagsläget väldigt nära att ha ett monopol.

Apple beter sig ryggradslöst när de vägrar att svara de journalister från olika medier som ställt dem frågor om deras distribution av nazistmusik. Det hade varit en annan sak om de öppet sa att de står för en “total yttrandefrihet” eller liknande. Men nu har de ganska stränga riktlinjer som i teorin förbjuder rasistisk hets, men väljer ändå att se mellan fingrarna. Framför allt vittnar det nog om en självgod inställning hos världens största företag.

Kommentera