Tror regeringen att digital långtidslagring är gratis?

En snabb kommentar till budgetpropositionen (utgiftsområdena 1617):

Det är faktiskt bisarrt att Kungliga biblioteket (KB) inte får någon nämnvärd höjning av anslaget, trots att dess uppdrag i rask takt har utvidgats.

Jag tänker alltså på lagen om e-plikt som träder i full kraft från årsskiftet. Lagen innebär att KB får i uppdrag att lagra allt som publiceras elektroniskt av massmedieföretag och myndigheter. Avgränsningen är inte särskilt lyckad. För att citera förordet till den nyutgivna boken Information som problem: “Den nya e-pliktlagen a?r ett tamt fo?rso?k att utifra?n fo?rlegade definitioner hantera detta nya o?verflo?d av information.”
Men ändå. Hellre denna e-plikt än att helt sakna garantier för att elektroniska publikationer ska bevaras för framtiden.

Från 1 januari 2015 kommer enorma datamängder att kontinuerligt strömma in i KB. Detta kulturarv ska inte bara bevaras säkert för all överskådlig framtid, utan dessutom göras sökbart och tillgängligt. Fattar inte regeringen att detta kostar pengar?

Jo, kanske. Budgetpropositionen konstaterar:

Lagen om e-plikt har inneburit en ny uppgift fo?r Kungl. biblioteket och sta?ller krav pa? funktioner fo?r att kunna ta emot, bevara och tillga?ngliggo?ra levererat material.
Kungl. biblioteket har arbetat intensivt med fo?rberedelser samt hantering av e-plikten under a?ret. Myndigheten har lagt ner stora resurser pa? att utveckla det system, Mimer, som ska ta hand om e-pliktmaterialet, samt utvecklat metoder fo?r insamling tillsammans med leveranto?rerna av e- pliktmaterial.

Trots detta vägrar regeringen att höja anslaget till KB. Inte heller pekar de ut vad i KB:s verksamhet som bör prioriteras bort. Risken tycks uppenbar att KB, tyngt under kostnaden för lagringsmedier, tvingas avstå från att utveckla metoder som gör det att det lagrade materialet blir tillgängligt på ett meningsfullt sätt.

26 kommentarer ↓

#1 kjell on 24 October 2014 at 6:24 am

…”massmedieföretag och myndigheter”, innefattas ex. svenska bokförlag samt ” förlag i egen regi” ?

#2 Kompis med kaos on 29 October 2014 at 3:47 pm

Får hoppas att de iallafall slipper betala copyswede-avgiften.
Vore lite synd om staten bestämmer att man skall köpa in massa lagringsmedia och därigenom finansiera ett privat företag utan vettig anledning.

Kommentera