Krisen, del 142: Män som jiddrar om prisindex

Två stycken Lars jiddrar om penningpolitiken. Efter att Lars Jonung sagt något till Dagens Industri, replikerar nu Lars E O Svensson på debattsidan i samma tidning som jag prövade att lusläsa.
Herrarna upprepar positioner från senaste numret av Ekonomisk debatt. Ett av trätoämnena är om Riksbanken har uppfyllt inflationsmålet. Frågan kokas här ner till ett val av index. Så här skriver inflationsagitatorn Lars E O Svensson:

Jonung /…/ utgår /…/ inte från det officiella målindexet, KPI, utan från ett annat prisindex som systematiskt överskattat KPI-inflationen. De missuppfattar också den roll som det 2010 avskaffade toleransintervallet hade.

Nåja, en jämförelse mellan dessa två index (KPI och KPIF, enligt inlagan i Ekonomisk debatt) visar att de stundtals har spretat, men knappast på ett “systematiskt” vis.

Är prisindexens förlorade objektivitet ett karakteristiskt för den deflatoriska inflation som eskalerar i krisens rådande fas?

I övrigt väljer Lars E O Svensson att anföra Riksbankslagens förarbeten (Prop. 1997/98:40) om att “hållbar tillväxt och hög sysselsättningsnivå” ska vara ett mål, vid sidan av den “prisstabilitet” som definieras som två procents årlig inflation. Hållbarhetsjargongen som var karakteristisk för Göran Perssons regering upprepas nu av vänsterkeynesianerna utan att någon förväntar sig en närmare förklaring på vad som menas. Vad är det som ska hålla och på vilken sikt?

En bit in i samma tidning ägnas en sida åt att Paul Krugman för en vecka sedan hävdade att Sverige befinner sig i deflation. Reaktionen är anmärkningsmärkt långsam och bortviftande. Det är också slående att d-ordet inte förekommer på någon annan sida i tidningen.
Här ges ytterligare exempel på hur själva KPI-begreppets objektivitet ifrågasätts (det ska dock nämnas att Paul Krugman inte använde sig av KPI för att driva sin tes, utan ett prisindex där bl.a. matpriser räknats bort):

– Artikeln är förvånansvärt kritisk men tunn på argument annat än det faktum att KPI nu faller, skriver Carl Hammer, chefsstrateg vid SEB. /…/
Om fler prominenta internationella debattörer såsom Paul Krugman höjer ett varnande finger för svensk ekonomi kan det ge upphov till en mer ihållande kronförsvagning, enligt SEB-ekonomen.

Snygg förnekelse! Att på förhand skylla en eventuell försvagning av Sveriges valuta på att enskilda ekonomer skulle ha skrivit felaktiga analyser på sina bloggar…

25 kommentarer ↓

#1 kjell on 28 April 2014 at 6:01 am

…kan vi inte enas om att “vi” samtidigt har inflation och deflation parallellt i olika varugrupper, det är inte så enkelt att det går att använda ett “medelvärde” för riket, (är detta unikt för sverige?).
Vad kommer det leda till?
En vägledning får man i senaste numret av Response nr 2 maj -14 sid20.
Den tyske sociologen Wolfgang Streck lägger ut texten.
Han pratar om “att reparera”.

#2 kjell on 30 April 2014 at 3:31 pm

http://www.svd.se/naringsliv/paul-krugman-overdriver_3515868.svd
…det börjar bli oroligt
trevlig helg

#3 kjell on 3 May 2014 at 8:12 am

…kanske OT ; http://www.dn.se/ledare/kolumner/diskursen-om-elandet/

Kommentera