Zagreb: Mediekrisen

Ytterligare några ord om den här konferensen i Zagreb.

Dagens samtal ska handla om journalistikens och massmediernas kris. Aktuella exempel från Sverige kunde handla om hur TV4 lägger ner lokalredaktionerna och Helsingborgs dagblad (med sin utmärkta kultursida) säljs till Sydsvenskan, samtidigt som mycket pekar på att Bonniers på sikt vill slå samman Sydsvenskan med Dagens Nyheter. Åsikterna tar större utrymme på bekostnad av undersökande journalistik, och så vidare. Arrangörerna gör klart att denna mediekris inte kan skyllas på internet, utan är en strukturkris med rötter som sträcker sig ännu längre tillbaka. Visserligen accelereras processen av internet – samtidigt som den upprepas internet, skriver arrangörerna:

Although internet is frequently blamed for obliterating the business models of traditional media, this has only precipitated the fundamental problems of media in contemporary capitalist democracies that were set in motion in the decades before the internet with the growing concentration of media ownership and commercialization of media content. /…/
And we could claim that the same economic forces of commercialization, concentration and monopoly that plunged the print and broadcasting media into a crisis spiral decades ago are now driving the internet into a similar crisis, only amplified by the capacity of technological control over communications.

Vi får se om det blir något mer att rapportera.

26 kommentarer ↓

Ännu har ingen kommenterat.

Kommentera