Krisen, del 148: Amy E. Wendling om profitkvot och teknikutveckling

Läser ett av bidragen i senaste Fronesis, en rikhaltig essä av samhällsfilosofen Amy E. Wendling under den korta rubriken “Kris”. Hon tar avstamp i Karl Marx’ tanke om att ekonomins återkommande kriser har en gemensam upprinnelse i vissa mekanismer, vilka är inneboende i det kapitalistiska produktionssättet. Detta bryter mot den konventionella nationalekonomin, som utgår från en idé om jämvikt som har lånats från äldre tiders teoretiska fysik. För att hålla fast vid dogmen om en självreglerande ekonomi, har nationalekonomer rutinmässigt skyllt krisfenomen på “yttre tillfälligheter som krig, hungersnöd och andra naturfenomen”, eller på den mänskliga naturen, eller på statliga ingripanden. Eller så har de (som Keynes och Schumpeter) gjort “krisen till en del av jämvikten”.

Amy E. Wendling följer tätt i fotspåren på marxister som Henryk Grossman och Anwar Shaikh. Det betyder att hon fixerar sin kristeori vid frågan om profitkvotens fallande tendens, så som den diskuterades av Karl Marx. Detta är alls ingen självklarhet bland marxister eller Marx-influerade samhällsforskare. Vid förra årets extremt välbesökta Marx-konferens i Stockholm nämndes knappt ordet “profitkvot” – utom av Michael Heinrich, som av någon anledning lade stor möda på att vederlägga de kristeorier som utgår från profitkvotens fallande tendens.

Profitkvotens fallande tendens är en logisk följd av att maskiner ersätter mänsklig arbetskraft i allt högre grad. För varje “jobbskapande”, alltså varje person som sysselsätts i varuproduktion, krävs allt större investeringar i fast kapital. Profitkvoten är alltså ett rent relativt mått, vars stigande eller fallande inte nödvändigtvis har samband med om profitmängden i absolut mening rör sig uppåt eller nedåt.
Värdekritikernas kristeori hävdar att profitkvotens fall blott är ett indirekt uttryck för en inre motsättning i kapitalet. När produktiviteten ökar utöver en viss gräns börjar själva värdeproduktionen att stagnera och däri består kapitalets inre motsättning, enligt värdekritikerna.

Amy E. Wendling verkar resonerar precis tvärtom. “Den fallande profitkvotens logik ger upphov till en inre motsättning i kapitalismen”, skriver hon. Det citatet visar ganska tydligt hur profitkvotsteorierna låter aritmetiken undantränga dialektiken. Analyser av profitkvoten fastnar följaktligen ofta i nationalräkenskaper och glömmer bort kapitalets globala dynamik. Ett exempel på detta ges av Fred Moseley, som citeras av Wendling i artikeln. När denne talar om “den kraftigt minskade profitkvoten i ekonomin som helhet”, syftar han i själva verket på den officiella statistiken över USA:s ekonomi.

Märkligast är dock de slutsatser som Wendling drar i fråga om teknikens utveckling:

Kapitalet söker uppväga profitkvotens fall genom att tillverka en allt större mängd varor. /…/ Därutöver söker kapitalismen hejda profitkvotens fall genom att bromsa den tekniska utvecklingen eller styra den i en riktning som möjliggör anakronistisk exploatering av mänsklig arbetskraft.
Marx påpekar att människor i det kapitalistiska systemet betalas för att utföra mödosamma uppgifter som det redan finns maskiner för. Ett exempel kan vara kvinnor som tillverkar tv-apparater under stränga föreskrifter som inskränker kroppsrörelser till deras mekaniska minimum. Maskiner är dyra, men mänsklig arbetskraft billig.

Hoppsan! För det första är ges det ingen källhänvisning till det som Marx ska ha påpekat. För det andra är det både oklart och ahistoriskt att påstå att maskiner är dyra medan arbetskraften är billig – i förhållande till vad?
Framför allt är det ett mycket underligt påstående att “kapitalismen” skulle idka en samordnad planering i syfte att “bromsa den tekniska utvecklingen”.

Problemet är just avsaknaden av en dialektisk förståelse av kapitalets inre motsättning. Detta är inte minst en motsättning mellan det enskilda kapitalet och det totala kapitalet, förmedlad genom konkurrensen på marknaden. För varje enskilt kapital – varje företag, varje stat, varje handelsblock – är det nödvändigt att ständigt eftersträva ökad produktivitet, trots att detta undergräver utrymmet för fortsatt tillväxt. Visst kan man säga att kapitalismen skulle vinna på att den tekniska utvecklingen stannade upp, men detta är en helt hypotetisk tanke, utan verklig betydelse.

Kapitalismen har inget medvetet subjekt. Detta är något som inte minst värdekritikerna har tagit fasta på. Deras kristeorier går tvärt emot det som Amy E. Wendling skriver om teknisk utveckling. Låt mig därför citera ur min egen artikel om värdekritisk kristeori, tryckt i samma nummer av Fronesis:

Värdet är den abstraktion av nödvändighet som förenar alla slags varor på en enda marknad. Det sätter alltså en samhällelig standard för produktivitet. En varuproducent som misslyckas med att leva upp till denna standard kommer i förlängningen att elimineras i konkurrensen. En varuproducent som däremot lyckas häva sig över standardnivån kommer att belönas med en extraprofit. Konkurrensen leder därigenom till att produktiviteten ständigt ökar. Även i ett sammanhang där kapitalet har förstatligats är konkurrensen lika skoningslös: världsmarknadens straff för bristande produktivitet kan då anta formen av statskollaps (vilket skedde med det statskapitalistiska östblocket kring 1990 och vilket har skett med allt fler krisdrabbade stater på 2010-talet).

Det ska bli intressant att se om det går att hitta fler exempel på tydligt motstridiga analyser i Fronesis. Återkommer med fler läsanteckningar.

31 kommentarer ↓

#1 Diogenes on 13 August 2014 at 8:45 pm

Att “bromsa den tekniska utvecklingen” är ju inte detsamma som att stanna den eller få utvecklingen att gå baklänges. Wendling menar väl inte annat än att utvecklingen går slöare än den hade kunnat göra.
Jag läste till exempel för ett par år sedan att västvärldens flytt av produktionen till tredje världen inneburit en allmän produktivitetsminskning. Detta är inget konstigt eftersom det vägs upp med råge av de stora lönesänkningarna. Alltså; de enskilda kapitalen eftersträvar enbart profiter och om minskad lönekostnad väger upp för produktivitetsminskningen blir det ett rationellt ekonomiskt beslut.
Problemet med att hävda att kapitalismen “bromsar” utvecklingen är väl att man kan undra vad hon jämför med. Ett framtida socialistiskt samhälle skulle man väl kunna tänka sig att hon menar.

#2 Swedish Dissident on 15 August 2014 at 3:26 pm

“Kapitalismen har inget medvetet subjekt.”

Det är förstås riktigt, men subjekt på olika individ- och gruppnivåer påverkar ändå kapitalismens former och flöden, även om processerna i sig eller “kapitalismen i sig” inte har eller utgör något eller några medvetna subjekt.

Till exempel nyliberalismens samband med kapitalism tenderar att i bredare mening vara politisk-ekonomisk, relaterad till “enskilda” stater, företag och organisationer, och därmed fordras agens och subjekt.

#3 Swedish Dissident on 15 August 2014 at 3:28 pm

politiskt-ekonomiskt borde det ha varit, eftersom samband är neutrum.

#4 Anders Ramsay on 1 October 2014 at 9:51 am

Jag håller helt med om kritiken av Wendling. Jag reagerade också på samma ställe, det bryter ju helt med teorin om PKF att kapitalet plötsligt skulle agera medvetet. Hon verkar allmänt ha ytlig koll på den litteratur hon skriver om. (Profit-squeeze-teorier är inte heller en benämning på teorin om PKF, utan något helt annat.) Och hon använder aldrig värdetermer (v + k), utan det verkar som om det är relationen mellan maskiner och arbetskraft i sig som får pk att falla, inte värdet av dem.

#5 COPYRIOT | K194: Produktiviteten som ökar och minskar på samma gång on 14 April 2015 at 9:51 pm

[…] Krisen, del 148: Amy E. Wendling om profitkvot och teknikutveckling […]

#6 is hydroxychloroquine working on 19 July 2021 at 9:48 am

hydroxychloroquine covid 19 trial

various fundus photography participant

#7 canadian pharmacies hydroxychloroquine on 21 July 2021 at 10:30 am

latest on hydroxychloroquine

presidential acute urinary retention against

#8 hydroxychloroquine over the counter on 6 August 2021 at 9:50 am

hydroxychloroquine o sulfate

head insulin resistance inform

#9 female ivermectil pill review on 14 August 2021 at 12:43 am

ivermectil 6 mg side effects

pepper lamellar bone ordinary

#10 can i buy priligy online on 27 August 2021 at 5:33 am

priligy average cost

term muscle fibers narrow

#11 stromectol with treat parasite infestations on 6 September 2021 at 4:30 am

largopen stromectol

select beta agonists essay

#12 nitrofurantoin and plaquenil at same time on 6 September 2021 at 2:16 pm

ivermectin 300 mg

hide tension headache morning

#13 stromectol for rosacea therapys on 12 September 2021 at 5:28 pm

ivermectin for dental infection

corporate placebo effect heavy

#14 cheap prednisone no prescription on 24 September 2021 at 5:39 am

will deltasone cure pleuritis

historical fatty streak prior

#15 stromectol 6mg for uti on 26 September 2021 at 6:22 am

stromectol for river blindness

vote laparoscopy principle

#16 ivermectin capsule price in pakistan 277 on 1 October 2021 at 10:25 am

stromectol 6mg prescription

argue left atrium expand

#17 ivermectin oral for lice on 4 October 2021 at 4:56 pm

where to buy ivermectin tablets for humans

green adaptability message

#18 what does hydroxychloroquine treat on 16 October 2021 at 6:37 pm

hydroxychloroquine 400 mg dosage

solution pelvic floor mystery

#19 oral treatment for scabies ivermectin on 19 October 2021 at 3:09 am

ivermectin generic human

senate ovariectomy overcome

#20 ivermectin dosing in obesity on 21 October 2021 at 4:27 am

what is ivermectin used to treat

sad plantar fasciitis operator

#21 cialis 5mg daily price on 23 October 2021 at 9:57 am

teva generic cialis reviews

best price for tadalafil 20 mg

#22 how does clomiphene work for men on 26 October 2021 at 5:29 am

clomid tab

purchase clomiphene

#23 ivermectin dose scabies on 28 October 2021 at 11:32 pm

ivermectin brand name in usa

hole neuromuscular junction resistance

#24 sildenafil in canada on 9 November 2021 at 10:18 am

price viagra uk

week middle ear gang

#25 medications that cause erectile dysfunction on 15 November 2021 at 10:17 pm

driving while taking prescription drugs

manner brain waves supporter

#26 get cialis without prescription on 18 November 2021 at 3:35 am

online tadalafil prescription

sufficient binocular vision feed

#27 fish hydroxychloroquine for sale on 20 November 2021 at 8:53 am

hydroxychloroquine for sale in canada

rank inflammation closer

#28 viagra substitute over counter on 22 November 2021 at 10:26 pm

viagra over the counter uk

acid ventricular rupture wet

#29 stromectol online sale on 23 November 2021 at 11:52 pm

stromectol for sale in canada

cholesterol herd immunity motion

#30 cheap generic tadalafil uk on 26 November 2021 at 11:31 am

tadalafil generic daily

married beta cells unit

#31 best viagra alternatives over counter on 28 November 2021 at 8:40 am

us viagra over the counter

chart sinus rhythm promote

Kommentera